Międzyakademijna

Instytut Historii PAN uczestniczy w następujących projektach realizowanych na podstawie umów między akademiami:

– projekt polsko-białoruski „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na ziemiach białoruskich i ewolucja jego form działania (XV-XX w.)”, koordynator: prof. dr hab. Andrzej Rachuba

– projekt polsko-bułgarski „Narody i państwa w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Analogie i kontrasty w procesach historycznych na przestrzeni wieków”. Koordynator: prof. dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk

– projekt polsko-czeski „Kultura polityczna Europy Środkowej od średniowiecza po wiek XX”, koordynator: prof. dr hab. Andrzej Karpiński

– projekt polsko-litewski „Społeczeństwo Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem guberni litewsko-ruskich i narodowych państw powstałych na jego obszarze (XVI-XX w.) – struktury, życie codzienne, formy aktywności, postawy, wierzenia i poglądy”, koordynator: prof. dr hab. Andrzej Rachuba

– projekt polsko-łotewski „Inflanty a polsko-litewska Rzeczpospolita w XVI–XVIII w.” – Koordynator: dr hab. prof. IH PAN Bogusław Dybaś

– projekt polsko-rosyjski „Stosunki polsko-rosyjskie w XVI–XVIII w.” – Koordynator: dr hab. prof. IH PAN Wojciech Kriegseisen

– projekt polsko-rosyjski „Polacy w Imperium Rosyjskim i Rosji Radzieckiej w XIX–XX w.” – Koordynator: prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska

– projekt polsko-węgierski „Historia porównawcza Polski i Węgier na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku”, koordynator: prof. dr hab. Maciej Janowski