Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk zapraszają 28 lutego 2019 r. o godz. 11.00 na seminarium Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31 Sala im. Joachima Lelewela   Głównym celem […]

W 2018 r. Polska Akademia Umiejętności wraz z Archiwum Nauki PAN wydała Emanuel Mateusz Rostworowski 1923–1989. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku (red. M. Czeppe, Kraków 2018, PAU Archiwum Nauki PAN i PAU, ‘W służbie nauki’, nr 29, ss. 140, ilustracje). Książka zawiera m. in. pamiętnik Rostworowskiego z lat dziecinnych i młodzieńczych Ścieżki […]

Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXV, nr 3/2018, 23,5 cm, ss. 213, ISSN 0023-5903 Nowy numer „Kwartalnika Historycznego” zawiera dwa obszerne i interesujące artykuły nowożytne. Paweł Szadkowski podjął się porównania polskich i hiszpańskich traktatów wojskowych i spróbował określić, na ile ujmowały one zjawiska w dziedzinie wojskowości nowożytnej, określane jako rewolucja militarna. Jaśmina Korczak-Siedlecka (Kurczewska) zastosowała w praktyce […]