Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJA

Instytut Historii został utworzony w 1953 r. jako placówka Polskiej Akademii Nauk, będącej korporacją uczonych, zarazem zaś wspólnotą instytutów reprezentujących różne dziedziny nauki. Siedzibę Instytutu stanowią dwie połączone kamienice...

Czytaj więcej

Aktualności

Instytut Historii PAN wraz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w XXVII konferencji Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN METRYKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO Edytorstwo, możliwości wykorzystywania perspektywy dalszych badań która odbędzie się 25–26 września 2018 r. w siedzibie Instytutu Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, Warszawa. […]

Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Historycznych PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN i Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki zapraszają na Konferencję Komisji Historyków Polski i Rosji, Warszawa, […]

15–20 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się 17. Międzynarodowy Kongres Geografów Historycznych, organizowany wspólnie przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Wydział Geografii i Studiów Regionalny UW. Około 400 badaczy z 39 krajów z całego świata, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawiło w Warszawie wyniki swoich badań. Wspólnym mianownikiem ich rozmów były przeszłość […]