Library Acquisitions
in 2017


II.14175   Katalog on-line
A la rencontre de l’Autre au Moyen-Âge : in memoriam Jaques Le Goff : Actes des premieres Assises franco-polonaises d’histoire médiévale / sous la direction de Philippe Josserand et Jerzy Pysiak.

Rennes : Presses Universitaires de Rennes, cop. 2017. – 244 s. : il. ; 24 cm.
(Enquetes et Documents – Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, 1775-2981 ; 58)
ISBN 978-2-7535-5679-9

    A.296/115 – Vol. 115 (2016)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.295 Pod./115 – Vol. 115 (2017)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.295 Podr./114 – Vol. 114 (2016)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    A.296/114 – Vol. 114 (2016)   Katalog on-line
Acta Poloniae Historica
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959-. – 23 cm.

    B.171 – Vol. 38(2017)   Katalog on-line
Acta Slavica Iaponica : a journal of european languages of Slavic Research Center of Hokkaido University.

Sapporo : Hokkaido University. Slavic Research Center, 1983- – 26 cm.

    II.13946   Katalog on-line
źthelred the Unready
/ Levi Roach.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2016. – XV, [3], 369, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-19629-0 (alk. paper)

    A.356 – Vol. 90(2016), z.1, 2, 3   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    A.356 – Vol. 91(2017) z. 1-3   Katalog on-line
Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche
/ [a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell’ Universita Cattolica del Sacro Cuore].
Milano : Vita e Pensiero. – 24 cm.

    II.10199/69   Katalog on-line
Akcja “Burza” : materiały z XXIV sesji naukowej w Toruniu w dniu 18 listopada 2014 roku
/ pod redakcjš Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga.
Toruń : Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, 2015. – 136 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Fundacji “Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu ; t. 69)
ISBN 978-83-88693-68-7

    II.11911/2   Katalog on-line
Akta miasta Przemyœla (1356-1389) 1402-1944 (1945-1983). T. 2
/ wstęp i oprac. Jacek Krochmal ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Przemyœlu.
Przemyœl : Archiwum Państwowe, 2000. – 648 s. ; 25 cm.
ISBN 83-88172-01-8

    II.14128   Katalog on-line
Akty rzšdowe głowy państwa : rozważania ustrojowe ; Zagadnienie podziału funkcji władzy państwowej ; Równowaga władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej a nowa konstytucja polska
/ Antoni Deryng ; [Kancelaria Sejmu].
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – XXIV, [4], 114, [2], 16, 18 s. : il. ; 25 cm.
(BPS Biblioteka Przeglšdu Sejmowego)
ISBN 978-83-7666-493-4

    II.14091   Katalog on-line
Aleksander Gieysztor : człowiek i dzieło
/ pod redakcjš naukowš Marii Koczerskiej, Piotra Węcowskiego.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 646, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-2489-2

    II.14034   Katalog on-line
Aleksander Hilary Połubiński (1626-1679) marszałek wielki litewski : działalnoœć polityczno-wojskowa
/ Andrzej Adam Majewski.
Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 590 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Prace Instytutu Historycznego UW)
ISBN 978-83-7543-423-1

    II.14143   Katalog on-line
Alexandru Vaida Voevod (1872-1950) : między dwoma œwiatami
/ Liviu Maior ; przekład Ioana Diaconu Muređsan ; korekta Anna Musiał.
Cluj-Napoca : Akademia Rumuńska, Centrum Studiów Transylwańskich : Klużańska Prasa Uniwersytecka, 2017. – 120 s. ; 24 cm.
ISBN 978-606-8694-72-6
ISBN 978-606-37-0216-7

    II.14035   Katalog on-line
Alfred Chłapowski (1874-1940) : biografia ambasadora Polski we Francji
/ Mariusz Wołos.
Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. – 342 s., [6] s. tabl. ; 24 cm.
(Pamiętniki, Biografie, Wspomnienia)
ISBN 83-7174-815-9

    C.213 – Vol. 18 (2016)   Katalog on-line
Almanach Historyczny
/ Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kielce : Wydawnictwo TAKT, 1999-. – 21 cm.

    A.623   Katalog on-line
Almanach Muzealny
/ Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.
Warszawa : MHW, 1997-2013. – 23 cm.

    A.623   Katalog on-line
Almanach Muzealny
/ Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.
Warszawa : MHW, 1997-2013. – 23 cm.

    A.623 – Vol. 102016   Katalog on-line
Almanach Warszawy
/ Muzeum Warszawy ; [redaktor naczelna Aleksandra Sołtan-Lipska].
Warszawa : Muzeum Warszawy, 2014-. – 24 cm.

    A.58/135 – Vol.135(2017)   Katalog on-line
Analecta Bollandiana
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    A.291 – Vol. 92(2016), z. 1-4   Katalog on-line
Analecta Praemonstratensia
/ Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis.
Averbode : Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis, 1925-. – 24 cm.

    A.291 – Vol. 91(2015), z.1-4   Katalog on-line
Analecta Praemonstratensia
/ Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis.
Averbode : Commissio Historica Ordinis Praemonstratensis, 1925-. – 24 cm.

    A.201/55 – Vol. 55(2017)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku.

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    C.219/21 – Vol. 21 (2017)   Katalog on-line
Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku.

Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1991- . – 24 cm.

    II.7925/52/1   Katalog on-line
Angelus Maria Durini (1767-1772). Vol. 1, (12 IV 1766 – 20 IV 1768)
/ edidit Wojciech Kęder ; Academia Scientiarum et Litterarum Polona, Sumptibus Fundationis Lanckoroński.
Cracoviae : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2016. – LX, 404 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
(Acta Nuntiaturae Polonae ; t. 52, vol. 1)
ISBN 978-83-7676-259-3

    A.456 – R. 2016 z.1,2   Katalog on-line
Annales de Démographie Historique
/ Société de démographie historique.
Paris : Ecole pratique des hautes études, 1966-. – 24 cm.

    B.111 – Vol. 42 (2016)   Katalog on-line
Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento.

Bologna : Societá editrice il Mulino, 1976-. – 25 cm.

    B.215 – Vol. 148 (2015-2016)   Katalog on-line
Annuaire
/ École Pratique des Hautes Études. Section des sciences historiques et philologiques.
Paris : A la Sorbonne, cop. 2008-. – 24 cm.

    II.14061   Katalog on-line
Anthropology and antihumanism in Imperial Germany
/ by Andrew Zimmerman.
Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2001. – IX, [1], 364 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-226-98341-2 (cloth : alk. paper)
ISBN 0-226-98342-0 (paper : alk. paper)

    III.3309   Katalog on-line
Antologia prasy Solidarnoœci Walczšcej w Trójmieœcie : pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
/ przedmowa Roman Zwiercan ; wstęp Artur Adamski.
Gdynia : Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 509, [1] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-8098-136-2 (IPN)
ISBN 978-83-62631-07-0 (FPIH)

    I.10618/10   Katalog on-line
Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekœcie europejskim : Ÿródła – rozwój – oddziaływanie
/ redakcja naukowa Michał Choptiany, Piotr Wilczek.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 374, [1] s. ; 21 cm.
(Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europš. Hermeneutyka Wartoœci ; t. 10)
ISBN 978-83-235-3042-8 druk
ISBN 978-83-235-3050-3 pdf online
ISBN 978-83-235-3058-9 e-pub
ISBN 978-83-235-3066-4 mobi

    II.14121   Katalog on-line
Archaeology on medieval knights’ manor houses in Poland
/ Anna Marciniak-Kajzer ; [translator Sabina Siemaszko, linguistic editor Dale Taylor].
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 207, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-002-3 (paperback ŁódŸ University Press)
ISBN 978-83-233-3921-2 (paperback Jagiellonian University Press)
ISBN 978-83-8088-003-0 (electronic version ŁódŸ University Press)
ISBN 978-83-233-9202-6 (electronic version Jagiellonian University Press)

    II.14199   Katalog on-line
Architektura w mieœcie, architektura dla miasta : społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815-1914
/ redakcja naukowa Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 244 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-10-9

    II.14198 Podr.   Katalog on-line
Architektura w mieœcie, architektura dla miasta : społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815-1914
/ redakcja naukowa Mikołaj Getka-Kenig, Aleksander Łupienko.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 244 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-10-9

    C.53 – Vol. 74 (2016)   Katalog on-line
Archiv für Schlesische Kirchengeschichte.

Breslau : Frankes Verl., 1936-1941, 1949-. – 24 cm.

    C.6 – Vol. 66(2016), z. 1-4   Katalog on-line
Archivní Časopis
/ Archivní Správa Ministerstva Vnitra.
Praha : ASMV, 1951-. – 24 cm.

    A.310 – Vol. 107 (2017)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    A.310 – Vol. 106 (2017)   Katalog on-line
Archiwa, Biblioteki i Muzea Koœcielne : organ oœrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
/ [Stanisław Librowski, red. nacz.].
Lublin : Oœrodek ABMK KUL, 1959-. – 24 cm.

    II.14008   Katalog on-line
Archiwum historyczne eparchii przemyskiej
/ Anna Krochmal ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Państwowe w Przemyœlu.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Przemyœl : Archiwum Państwowe, 2016. – 620 s., [20] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-88172-66-3
ISBN 978-83-64806-96-4

    II.14018   Katalog on-line
Archiwum Państwowe w Koszalinie : informator o zasobie archiwalnym
/ oprac. Waldemar Chlistowski ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Koszalinie.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2005. – 294 s., [15] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-89115-67-0
ISBN 978-83-89115-67-6

    II.14019   Katalog on-line
Archiwum Państwowe w Lesznie : informator o zasobie archiwalnym
/ oprac. Barbara Ratajewska, Marcin Kapała ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Lesznie.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw, 2005. – 382 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-89115-50-6

    II.13940/150   Katalog on-line
An arena for higher powers : ceremonial buildings and religious strategies for rulership in late Iron Age Scandinavia
/ by Olof Sundqvist.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XIV, 647 s. : il. ; 24 cm.
(Numen Book Series : Studies in the History of Religions, 0169-8834 ; Vol. 150)
ISBN 978-90-04-29270-3 hardback
ISBN 978-90-04-30748-3 e-book

    A.292 – Vol. 59 (2016)   Katalog on-line
Arhivski vjesnik

Zagreb : [s.n.], 1958-. – 24 cm.

    II.4626/196   Katalog on-line
The art of Cistercian persuasion in the Middle Ages and beyond : Caesarius of Heisterbach’s Dialogue on miracles and its reception
/ edited by Victoria Smirnova, Marie Anne Polo de Beaulieu and Jacques Berlioz.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2015. – XVIII, 295, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Studies in Medieval and Reformation Traditions, 1573-4188 ; vol. 196)
ISBN 978-90-04-30482-6 (hardback)

    II.13964   Katalog on-line
Astrology and Reformation
/ Robin B. Barnes.
New York : Oxford University Press, cop. 2016. – XII, [2], 389 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-973605-8 (cloth : alk. paper)

    B.195/9/6 – Ser. 9 Vol. 6(2016)   Katalog on-line
Atti della Accademia roveretana degli Agiati. A, Classe di scienze umane, lettere ed arti
/ Accademia Roveretana degli Agiati.
Roverto : Accademia Roveretana degli Agiati, 2001-. – wol. : il. ; 25 cm.

    II.14170   Katalog on-line
Augsburg – Wien – München – Innsbruck : die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich : Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten […]

Budapest : Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2015. – 167, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-963-416-008-3

    II.13481/37   Katalog on-line
“Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn!” : Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 und seine Kontexte
/ Severin Gawlitta.
Marburg : Verlag Herder-Institut, 2016. – IX, 286 s. ; 24 cm.
(Studien zur Ostmitteleuropaforschung ; 37)
ISBN 978-3-87969-404-4

    I.10596   Katalog on-line
Une autre histoire : Jacques Le Goff (1924-2014)
/ sous la direction de Jacques Revel et Jean-Claude Schmitt.
[Paris] : Éditions EHESS, cop. 2015. – 223 s., [4] s. tabl. : il. ; 20 cm.
(Cas de Figure, 1764-3961 ; 42)
ISBN 978-2-7132-2510-9

    B.143 – Vol. 22 (2015), z. 1-2   Katalog on-line
Barok : historia, literatura, sztuka
/ Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ; red. Janusz Pelc.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 1994-. – 24 cm.

    II.13963   Katalog on-line
Bede’s temple : an image and its interpretation
/ Conor O’Brien.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. – XX, 242 s. : il. ; 24 cm.
(Oxford Theology and Religion Monographs)
ISBN 978-0-19-874708-6

    II.10512/40   Katalog on-line
Behind the front : British soldiers and French civilians, 1914-1918
/ Craig Gibson. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XXI, [5], 453, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare ; 40)
ISBN 978-0-521-83761-3 Hardback
ISBN 978-1-316-61221-7 Paperback

    B.148 – R. 2017. z. 1-9   Katalog on-line
Belaruski Gistaryčny Časopis : navukovy, navukova-metadyčny ilustravany časopis = Belorusskij Istoričeskij Žurnal
/ Ministerstva Adukacyi Respubliki Belarus’.
Minsk : Vydavectva “Polymja”, 1993-. – 26 cm.

    B.109 34 – Vol. 34 (2013)   Katalog on-line
Belgeler : Türk tarih belgeleri dergisi.

Ankara : Türk tarih kurumu basimevi, 1964-. – 28 cm.

    I.10576   Katalog on-line
Belgium in war : a record of personal experiences
/ by J. H. Whitehouse. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – IX, [3], 28 s., [7] k. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-1-316-63326-7

    I.10535   Katalog on-line
Between yesterday and tomorrow : German visions of Europe, 1926-1950
/ Christian Bailey.
New York ; Oxford, Berghahn, cop. 2016. – XIV, 259 s, ; 23 cm.
ISBN 978-1-78238-139-6 (hardback)
ISBN 978-1-78533-197-8 (paperback)
ISBN 978-1-78238-140-2 (ebook)

    II.14062   Katalog on-line
Beyond the balance of power : France and the politics of national security in the era of the First World War
/ Peter Jackson. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XXI, [1], 559, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-03994-0 Hardback
ISBN 978-1-316-63530-8 Paperback

    III.3280/2   Katalog on-line
Biała od zarania do zakończenia I wojny œwiatowej (1918)
/ Jerzy Polak ; przy współpr. Piotra Keniga.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2010. – 684 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
(Bielsko-Biała : monografia miasta / pod red. Idziego Panica ; t. 2)
(Biblioteka Bielska Białej ; nr 24)
ISBN 978-83-60136-26-3
ISBN 978-83-60136-36-2 (t. 2)

    II.1799/3/3 Podr.   Katalog on-line
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865-1918. Wol. 3
/ zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Œcięgosz-Karpińskiej ; zredagowała Danuta […]
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – XXII, [2], 1742 s. ; 25 cm.
(Bibliografia historii Polski XIX wieku ; 3)
ISBN 83-04-00570-0 (całoœć)
ISBN 978-83-63352-91-2

    II.4224/3/3 ZD   Katalog on-line
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865-1918. Wol. 3
/ zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Œcięgosz-Karpińskiej ; zredagowała Danuta […]
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – XXII, [2], 1742 s. ; 25 cm.
(Bibliografia historii Polski XIX wieku ; 3)
ISBN 83-04-00570-0 (całoœć)
ISBN 978-83-63352-91-2

    II.4225/3/3 ZD   Katalog on-line
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865-1918. Wol. 3
/ zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Œcięgosz-Karpińskiej ; zredagowała Danuta […]
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – XXII, [2], 1742 s. ; 25 cm.
(Bibliografia historii Polski XIX wieku ; 3)
ISBN 83-04-00570-0 (całoœć)
ISBN 978-83-63352-91-2

    II.4762/3/3 ZD   Katalog on-line
Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. 3, 1865-1918. Wol. 3
/ zebrał i opracował Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Œcięgosz-Karpińskiej ; zredagowała Danuta […]
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – XXII, [2], 1742 s. ; 25 cm.
(Bibliografia historii Polski XIX wieku ; 3)
ISBN 83-04-00570-0 (całoœć)
ISBN 978-83-63352-91-2

    I.621/12   Katalog on-line
Bibliografia schematyzmów zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918 = Bibliography of schematisms of male religious orders in the former Poland between 1718-1918
/ Edyta Chomentowska ; [tłumaczenie Anna Jaœko, […]
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 514 s. ; 25 cm.
(Prace Oœrodka Badań nad Geografiš Historycznš Koœcioła w Polsce KUL ; 12 [!])
ISBN 978-83-937830-6-9
ISBN 978-83-8061-265-5

    C.274 – Vol. 4 (2016)   Katalog on-line
Biblioteka Epoki Nowożytnej
/ [red. nacz. Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014-. – 24 cm.

    C.274 – Vol. 5 (2016)   Katalog on-line
Biblioteka Epoki Nowożytnej
/ [red. nacz. Mirosław Nagielski].
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2014-. – 24 cm.

    A.70 – Vol.171(2013)   Katalog on-line
Bibliotheque de l’École des Chartes
/ [Société de l’l’École des Chartes].
Paris : Imprimerie de Decourchant, 1839/40-. – 25 cm.

    III.3280/4   Katalog on-line
Bielsko-Biała w latach 1918-2009
/ red. nauk. Ryszard Kaczmarek.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2010. – 799 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
(Bielsko-Biała : monografia miasta / pod red. Idziego Panica ; t. 4)
(Biblioteka Bielska Białej ; nr 24)
ISBN 978-83-60136-26-3
ISBN 978-83-60136-46-1 (t. 4)

    III.3280/3   Katalog on-line
Bielsko od wojen œlšskich do zakończenia I wojny œwiatowej (1740-1918)
/ Piotr Kenig i Janusz Spyra ; przy współpr. Elżbiety Filip [et al.] ; red. nauk. Wiesława Korzeniowska.
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2010. – 493, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
(Bielsko-Biała : monografia miasta / pod red. Idziego Panica ; t. 3)
(Biblioteka Bielska Białej ; nr 24)
ISBN 978-83-60136-26-3
ISBN 978-83-60136-41-6 (t. 3)

    III.3280/1   Katalog on-line
Bielsko od zarania do wybuchu wojen œlšskich (1740)
/ Idzi Panic ; przy współpr. Bożeny i Bogusława Choršżych [et al.].
Bielsko-Biała : Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, 2010. – 528 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
(Bielsko-Biała : monografia miasta / pod red. Idziego Panica ; t. 1)
(Biblioteka Bielska Białej ; nr 24)
ISBN 978-83-60136-26-3
ISBN 978-83-60136-31-7 (t. 1)

    II.14185   Katalog on-line
Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych : teoria i praktyka
/ pod redakcjš Jolanty Kolbuszewskiej, Rafała Stobieckiego.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 225, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-680-3
ISBN 978-83-8088-681-0 (e-ISBN)

    II.13974   Katalog on-line
Birth of the intellectuals : 1880-1900
/ Christophe Charle ; translated by David Fernbach and G.M. Goshgarian.
Cambridge ; Malden, MA : Polity, cop. 2015. – 266 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-7456-9035-3 (hardcover : alkaline paper)
ISBN 978-0-7456-9036-0 (paperback : alkaline paper)
ISBN 0-7456-9035-1 (hardcover : alkaline paper)
ISBN 0-7456-9036-X (paperback : alkaline paper)

    II.13950   Katalog on-line
Bishops, authority, and community in northwestern Europe : c.1050-1150
/ John S. Ott.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XII, 380 s. ; 24 cm.
(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series ; 102)
ISBN 978-1-107-01781-8 hardback

    II.14197   Katalog on-line
Biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522)
/ Ałła Brzozowska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2017. – 433 s., [7] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-3148-5
ISBN 978-83-242-3267-3 (e-ISBN)

    A.445 – Vol. 65 (2015)   Katalog on-line
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej.

Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1957-. – 23 cm.

    III.3301   Katalog on-line
Bodzia : elitarny cmentarz z poczštków państwa polskiego
/ pod redakcjš Andrzeja Buko ; [Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 640 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-63760-69-4

    III.2415/17/1   Katalog on-line
Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziœ i jutro. T. 1
/ redaktor Jacek Wolski.
Warszawa : PAN. IGiPZ, 2016. – 803 s., [3] k. tabl. złoż. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 1643-2312 ; 17)
ISBN 978-83-61590-64-4

    III.2415/17/2   Katalog on-line
Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziœ i jutro. T. 2
/ redaktor Jacek Wolski.
Warszawa : PAN. IGiPZ, 2016. – 723, [2] s., [1] k. map złoż. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
(Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 1643-2312 ; 17)
ISBN 978-83-61590-64-4

    I.10672   Katalog on-line
Bolesław Chrobry – lew ryczšcy
/ Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 401 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-231-3886-0

    II.14017   Katalog on-line
Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku
/ wydali Bogusław Dybaœ, Rudolf Jaworski i Mariusz Wołos ; Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu.
Wiedeń : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa, 2016. – 194 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-3-9503652-7-6

    I.10571/2   Katalog on-line
Bologna del Medioevo
/ a cura di Ovidio Capitani ; indice dei personaggi e degli autori a cura di Giuseppe Mazzanti.
Bologna : Bononia University Press, 2007. – 1122, [1], 32 s. tabl. : il. ; 22 cm.
(Storia di Bologna / direttore Renato Zangheri ; 2)
ISBN 978-88-7395-208-4

    I.10557   Katalog on-line
Braterstwo myœli i uczuć : Italia, Polska i Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku
/ Sante Graciotti ; redakcja Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 256 s. ; 21 cm.
(Nauka o Literaturze Polskiej za Granicš, 1899-3842 ; t. 15)
ISBN 978-83-7543-421-7

    II.13976   Katalog on-line
Bread from stones : the Middle East and the making of modern humanitarianism
/ Keith David Watenpaugh.
Oakland, California : University of California Press, cop. 2015. – XIX, [1], 251, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-520-27930-8 (cloth)
ISBN 0-520-27930-1 (cloth)
ISBN 978-0-520-27932-2 (pbk. : alk. paper)
ISBN 0-520-27932-8 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-520-96080-0 (e-book)

    II.14040/1 [A-L] Podr.   Katalog on-line
Das Breslau-Lexikon. Vol. 1-
/ Gerhard Scheuermann.
Dülmen : Laumann-Verlag, 1994-. – Wol. : il., err. ; 23 cm.
ISBN 3-87466-157-1 (vol. 1)
ISBN 3-87466-230-6 (vol. 2)

    II.14040/2 [M-Z] Podr.   Katalog on-line
Das Breslau-Lexikon. Vol. 1-
/ Gerhard Scheuermann.
Dülmen : Laumann-Verlag, 1994-. – Wol. : il., err. ; 23 cm.
ISBN 3-87466-157-1 (vol. 1)
ISBN 3-87466-230-6 (vol. 2)

    II.13995   Katalog on-line
The British Labour Party and twentieth-century Ireland : the cause of Ireland, the cause of Labour
/ edited by Laurence Marley.
Manchester : Manchester University Press, cop. 2016. – XIII, [1], 254 s. ; 24 cm.

    II.13970   Katalog on-line
Bruno Latour in pieces : an intellectual biography
/ Henning Schmidgen ; translated by Gloria Custance.
New York : Fordham University Press, 2015. – XIV, [2], 175 s. ; 24 cm.
(Forms of Living)
ISBN 978-0-8232-6369-1

    B.93 – Vol. 43(2015), z. 1-2, 3-4   Katalog on-line
Bulgarian Historical Review
/ United Center for Research and Training in History.
Sofia : Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 1973-. – 24 cm.

    B.179 – Vol.119 2017   Katalog on-line
Bullettino
/ Istituto storico italiano per il medio evo.
Roma : Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1995-. – 26 cm.

    II.14006/28   Katalog on-line
Il business della storia : il 1812 e il romanzo russo della prima meta dell’Ottocento fra ideologia e mercato
/ Damiano Rebecchini.
Salerno : Edizioni Culturali Interanzionali : Universita di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, 2016. – 222 s., [16] s. tab. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Collana di Europa Orientalis ; 28)
ISBN 978-88-97174-12-7

    I.10541 ZHP Gdask   Katalog on-line
Carta marina 1539
/ Olaus Magnus ; édité et raconté par Elena Balzamo.
Paris : José Corti, cop. 2005. – 187, [5] s., [20] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Collection Merveilleux ; no. 26)
ISBN 2-7143-0894-5

    A.152 – Vol. 185 (2016), z. 1-4   Katalog on-line
Časopis Národního Muzea. Historické Muzeum.

Praha : Národní muzeum, 1965-1976. – fot., tabl. ; 24 cm.

    II.13917/2   Katalog on-line
Censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni. 2, Manoscritti delle biblioteche italiane e della Biblioteca apostolica Vaticana
/ a cura di Lucia Gualdo Rosa ; con un’appendice di lettere inedite o poco note a Leonardo […]
Roma : nelle sede dell’istituto Palazzo Boromini, 2004. – XIX, [1], 495, [1] s., [96] s. tabl., [2] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
(Nuovi Studi Storici / Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1593-5779 ; 65)
ISBN 88-89190-02-7

    II.13936   Katalog on-line
A century of genocide : utopias of race and nation
/ Eric D. Weitz with a new preface by the author. – 8th paperback print.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2015. – 360 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-691-16587-5

    I.10322/7   Katalog on-line
Cenzura wobec prozy “nowoczesnej” : 1956-1965
/ Kajetan Mojsak.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 259, [2] s. ; 22 cm.
(Badania Filologiczne nad Cenzurš PRL ; t. 7)
ISBN 978-83-65573-40-7

    I.6669/5   Katalog on-line
Česká méesta v 16.-18. století : sborník příspéevku z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990
/ uspořádal Jaroslav Pánek.
Praha : Historický ústav ČSAV, 1991. – 265, [3] s. : il. ; 20 cm.
(Práce Historického Ústavu ČAV = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, Miscellanea, 0862-710X ; sv. 5)
ISBN 80-85268-06-X

    II.12543/6   Katalog on-line
Československá zahraniční politika na sklonku války 1945 : (1. leden – 16. kvéeten 1945)
/ [k vydání připravili: Jan Néemeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Néemečková].
Praha : Historický ústav, 2015. – 606, [2] s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/6)
ISBN 978-80-7286-273-3

    II.12543/3/1   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1942. Sv. 1, (1. leden – 31. červenec 1942)
/ [připr. Jan Néemeček et al.].
Praha : Ústav mezinárodních vztahu : Historický ústav Akademie véed ČR, 2010. – 472 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/3/1)
ISBN 978-80-86506-92-0

    II.12543/3/2   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1942. Sv. 2, (1. srpen – 31. prosinec 1942)
/ [k vydání připravili: Jan Néemeček (vedouci kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Néemečková].
Praha : Ústav mezinárodních vztahu : Historický ústav Akademie véed ČR, 2015. – 501, [3] s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/3/2)
ISBN 978-80-7286-250-4

    II.12543/4/1   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1943. Sv. 1, (1. leden – 31. červenec 1943)
/ [k vydání připravili: Jan Néemeček (vedouci kolektivu), Jan Kuklík a Daniela Néemečková].
Praha : Historický ústav, 2016. – 559, [1] s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/4/1)
ISBN 978-80-7286-299-3

    A.36 – 115(2017), z. 1-4   Katalog on-line
Český Časopis Historický
/ Československá Akademie Véed. [Historický Ústav].
Praha : ACADEMIA, 1990-. – 24 cm.

    I.10519   Katalog on-line
The Charlemagne legend in Medieval Latin texts
/ edited by William J. Purkis and Matthew Gabriele.
Cambridge : D. S. Brewer, 2016. – XVII, [1], 241 s. : il. ; 22 cm.
(Bristol Studies in Medieval Culture)
ISBN 978-1-84384-448-8

    I.10646   Katalog on-line
Chleb dziennikarski ma smak rozmaity… : wspomnienia
/ Michalina Grekowicz-Hausnerowa ; wstęp i opracowanie Karolina Grodziska.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci : Biblioteka Naukowa PAU i PAN, 2017. – 341, [3] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7676-269-2

    II.14209   Katalog on-line
Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów
/ redakcja Józef Dobosz, Marzena Matla, Jerzy Strzelczyk.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017. – 338 s. : il. kolor ; 25 cm.
(Seria Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 231)
ISBN 978-83-232-3232-2

    II.13967   Katalog on-line
Cinema in service of the state : perspectives on film culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960
/ edited by Lars Karl and Pavel Skopal.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2015. – X, 395 s. : il. ; 24 cm.
(Film Europa : German Cinema in an International Context)
ISBN 978-1-78238-996-5 (hardback)
ISBN 978-1-78238-997-2 (e-book)

    II.13961   Katalog on-line
The city : a world history
/ Andrew Lees.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. – X, 145 s. : il. ; 24 cm.
(The New Oxford World History)
ISBN 978-0-19-985954-2 pbk.: alk. paper
ISBN 978-0-19-985952-8 hardback : alk. paper

    II.13996   Katalog on-line
Civilizing emotions : concepts in nineteenth-century Asia and Europe
/ Margrit Pernau, Helge Jordheim, Emmanuelle Saada, Christian Bailey, Einar Wigen, Orit Bashkin, Mana Kia, Mohinder Singh, Rochona Majumdar, Angelika C. Messner, […]
Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. – XII, 351 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-874553-2

    II.13959   Katalog on-line
The clergy in the medieval world : secular clerics, their families and careers in north-western Europe c. 800-c.1200
/ Julia Barrow.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XXI, 447 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-08638-8 hardback
ISBN 978-1-107-45130-8 paperback

    II.13624/8, 1   Katalog on-line
Codices deperditi : œredniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny œwiatowej. T. 1, Dzieje i charakterystyka kolekcji
/ Jerzy Kaliszuk.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2016. – 685, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2300-7885 ; t. 8/1)
ISBN 978-83-87843-43-4 (t. 1)
ISBN 978-83-87843-42-7 (t. 1-3)

    II.13624/8/2, 1   Katalog on-line
Codices deperditi : œredniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny œwiatowej. T. 2, Katalog rękopisów utraconych. Cz. 1
/ Jerzy Kaliszuk.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2016. – 646 s. ; 24 cm.
(Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2300-7885 ; t. 8/2, 1)
ISBN 978-83-87843-44-1 (t. 2)
ISBN 978-83-87843-42-7 (t. 1-3)

    II.13624/8/2, 2   Katalog on-line
Codices deperditi : œredniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny œwiatowej. T. 2, Katalog rękopisów utraconych. Cz. 2
/ Jerzy Kaliszuk.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2016. – S. [6], 653-1379 ; 24 cm.
(Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2300-7885 ; t. 8/2, 2)
ISBN 978-83-87843-44-1 (t. 2)
ISBN 978-83-87843-42-7 (t. 1-3)

    II.13624/8/3   Katalog on-line
Codices deperditi : œredniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny œwiatowej. T. 3, Indeksy, aneks, bibliografia
/ Jerzy Kaliszuk.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2016. – 754 s. : il. ; 24 cm.
(Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2300-7885 ; t. 8/3)
ISBN 978-83-87843-45-8 (t. 3)
ISBN 978-83-87843-42-7 (t. 1-3)

    II.14165 ZHP Gd.   Katalog on-line
Codziennoœć mniejszych miast Pomorza Nadwiœlańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku : zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowoœci
/ Tomasz Krzemiński.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 410 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-94-3

    II.14132 Podr.   Katalog on-line
Codziennoœć mniejszych miast Pomorza Nadwiœlańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku : zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowoœci
/ Tomasz Krzemiński.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 410 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-94-3

    II.14133   Katalog on-line
Codziennoœć mniejszych miast Pomorza Nadwiœlańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku : zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowoœci
/ Tomasz Krzemiński.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 410 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-94-3

    II.13971   Katalog on-line
Commons democraty : reading the politics of participation in the early United States
/ Dana D. Nelson.
New York : Fordham University Press, cop. 2016. – 219 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8232-6838-2

    II.13960   Katalog on-line
Communication and conflict : Italian diplomacy in the early Renaissance, 1350-1520
/ Isabella Lazzarini. – 1st impr.
Oxford : Oxford University Press, 2015. – VIII, [2], 326 s. : il. ; 24 cm.
(Oxford Studies in Medieval European History)
ISBN 978-0-19-872741-5

    II.14094/74   Katalog on-line
A companion to the Council of Basel
/ edited by Michiel Decaluwé, Thomas M. Izbicki, Gerald Christianson.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2017. – XI, [1], 542 s. ; 25 cm.
(Brill’s Companions to the Christian Tradition : a series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500-1800, 1871-6377 ; vol. 74)
ISBN 978-90-04-22264-9 (hardback)
ISBN 978-90-04-33146-4 (e-book)

    I.10534   Katalog on-line
The conflict in Ukraine : what everyone needs to know
/ Serhy Yekelchyk.
New York : Oxford University Press, cop. 2015. – XIX, [3], 186 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-023727-1 (hbk.)
ISBN 978-0-19-023728-8 (pbk.)

    II.14174/1   Katalog on-line
A construçao do passado medieval : textos inéditos e publicados
/ Luís Krus ; [prefácio José Mattoso].
[Lisboa] : Instituto de Estudos Medievais, [2011]. – 326 s. ; 24 cm.
(Estudos ; 1)
ISBN 978-989-97066-2-0

    II.13966   Katalog on-line
Contentious politics
/ Charles Tilly and Sidney Tarrow. – 2nd ed. fully revised and updated.
New York : Oxford University Press, cop. 2015. – XV, [3], 268, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-025505-3 (paperback)

    II.10512/36   Katalog on-line
Contested commemorations : republican war veterans and Weimar political culture
/ Benjamin Ziemann. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XI, [1], 315, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare)
ISBN 978-1-107-02889-0 Hardback
ISBN 978-1-107-63183-0 Paperback

    II.11425/4/3   Katalog on-line
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 4, Inventory of Ioannes Dantiscus’ correspondence. Vol. 3, Inventory of latin letters to Ioannes Dantiscus with addition of letters in spanish, polish, italian, czech, dutch and french, a. […]

Warsaw : Faculty of “Artes Liberales” (AL) ; Cracow : Polish Academy of Arts and Sciences (PAU), 2016. – 607 s., [8] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-255-5

    I.10529   Katalog on-line
The Crimean War in imperial context, 1854-1856
/ Andrew C. Rath.
New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – XXIV, 301, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-137-54451-3 (hardback : alk. poper)

    C.206 – Vol. 30(2017)   Katalog on-line
Czasy Nowożytne : periodyk poœwięcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku
/ [Fundacja “Pomerania” w Toruniu, Fundacja Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli ; Stanisław Salmonowicz przewodn. kom. red.].
Toruń [et al.] : Fundacja “Pomerania” ; Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka KUL, 1996-. – 24 cm.

    C.206 – Vol. 29(2016)   Katalog on-line
Czasy Nowożytne : periodyk poœwięcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku
/ [Fundacja “Pomerania” w Toruniu, Fundacja Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli ; Stanisław Salmonowicz przewodn. kom. red.].
Toruń [et al.] : Fundacja “Pomerania” ; Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka KUL, 1996-. – 24 cm.

    III.2697/10 SHG Maz.   Katalog on-line
Czersk Wzgórze Zamkowe : badania 1974-1983
/ red. Przemysław Urbańczyk, Maciej Trzeciecki.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 396, [4] s. : il. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Origines Polonorum ; t. 10)
ISBN 978-83-63760-89-2

    I.10619   Katalog on-line
Czerwone pajški : dziennik żołnierza LWP
/ Józef Maria Ruszar ; opracowanie i redakcja Kamil Dworaczek i Jacek Jędrysiak ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojskowe Biuro […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, 2017. – 252, [3] s., [19] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8098-126-3 (IPN)
ISBN 978-83-948058-0-7 (WBH)

    III.3286   Katalog on-line
Czerwone sztandary Osmanów : wojna roku 1683 opisana na nowo
/ Andrzej Witkowicz.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016. – 567 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63580-69-8

    I.7467/69   Katalog on-line
Czeskie badania nad Polskš w kontekœcie Europy Œrodkowej i Wschodniej
/ Roman Baron, Roman Madecki, Jan Malicki et al.
Praha : Historický ústav, 2016. – 701, [3] s., LXXII s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Práce Historického Ústavu. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; vol. 69)
ISBN 978-80-7286-271-9

    II.13418/19   Katalog on-line
The dark side of nation-states : ethnic cleansing in modern Europe
/ Philipp Ther ; translated from the German by Charlotte Kreutzmüller.
New York ; Oxford : Berghahn, 2016. – VI, 281 s. ; 23 cm.
(War and Genocide ; vol. 19)
ISBN 978-1-78238-302-4 (hardback)
ISBN 978-1-78533-195-4 (paperback)
ISBN 978-1-78238-303-1 (ebook)

    II.14031 Podr.   Katalog on-line
Dawny Œrem w Ÿródłach historycznych : ludzie – instytucje – budynki
/ Izabela Skierska ; do druku przygotowali Antoni Gšsiorowski i Grażyna Rutkowska ; [mapy rysował: Tomasz Gidaszewski] ; Œremski Notatnik Historyczny ; Instytut […]
Œrem : P. H. Bin-Com Krzysztof Budzyń ; [Warszawa] : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Œremskiego Notatnika Historycznego ; t. 3)
ISBN 978-83-61895-05-3

    II.14032   Katalog on-line
Dawny Œrem w Ÿródłach historycznych : ludzie – instytucje – budynki
/ Izabela Skierska ; do druku przygotowali Antoni Gšsiorowski i Grażyna Rutkowska ; [mapy rysował: Tomasz Gidaszewski] ; Œremski Notatnik Historyczny ; Instytut […]
Œrem : P. H. Bin-Com Krzysztof Budzyń ; [Warszawa] : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Œremskiego Notatnika Historycznego ; t. 3)
ISBN 978-83-61895-05-3

    I.9526/350   Katalog on-line
DDR – Geschichte in Dokumenten : Beschlüsse, Berichte, interne Materialien und Alltagszeugnisse
/ Matthias Judt (Hg.).
Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1998. – 639 s. : il. ; 21 cm.
(Schriftenreihe ; Bd. 350)
ISBN 3-89331-307-9

    C.285   Katalog on-line
Debaty Œwiętokrzyskie
/ red. Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska ; [Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Œwiętego Krzyża. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach].
Kielce : [Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach], 2014-. – 24 cm.

    II.14196/1   Katalog on-line
Déejiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 1, Fundace 12. století
/ Kateřina Charvátová. – 2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Univerzita Karlova v Praze : Nakladatelství Karolinum, 2013. – 481, [3] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-80-246-2200-2

    I.10595   Katalog on-line
La derniere croisade : saint Louis a Tunis (1270)
/ Xavier Hélary.
Paris : Perrin, 2016. – 317, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-2-262-03819-9

    II.12804/11   Katalog on-line
The devil’s riches : a modern history of greed
/ Jared Poley.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2016. – X, 215 s. ; 24 cm.
(Spektrum : Publications of the German Studies Association ; vol. 11)
ISBN 978-1-78533-126-8 (hardback)
ISBN 978-1-78533-127-5 (ebook)

    III.3321   Katalog on-line
Diariusz podróży do Polski (1690-1691)
/ Giovan Battista Fagiuoli ; z rękopisu przełożyła, wstępem poprzedziła i przypisami opatrzyła Małgorzata Ewa Trzeciak.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2017. – 171 s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-63580-81-0

    III.3322   Katalog on-line
Diariusz podróży po Europie (1682-1688)
/ Jan Michał Kossowicz ; opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Markiewicz.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2017. – 747, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Silva Rerum)
ISBN 978-83-63580-80-3

    I.10644   Katalog on-line
The dictatorship of sex : lifestyle advice for the Soviet masses
/ Frances Lee Bernstein. – 1st print. in paperback.
DeKalb : Northern Illinois University Press, cop. 2011. – XIII, [1], 246 : il. ; 23 cm.
(Studies of the Harriman Institute, Columbia University)
ISBN 0-87580-371-7 (clothbound : alk. paper)
ISBN 978-0-87580-371-5 (clothbound : alk. paper)
ISBN 978-0-87580-667-9 (paperback : alk. paper)

    I.10653/1   Katalog on-line
Diplomatic struggle for supremacy over the Balkan Peninsula (1878-1914) : collected studies
/ Gábor Demeter ; [preface Penka Peykovska].
Sofia : Institute for Historical Studies, BAS ; [Budapest] : Institute of History, RCH, HAS, 2017. – 159, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission = A Magyar-Bolgár Történész Vegyes Bizottság Kiadványai = Izdaniâ na BÜlgaro-Ungarskata Istoričeskaâ Komisiâ, 2535-0757 ; Vol. 1)
ISBN 978-954-2903-29-1 (Institute for Historical Studies, BAS)
ISBN 978-963-416-069-4 (Institute of History, RCH, HAS)

    I.10599   Katalog on-line
La diplomatie du Sphinx : Napoléon III et sa politique internationale
/ Yves Bruley.
Paris : CLD éditions, dr. 2015. – 357, [3] s. ; 23 cm.
ISBN 978-2-85443-567-2

    I.10523   Katalog on-line
Dissimulation and deceit in Early Modern Europe
/ edited by Miriam Eliav-Feldon and Tamar Herzig.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, cop. 2015. – XII, 250 s. ; 22 cm.
ISBN 978-1-137-44748-7 (hardback)

    III.3306/4, Suppl. 1   Katalog on-line
De divortio Lotharii regis et Theutbergae reginae
/ Hinkmar von Reims ; herausgegeben von Letha Böhringen.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung, 1992. – [8], 315 s., [8] s. tabl. : il. ; 30 cm.
(Monumenta Germaniae Historica: Leges 4. Concilia, 0343-0766 ; T. 4, Suppl. 1)
ISBN 3-7752-5327-0

    I.10517   Katalog on-line
Dnevnik L. A. Tihomirova 1905-1907 gg.
/ sostaviteli: A. V. Repnikov, B. S. Kotov ; [predislove, kommentarii i primečaniâ A. V. Repnikov]; Ministerstvo kul’tury Rossijskoj Federacii, Federal’noe arhivnoe agentstvo, Rossijskij […]
Moskva : ROSSPEN (Rossijskaâ političeskaâ enciklopediâ), 2015. – 597, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-5-8243-1985-9

    II.14076 Podr.   Katalog on-line
Dobre i złe adresy : szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII-XXI w.
/ Dariusz Łukasiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017. – 284 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64447-55-6 (druk)
ISBN 978-83-64447-56-3 (e-book)

    II.14077   Katalog on-line
Dobre i złe adresy : szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII-XXI w.
/ Dariusz Łukasiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017. – 284 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64447-55-6 (druk)
ISBN 978-83-64447-56-3 (e-book)

    II.14119   Katalog on-line
Doctors, ambassadors, secretaries : humanism and professions in Renaissance Italy
/ Douglas Biow.
Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2002. – XVIII, 224 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-226-05171-4 (cloth)

    III.3255/1   Katalog on-line
Documents on German foreign policy 1918-1945. [Series D, (1937-1945). Vol. 1, From Neurath to Ribbentrop (September 1937-September 1938)
/ board of editors: Raymond James Sontag et al.].
London : His Majesty’s Stationery Office, 1949. – CV, 1220 s. ; 26 cm.

    III.3255/2   Katalog on-line
Documents on German foreign policy 1918-1945. [Series D, (1937-1945). Vol. 2, Germany and Czechoslovakia, 1937-1938
/ board of editors: John W. Wheeler-Bennett et al.].
London : His Majesty’s Stationery Office, 1950. – LXXXV, 1070 s., [1] k. mapa ; 26 cm.

    III.3255/5   Katalog on-line
Documents on German foreign policy 1918-1945. [Series D, (1937-1945). Vol. 5, Poland; the Balkans; Latin America; the smaller powers, June 1937-March 1939
/ board of editors: Bernadotte E. Schmitt et al.].
London : His Majesty’s Stationery Office, 1953. – LXXXVI, 977 s. ; 25 cm.

    II.14063   Katalog on-line
Doing anthropology in wartime and war zones : World War I and the cultural sciences in Europe
/ Reinhard Johler, Christian Marchetti, Monique Scheer (eds.).
Bielefeld : Transcript, cop. 2010. – VIII, 392 s. : il. ; 23 cm.
(Histoire ; Bd. 12)
ISBN 978-3-8376-1422-0

    III.3296/Bd.6,Tl.2,Lfg.1   Katalog on-line
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung : 1331-1335. Lfg. 1
/ Bearbeitet von Ruth Bork ; Herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Geschichte.
Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1989. – 7, [1] s., 120 s. ; 30 cm.
(Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, 0343-7582 ; t. 6, 2, 1)
ISBN 3-7400-0099-6

    III.3296/Bd.6,Tl.2,Lfg.2   Katalog on-line
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung : 1331-1335. Lfg. 2
/ Bearbeitet von Wolfgang Eggert ; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
Hannover : Hahnsche Buchhandlung Verlag, 1999. – VII, [1] s., S. 121-270 ; 30 cm.
(Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, 0343-7582 ; t. 6, 2, 2)
ISBN 3-7752-5429-3

    III.3296/Bd. 6, Tl.2, Lfg.4   Katalog on-line
Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung : 1331-1335. Lfg. 4
/ Bearb. von Ulrike Hohensee [et al.] ; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2014. – S. XXVII, [2], 514-693 ; 30 cm.
(Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, 0343-7582 ; t. 6, 2)
ISBN 978-3-447-10071-7

    I.10602   Katalog on-line
Dokumenti komisars’kogo sudu Podil’s’kogo voevodstva 1678-1679 rokiv
/ Mikola Krikun.
L’viv : Vidavnictvo Ukrains’kogo Katolic’kogo Universitetu, 2015. – 360 s. : il. ; 23 cm + mapa : 1 k. złoż.
ISBN 978-966-2778-30-4

    III.3289   Katalog on-line
Dokumenti ukrainskogo kozactva XVI – peršoi polovini XVII st. : universali, listuvannâ, ugodi, prisâgi
/ [uporâdniki Viktor Brehunenko (vidpovidal’nij sekretar), Orest Zaâc’, Urij Micik, Svitlana Potanenko, Vitalij […]
Kiiv : Institut ukrains’koi arheografii ta džereloznavstva im. M. S. Gruševs’kogo NAN Ukraini, 2016. – 607, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Materiali do Ukrains’kogo Diplomatariu. Seriâ 2)
ISBN 978-966-02-7902-5

    II.14195   Katalog on-line
Dom, którego nie było : powroty ocalałych do powojennego miasta
/ Łukasz Krzyżanowski.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. – 375, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Seria Historia)
ISBN 978-83-8049-409-1

    II.14082   Katalog on-line
Dom Sapieżyński 1666-1685 : droga do hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim
/ Mariusz Sawicki.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – 275 s. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 535)
ISBN 978-83-7395-721-3

    II.14009   Katalog on-line
Domus Aurea : architektura i sztuka dominikańskiego sanktuarium Matki Bożej w Gidlach 1516-2016
/ Anna i Paweł Dettloff.
Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016. – 416 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65630-02-5

    II.13928   Katalog on-line
Drogi wolnoœci : ruch emancypacyjny kobiet w monarchii habsburskiej na podstawie publicystyki i twórczoœci literackiej w latach 1867-1918
/ Urszula Górska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 271 s. ; 23 cm.
(Lupa Obscura)
ISBN 978-83-65573-28-5

    I.10638   Katalog on-line
Druhý exil Edvarda Beneše : fotografie z let 1938-1945
/ Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Néemeček.
Praha : Historický ústav Akademie véed ČR : Právnička fakulta Univerzity Karlovy : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR, 2016. – 248, [4] s. : il. ; 22×24 cm.
ISBN 978-80-7286-293-1

    II.14160   Katalog on-line
“Duszozbawcy”? : misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrzeœcijaństwa wœród Żydów w latach 1809-1939
/ Agnieszka Jagodzińska.
Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs, 2017. – 519, [4] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7866-003-3

    II.12962/20   Katalog on-line
Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej
/ red. Wojciech Walczak.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016. – 456 s. : il. ; 25 cm.
(Dissertationes ; t. 20)
ISBN 978-83-64103-13-1

    II.14186   Katalog on-line
Działalnoœć edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
/ Piotr Dobrowolski ; [przedmowa Jan Tarczyński].
Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017. – [2], 205 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63050-51-1

    II.11943/10   Katalog on-line
Dzieci modernizmu : œwiadomoœć, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej
/ Kamil Kijek.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – 462 s. ; 24 cm.
(Bibliotheca Judaica ; 10)
ISBN 978-83-229-3525-5

    II.14089   Katalog on-line
Dzieciństwo i staroœć w ujęciu historyków
/ redakcja Anna Obara-Pawłowska, Małgorzata Kołacz-Chmiel.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 312 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7784-824-1

    II.14012 ZAH   Katalog on-line
Dziedzictwo archeologiczne północnej częœci ziemi dobrzyńskiej
/ redakcja naukowa Jadwiga Lewandowska.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 239 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-83-8019-567-7

    II.13930   Katalog on-line
Dzieje dobroczynnoœci w Kielcach w XIX i poczštkach XX wieku
/ Magdalena Ksišżek.
Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2016. – 284 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63477-84-4

    II.14002 SHG Pozna   Katalog on-line
Dzieje miasta do roku 1793
/ Jerzy Łojko ; [współpraca Marek Hałasiński ; zdjęcia Robert Michał Czerniak].
Pyzdry : Muzeum Regionalne, 2007. – 255, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Civitas Pyzdry)
ISBN 978-83-914488-5-4

    A.507/49 – T. 49(2017), z. 1-4   Katalog on-line
Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poœwięcony historii XX wieku]
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
ŁódŸ : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. – 23 cm.

    III.3248/2   Katalog on-line
Dzieje Pułtuska. T. 2, 1795-1989
/ redakcja naukowa Adam Koseski, Janusz Szczepański ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe ATENA.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2017. – 773 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7549-273-6

    I.9714/5   Katalog on-line
Dziennik. T. 5, 1981-1989
/ Jan Józef Szczepański ; [opieka redakcyjna Krzysztof Lisowski].
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. – 891, [5] s., [20] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-08-06309-5

    III.3272   Katalog on-line
Dziennik wydarzeń 1939-1944
/ Jędrzej Moraczewski ; wstęp i opracowanie Joanna Dufrat, Piotr Cichoracki.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016. – 1014, [2] s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7565-502-5

    II.13540/3   Katalog on-line
Dzienniki podróży
/ Franciszek Ksawery Bohusz ; wstęp i opracowanie Filip Wolański.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2014. – XVIII, 322, [1] s., [2] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Peregrinationes Sarmatarum ; vol. 3)
ISBN 978-83-7638-552-5

    II.14073/1   Katalog on-line
Dzienniki. T. 1, 1911-1913
/ Michał Römer.
Warszawa : Oœrodek Karta, 2017. – 704, [1] s. [40] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Œwiadectwa XX Wiek Polska)
ISBN 978-83-64476-76-1 (tom 1)
ISBN 978-83-64476-79-2 (komplet)

    III.3290/1   Katalog on-line
Dzienniki. T. 1, 1953-1982
/ Wiktor Woroszylski.
Warszawa : Oœrodek Karta, 2017. – 750, [2] s., [40] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Œwiadectwa XX Wiek)
ISBN 978-83-64476-85-3 (tom 1)
ISBN 978-83-64476-87-7 (komplet)

    II.14073/2   Katalog on-line
Dzienniki. T. 2, 1914-1915
/ Michał Römer ; [weryfikacja z rękopisem Jan Sienkiewicz, Zbigniew Solak ; wybór fragmentów do druku Jan Sienkiewicz].
Warszawa : Oœrodek Karta, 2017. – 540, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Œwiadectwa XX Wiek. Polska)
ISBN 978-83-64476-80-8 (tom 2)
ISBN 978-83-64476-79-2 (komplet)

    C.246 – Vol. 44(2017), z. 1   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    C.246 – Vol. 43(2016), z.1-3   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    II.14101   Katalog on-line
Échanger les peuples : le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques (1944-1947)
/ Catherine Gousseff.
[Paris] : Fayard, 2015. – 414, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Histoire / Fayard)
ISBN 978-2-213-67189-5

    I.10578/1   Katalog on-line
L’écriture de l’histoire dans les chroniques françaises : XIIe-XVe siecle
/ Pierre Courroux ; [préface de Claudio Galderisi].
Paris : Classiques Garnier, 2016. – 1024, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Histoire Culturelle ; 1)
ISBN 978-2-8124-3659-8 (livre broché)
ISBN 978-2-8124-3660-4 (livre relié)

    II.14158/1   Katalog on-line
Editiones sine fine. T. 1
/ pod redakcjš Krzysztofa Kopińskiego, Wojciecha Mrozowicza i Janusza Tandeckiego ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Toruń : TNT, 2017. – 260 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65127-24-2

    I.6669/24   Katalog on-line
Editorství a edice středovéekých pramenu diplomatické povahy na úsvitu 21. století : sméery – tendence – proméeny
/ Pavel Otmar Krafl a kolektiv.
Praha : Historický ústav, 2016. – 239, [1] s., XVI s. tabl. : il. kolor. ; 22 cm.
(Práce Historického Ústavu AV ČR. Opera Instituti Historici Pragae. Řada. Series C, Miscellanea ; sv. 24)
ISBN 978-80-7286-249-8

    I.10673   Katalog on-line
Eichmann sprzed Jerozolimy : [spokojne życie masowego mordercy]
/ Bettina Stangneth ; z niemieckiego przełożyła Barbara Ostrowska.
Warszawa : Œwiat Ksišżki, 2017. – 664 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7943-951-5

    I.10566   Katalog on-line
Emanuel Ringelblum : the man and the historian
/ edited by Israel Gutman ; [translator: Chaya Naor].
Jerusalem : Yad Vashem, The International Institute for Holocaust Research, 2010. – 249, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-965-308-355-4

    I.10522/[4]   Katalog on-line
Emotions and Christian missions : historical perspectives
/ edited by Claire McLisky, Daniel Midena and Karen Vallgĺrda.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – X, 276 s. ; 23 cm.
(Palgrave Studies in the History of Emotions)
ISBN 978-1-137-52893-3

    A.31 – Vol. 132(2017), z. 1,2,3,4,5,6   Katalog on-line
The English Historical Review
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    II.14147   Katalog on-line
Die Entstehung des modernen souveränen Staates
/ herausgegeben von Hanns Hubert Hofmann.
Köln ; Berlin : Kiepenheuer & Witsch, cop. 1967. – 496 s. ; 24 cm.
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek. Geschichte)

    II.643/111   Katalog on-line
Episkopat polski z pierwszej połowy XX wieku
/ ks. Józef Umiński ; do druku przygotowali, wstępem i przypisami opatrzyli Sylwia Grochowina i Jan Sziling.
Toruń : Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – XIV, 124 s., [23] s. tabl. ; 23 cm.
(Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0082-55-06 ; 111)
ISBN 978-83-65127-19-8
ISBN 978-83-231-3625-5

    III.3303   Katalog on-line
Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918
/ Manfried Rauchensteiner.
Wien [etc.] : Böhlau Verlag, 2013. – 1222 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-3-205-78283-4

    I.9240/[33]   Katalog on-line
Esej o czasie
/ Norbert Elias ; przekład Ada Łobożewicz ; wstęp Marta Bucholc.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 220, [1] s. ; 21 cm.
(Communicare : historia i kultura)
ISBN 978-83-235-2420-5 (druk)
ISBN 978-83-235-2436-6 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2428-1 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2444-1 (mobi)

    I.10653/2   Katalog on-line
Essays on Ottoman modernization : industrialization, welfare, military reforms
/ Gábor Demeter ; [preface Daniel Vachkov].
Sofia : Institute for Historical Studies, BAS ; [Budapest] : Institute of History, RCH, HAS, 2017. – 137, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission = A Magyar-Bolgár Történész Vegyes Bizottság Kiadványai = Izdaniâ na BÜlgaro-Ungarskata Istoričeskaâ Komisiâ, 2535-0757 ; Vol. 2)
ISBN 978-954-2903-30-7 (Institute for Historical Studies, BAS)
ISBN 978-963-416-068-7 (Institute of History, RCH, HAS)

    I.10491/32   Katalog on-line
Etyka i pamięć o Zagładzie
/ Katarzyna Liszka.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016. – 236, [1] s. ; 21 cm.
(NH Nowa Humanistyka ; 32)
ISBN 978-83-65573-26-1

    II.14130   Katalog on-line
Europa marzycieli : wizje i projekty integracyjne œrodkowoeuropejskiej emigracji politycznej 1940-1956
/ Józef Łaptos.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. – 367, [1] s. ; 24 cm.
(Prace Monograficzne – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 643)
ISBN 978-83-7271-786-3

    III.3324   Katalog on-line
Europa Œrodkowa, Bałkany i Polacy : studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi
/ pod redakcjš Janusza Pezdy i Stanisława Pijaja.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 696 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-55-4

    I.10575   Katalog on-line
Europe in the era of two world wars : from militarism and genocide to civil society, 1900-1950
/ Volker R. Berghahn ; [transl. by V. R. Berghahn].
Princeton, NJ ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2006. – [8], 163 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-691-12003-X

    II.14055   Katalog on-line
European elites and ideas of empire, 1917-1957
/ Dina Gusejnova.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2016. – XLVII, [1], 344 s. : il. ; 24 cm.
(New Studies in European History)
ISBN 978-1-107-12062-4 Hardback

    I.10624   Katalog on-line
Europejczycy i Afrykanie : wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
/ Michał Tymowski ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 411 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej)
ISBN 978-83-231-3719-1

    II.14106   Katalog on-line
L’éveque et le territoire : l’invention médiévale de l’espace
/ Florian Mazel.
Paris : Éditions du Seuil, 2016. – 536, [8] s. : il. ; 24 cm.
(L’Univers Historique)
ISBN 978-2-02-118310-8

    I.10526/[4]   Katalog on-line
Everyday life in mass dictatorship : collusion and evasion
/ edited by Alf Lüdtke.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2016. – XII, 260, [2] s. ; 23 cm.
(Mass Dictatorship in the Tweentieth Century)
ISBN 978-1-137-44276-5 hardback
ISBN 978-0-230-30073-6 Paperback
ISBN 978-0-230-30072-9 Hardback

    III.3314   Katalog on-line
Ewangelicki koœciół Œwiętej Trójcy w Warszawie : na jubileusz 500 lat Reformacji & 240-lecie położenia kamienia węgielnego tego koœcioła & 210-lecie œmierci Simona Gottlieba Zuga
/ [redakcja naukowa Karol Guttmejer ; […]
Warszawa : Parafia Ewangelicko-Augsburska Œwiętej Trójcy, 2017. – 203, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-909051-1-2

    I.10618/9   Katalog on-line
Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej : dialog z Europš i wybory aksjologiczne w œwietle literatury i piœmiennictwa XVI-XVII wieku
/ redakcja naukowa Dariusz Chemperek.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 435, [1] s. ; 22 cm.
(Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europš. Hermeneutyka Wartoœci ; t. IX)
ISBN 978-83-235-2147-1 t. 1-XII
ISBN 978-83-235-2155-6 t. IX

    I.10521 ZAH   Katalog on-line
Exploring big historical data : the historian’s macroscope
/ Shawn Graham, Ian Milligan, Scott Weingart.
London : Imperial College Press, cop. 2016. – XXIII, 282 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-78326-608-1 (hardcover)
ISBN 978-1-78326-637-1 (pbk)

    II.13420/10   Katalog on-line
Exploring Transylvania : geographies of knowledge and entangled histories in a multiethnic province, 1790-1918
/ by Borbála Zsuzsanna Török.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XIV, 286 s. : il. ; 24 cm.
(National Cultivation of Culture ; vol. 10)
ISBN 978-90-04-30304-1 (hardback)
ISBN 978-90-04-30305-8 (e-book)

    II.14056   Katalog on-line
Export empire : German soft power in Southeastern Europe, 1890-1945
/ Stephen G. Gross.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2015. – XIV, [2], 384 s. : il. ; 24 cm.
(New Studies in European History)
ISBN 978-1-107-11225-4 Hardback
ISBN 978-1-107-53148-2 Paperback

    I.9928/5   Katalog on-line
Figura heretyka w nowożytnych sporach konfesyjnych
/ [redakcja naukowa Alicja Bielak, Wojciech Kordyzon ; opracowanie indeksu Laura Bielak].
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział “Artes Liberales” : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017. – 412 s. : il. ; 22 cm.
(Reformacja w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej ; t. 5)
ISBN 978-83-63636-26-5 (Wydział “Artes Liberales”)
ISBN 978-83-64003-20-2 (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa)
ISBN 978-83-948011-7-5

    II.10512/46   Katalog on-line
The First World War and German national identity : the dual alliance at war
/ Jan Vermeiren.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016. – XVI, 441, [1] s. ; 24 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare)
ISBN 978-1-107-03167-8 (Hardback)

    C.180 – Vol. 31(2016), z.1-2   Katalog on-line
Folia Historica Bohemica
/ Ústav československých a svéetových déejin Československé akademie véed.
Praha : Ústav československých a svéetových déejin ČSAV, 1979-. – 21 cm.

    B.205 – Vol. 16(2016)   Katalog on-line
Folia Toruniensia
/ Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksišżnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu.
Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Ksišżnica Miejska im. M. Kopernika, 2000-. – 24 cm.

    II.13954   Katalog on-line
Food and foodways in Italy from 1861 to the present
/ Emanuela Scarpellini ; translated by Noor Giovanni Mazhar.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. – XI, [1], 264 s. ; 24 cm.
(Worlds of Consumption)
ISBN 978-1-137-56960-8 Hardback
ISBN 978-1-137-56961-5 E-PUB
ISBN 978-1-137-56962-2 E-PDF

    II.14078   Katalog on-line
Formele fără fond : un brand românesc
/ Constantin Schifirneđt.
Bucuređsti : Comunicare.ro, 2007. – 389, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-973-711-127-2

    II.643/109   Katalog on-line
“Formularz z Uppsali” : póŸnoœredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich
/ komentarz i edycja Radosław Biskup.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2016. – C, 396 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0082-5506 ; 109)
ISBN 978-83-65127-16-7

    II.14057   Katalog on-line
Founding Weimar : violence and the German Revolution of 1918-1919
/ Mark Jones.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016. – XX, 380 s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-11512-5 Hardback

    II.14114   Katalog on-line
La France et l’Europe centrale : médiateurs et médiations
/ publié sous la direction d’Antoine Mares.
Paris : Institut d’études slaves, 2015. – 368 s. ; 24 cm.
(Collection Historique de l’Institut d’Études Slaves, 0079-0001 ; 53)
ISBN 978-2-7204-0538-9

    II.14107   Katalog on-line
Frédéric II : un empereur de légendes
/ Sylvain Gouguenheim.
Paris : Perrin, 2015. – 428 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-2-262-04982-9

    I.10536   Katalog on-line
The French right between the wars : political and intellectual movements from conservatism to fascism
/ edited by Samuel Kalman and Sean Kennedy.
New York ; Oxford, Berghahn, 2016. – X, 264 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-78238-240-9 (hardback)
ISBN 978-1-78533-040-7 (paperback)
ISBN 978-1-78238-241-6 (ebook)

    II.13953   Katalog on-line
French sociology
/ Johan Heilbron.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2015. – XI, [3], 271 s. : il. ; 24 cm.
(Cornell Paperbacks)
ISBN 978-0-8014-5382-3 cloth : alk. paper
ISBN 978-0-8014-5663-3 pbk. : alk. paper

    III.2038/34   Katalog on-line
Frictions and failures : cultural encounters in crisis
/ edited by Almut Bues.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2017. – VI, 229, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 34)
ISBN 978-3-447-10736-5

    II.13955   Katalog on-line
Friendship and politics in post-revolutionary France
/ Sarah Horowitz.
University Park, Pennsylvania : The Pennsylvania State University Press, cop. 2013. – XI, [1], 227, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-271-06192-4 (cloth : alk. paper)

    I.10532   Katalog on-line
From Herodotus to H-Net : the story of historiography
/ Jeremy D. Popkin.
New York ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. – XV, [3], 251, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 978-0-19-992300-7 (pbk. : alk. paper)

    I.10612   Katalog on-line
From voivodship to empire : the history of modern Romania
/ Raffay Ernîo.
Budapest : Károli Egyetemi Kiadó, 2003. – 297, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 963-8392-58-4

    III.3191/5   Katalog on-line
Frühmittelalterliche Münzfunde aus Ermland und Masuren
/ von Mateusz Bogucki, Peter Ilisch, Dorota Malarczyk, Michał Kulesza, Jerzy Piniński und Tomasz Nowakiewicz. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen 2011-2013 : Addenda et […]
Warszawa : Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 2016. – 340 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
(Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen : Inventar ; 5)
ISBN 978-83-63760-85-4

    III.3191/2   Katalog on-line
Frühmittelalterliche Münzfunde aus Pommern
/ von Genowefa Horoszko, Jerzy Piniński, Peter Ilisch, Dorota Malarczyk, Tomasz Nowakiewicz ; in Zusammenarbeit mit Mateusz Bogucki, Agnieszka Kowalówna, Michał Kulesza ; [Übersetzung und […]
Warszawa : Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 2016. – 817, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
(Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen : Inventar ; 2)
ISBN 978-83-63760-84-7

    I.10648/13   Katalog on-line
Für ein freies Polen und ein liberales Preugbsen : Czartoryskis Deutschlandpolitik am Vorabend der Revolution von 1848 : ein Beitrag zur polnischen-deutschen Beziehungsgeschichte
/ Peter Rassek.
Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. – 706 s. ; 22 cm.
(Die Deutschen und das Östliche Europa : Studien und Quellen, 1862-491X ; Bd. 13)
ISBN 978-3-631-64989-3 (Print)
ISBN 978-3-653-04136-1 (E-Book)
ISBN 978-3-631-69925-6 (EPUB)
ISBN 978-3-631-69926-3 (MOBI)

    I.10622   Katalog on-line
Gabriela Balicka (1867-1962) : działalnoœć polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna
/ Katarzyna Luksa.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 309, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-506-1

    I.8635/125   Katalog on-line
Gadzinowe narracje : mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu œwiata w “Dzienniku Radomskim” 1940-1945
/ Monika Napora ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 295, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 125)
ISBN 978-83-8098-121-8

    C.272   Katalog on-line
Gal-Ed : on the history of the Jews in Poland
/ “Gal-Ed” Society for Historical Research of Polish Jewry.
Tel Aviv : Goldstein-Goren Diaspora Research Institute. – 24 cm.
(Pirsume ha-Merkaz le-heker ha-tefutsot Ŕa. sh. Goldshtain-Goren)
(Publications of the Diaspora Research Institute)

    II.14016/3   Katalog on-line
Galicja : mozaika nie tylko narodowa. T. 3
/ tom studiów pod redakcjš Urszuli Jakubowskiej.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Fundacja Nowa Przestrzeń : BEL Studio, 2016. – 230 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7798-196-2

    II.13409/4   Katalog on-line
Galicja a wojsko austriackie : 1772-1867
/ Michał Baczkowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 177, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 4)
ISBN 978-83-65080-61-5

    II.13944   Katalog on-line
Gates of tears: the Holocaust in the Lublin District
/ David Silberklang.
Jerusalem : Yad Vashem. The International Institute for Holocaust Research, cop. 2013. – 497 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-965-308-464-3

    III.3317   Katalog on-line
Gdy Europa mówiła po francusku
/ Marc Fumaroli ; przekład Wawrzyniec Brzozowski, Jan Maria Kłoczowski ; wstęp Anna Grzeœkowiak-Krwawicz ; [redakcja naukowa Magdalena Œlusarska].
Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2017. – 687, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Biblioteka Łazienek Królewskich)
ISBN 978-83-64178-37-5

    II.13938   Katalog on-line
Gender and emotions in Medieval and early modern Europe : destroying order, structuring disorder
/ edited by Susan Broomhall.
Farnham, Surrey : Ashgate, cop. 2015. – XIII, 267 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4724-5327-3 (hbk)
ISBN 978-1-4724-6914-4 (ebk-PDF)
ISBN 978-1-4724-6915-1 (ebk-ePUB)

    II.14221   Katalog on-line
Gender and the Great War
/ edited by Susan R. Grayzel and Tammy M. Proctor.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2017. – XII, 286 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-027107-7 hardcover : alk. paper
ISBN 978-0-19-027108-4 pbk. : alk. paper

    I.10634   Katalog on-line
Gender, equality and difference during and after state socialism
/ edited by Rebecca Kay.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2007. – XIII, [1], 237 s. : il. ; 23 cm.
(Studies in Central and Eastern Europe)
ISBN 978-0-230-52484-2 (hardback)

    II.13989   Katalog on-line
Genealogia współczesnoœci : historia idei w Polsce, 1815-1939
/ wstęp Timothy Snyder ; redakcja naukowa Bartłomiej Błesznowski, Marcin Król i Adam Puchejda.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. – 216 s. ; 24 cm.
(Genealogia Współczesnoœci Historia Idei w Polsce 1815-1939)
ISBN 978-83-235-2318-5

    II.14152   Katalog on-line
Generation des Unbedingten : das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes
/ Michael Wildt. – Durchges. und aktualisierte Neuausg., Studienausg., 1. Aufl.
Hamburg : Hamburger Edition, cop. 2003. – 966 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 3-930908-87-5

    II.13943   Katalog on-line
Generations and collective memory
/ Amy Corning and Howard Schuman.
Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2015. – XIV, 254 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-226-28252-7 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-226-28266-4 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-226-28283-1 (e-book)

    II.14145   Katalog on-line
Geneza reform skarbowych Sejmu Niemego : studium z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697-1717
/ Michał Nycz.
Oœwięcim : Napoleon V, 2016. – 226 s., [2] k. tabl. złoż. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65495-15-0

    II.12962/15   Katalog on-line
Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku
/ Krzysztof Boroda.
Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2016. – 880 s. : il. ; 24 cm.
(Dissertationes ; t. 15)
(Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Œrodkowo-Wschodniej ; t. 6)
ISBN 978-83-64103-07-0

    II.13927/24   Katalog on-line
Gerichtsbarkeiten der schwedischen Krone im deutschen Reichsterritorium. 1, Voraussetzungen und Aufbau 1630-1657
/ Kjell A. Modéer.
Stockholm : A.-B. Nordiska Bokhandeln, 1975. – XV, [1], 501 s. ; 23 cm.
(Skriften Utgivna av Institutet för Rättshistorisk Forskning. Serien 1, Rättshistoriskt Bibliotek ; Bd. 24)
ISBN 91-85190-04-7

    I.10572/22   Katalog on-line
Die Germanophilen : die rumänische Elite zu Beginn des Ersten Weltkrieges
/ Lucian Boia ; aus dem Rumänischen übersetzt von Andrea Apostu ; [Herausgeberinen Larisa Schippel, Julia Richter].
Berlin : Frank & Timme Verlag für Wissenschaftliche Literatur, cop. 2014. – 364 s. : il. ; 21 cm.
(Forum: Rumänien, 1869-0394 ; Bd. 22)
ISBN 978-3-7329-0115-9

    II.14136   Katalog on-line
Germany’s empire in the East : Germans and Romania in an era of globalization and total war
/ David Hemlin.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2017. – X, [1], 348 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-19819-7 (hardback)

    II.13990   Katalog on-line
Geschichte ohne Grenzen? : europäische Dimensionen der Militärgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute
/ im Auftrag des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr herausgegeben von Jörg Echternkamp und […]
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017. – VII, [1], 368 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-3-11-041118-8
ISBN 978-3-11-045486-4 [PDF]
ISBN 978-3-11-045231-0 [EPUB]

    I.10528   Katalog on-line
Giuseppe Mazzini and the origins of fascism
/ Simon Levis Sullam ; [translated by Sergio Knipe and Oona Smyth].
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – X, 206 s. ; 23 cm.
(Italian and Italian American Studies)

    A.620 – T.102 (2017)   Katalog on-line
Godišnik na Sofijskiâ Universitet “Kliment Ohridski”. Istoričeski Fakultet = Annuaire de l’Universite de Sofia “Kliment Ohridski”. Faculte d’Histoire.

Sofiâ : Universitetsko Izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski”, 1979-. – 24 cm.

    I.10651   Katalog on-line
Gorzkie lata : z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia
/ Stanisława Sowińska ; [redakcja i opracowanie Łukasz Bertram ; współpraca Maria Krawczyk ; posłowie i konsultacja naukowa Andrzej Paczkowski].
Warszawa : Oœrodek Karta, 2017. – 378, [2] s., [16] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
(Œwiadectwa XX Wiek. Polska)
ISBN 978-83-64476-72-3

    II.14050/2   Katalog on-line
Gospodarka Galicji 1772-1867 : inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. T. 2
/ pod redakcjš Krzysztofa Œlusarka, opracował zespół w składzie: Michał Baczkowski, Wołodymyr Dolinowski, […]
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2015. – 345 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-19-6 całoœć
ISBN 978-83-65080-22-6 tom 2

    II.14050/3   Katalog on-line
Gospodarka Galicji 1772-1867 : inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. T. 3
/ pod redakcjš Krzysztofa Œlusarka, opracował zespół w składzie: Michał Baczkowski, Wołodymyr Dolinowski, […]
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2015. – 310 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-19-6 całoœć
ISBN 978-83-65080-23-3 tom 3

    II.14050/4   Katalog on-line
Gospodarka Galicji 1772-1867 : inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. T. 4
/ pod redakcjš Tomasza Kargola, opracował zespół w składzie: Michał Baczkowski, Wołodymyr Dolinowski, Olga […]
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2016. – 514 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-19-6 całoœć
ISBN 978-83-65080-26-4 tom 4

    II.14050/5   Katalog on-line
Gospodarka Galicji 1772-1867 : inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy. T. 5, Indeksy
/ opracowali Wołodymyr Dolinowski, Tomasz Kargol, Aleksandra Madej, Bohdana Petryszak, Kamil […]
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica” : Uniwersytet Jagielloński, 2016. – 257 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-19-6 całoœć
ISBN 978-83-65080-31-8 tom 5

    III.2741/30   Katalog on-line
Gotowi na przemoc : mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce
/ Paweł Brykczyński ; tłumaczenie Michał Sutowski.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017. – 278, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 30)
ISBN 978-83-65853-20-2

    A.357 – Vol. 269(2017), z. 1-2, 3-4   Katalog on-line
Göttingische Gelehrte Anzeigen : unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1802-1944, 1953-. – 19 cm.

    I.10600   Katalog on-line
La Grande Guerre : une histoire culturelle
/ sous la direction de Philippe Poirrier.
Dijon : Éditions universitaires, 2015. – 300, [1] s., [16] s. tabl. ; 23 cm.
(Histoires, 2269-8000)
ISBN 978-2-36441-139-5

    I.10670/72   Katalog on-line
The great beginning of Citeaux : a narrative of the beginning of the Cistercian order : the Exordium magnum of Conrad of Eberbach
/ translated by Benedicta Ward and Paul Savage ; edited by E. Rozanne Elder ; foreword by Brian Patrick […]
Trappist : Cistercian Publications ; Collegeville : Liturgical Press, cop. 2012. – XXX, 614 s. ; 23 cm.
(Cistercian Fathers Series ; no. 72)
ISBN 978-0-87907-172-1 (hbk.)
ISBN 978-0-87907-782-2 (ebk.)

    III.3297/2   Katalog on-line
Grossbritannien und die Deutschlandplanung der Allierten 1941-1945
/ von Albrecht Tyrell ; hrsg vom Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen.
Frankfurt am Main : Alfred Metzner Verl., 1987. – XIX, 678 s.; 25 cm.
(Dokumente zur Deutschlandpolitik. Beihefte, 0341-3276 ; Bd. 2)
ISBN 3-7875-0762-0

    III.3287   Katalog on-line
La guerre de Sept Ans : 1756-1763
/ Edmond Dziembowski.
Paris : Éditions Perrin, dr. 2016. – 670, [1] s. ; 24 cm.
(Pour l’Histoire)
ISBN 978-2-262-03529-7

    I.10524   Katalog on-line
‘Guilty women’, foreign policy, and appeasement in inter-war Britain
/ Julie V. Gottlieb.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – XII, 340, [2] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-230-30429-1

    II.14088   Katalog on-line
Habitus facit hominem : społeczne funkcje ubioru w œredniowieczu i w epoce nowożytnej
/ redakcja Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk ; Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej […]
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2016. – 261 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63760-87-8

    II.14149/15   Katalog on-line
“Halte fern dem ganzen Lande jedes Verderben…” : Geschichte und Kultur der Juden in Pommern : ein Sammelband
/ hrsg. von Margret Heitmann und Julius H. Schoeps ; unter Mitw. von Bernhard Vogt.
Hildesheim : Georg Olms, 1995. – 571 s. : il. ; 24 cm.
(Haskala : Wissenschaftliche Abhandlungen, 0943-4364 ; Bd. 15)
ISBN 3-487-10074-6

    II.13924   Katalog on-line
Handel i pokój : geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu
/ Dariusz Grzybek.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2015. – 351, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2676-4

    II.13420/11   Katalog on-line
The harp and the constitution : myths of Celtic and Gothic origin
/ edited by Joanne Parker.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XII, 258 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(National Cultivation of Culture, 1876-5645 ; Vol. 11)
ISBN 978-90-04-30637-0 (hardback)

    B.122 – Vol. 34 (2015/16), z. 1-4   Katalog on-line
Harvard Ukrainian Studies
/ Harvard Ukrainian Research Institute.
Cambridge, Mass. : HURI, 1977-. – 24 cm.

    II.12937/14   Katalog on-line
Henry Harrer’s Tractatus contra beghardos : the Dominicans and early fourteenth century heresy in Lesser Poland
/ Tomasz Gałuszka ; translated by Magdalena Panz-Sochacka.
Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2015. – 211 s. : il. ; 25 cm.
(Studia i ródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; 14)
ISBN 978-83-64647-64-2

    I.10567   Katalog on-line
A hidden diary from the ŁódŸ Ghetto, 1942-1944
/ Hersz (Heniek) Fogel ; edited by Helene Sinnreich.
Jerusalem : Yad Vashem, The International Institute for Holocaust Research, cop. 2015. – 175, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-965-308-500-8

    I.10621   Katalog on-line
High-tech za żelaznš kurtynš : elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL
/ redakcja naukowa Mirosława Sikora ; współpraca Piotr Fuglewicz ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi […]
Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 698, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8098-094-5

    I.10538   Katalog on-line
Hiroshima : the origins of global memory culture
/ Ran Zwigenberg. – 1st paperback ed. 2015.
Cambridge : Cambridge University Press, [2015]. – XIV, 332 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-07127-8 Hardback
ISBN 978-1-107-41659-8 Paperback

    III.3288/1   Katalog on-line
Une histoire mondiale du communisme : essai d’investigation historique. 1, Les bourreaux : d’une main de fer
/ Thierry Wolton.
Paris : Bernard Grasset, 2015. – 1128, [8] s. ; 24 cm.
ISBN 978-2-246-73221-1

    III.3288/2   Katalog on-line
Une histoire mondiale du communisme : essai d’investigation historique. 2, Les victimes : quand meurt le choeur
/ Thierry Wolton.
Paris : Bernard Grasset, 2015. – 1132, [4] s. ; 24 cm.
ISBN 978-2-246-80424-6

    III.3256 ZHP Gd.   Katalog on-line
Historia Bytowa
/ pod red. Zygmunta Szultki.
Bytów : [Wydział Oœwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego], 1998. – [4], IV, 517 s., [36] s. tabl. : faks., fot., portr., wykr. ; 25 cm.
ISBN 83-910162-0-X

    I.6669/7   Katalog on-line
Historia docet : sborník prací k poctée šedesátých narozenin prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc.
/ uspoř. Miloslav Polívka a Michal Svatoš.
Praha : Historický ústav, 1992. – 592, [4] s. : il. ; 20 cm.
(Práce Historického Ústavu ČAV = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, Miscellanea, 0862-710X ; sv. 7)
ISBN 80-85268-14-0

    C.244/3   Katalog on-line
Historia flirtu
/ pod red. Piotra Perkowskiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. – 275,[1] s. : il. ; 24 cm.
(Studia Historica Gedanensia / Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2081-3309 ; t.3 (2012))

    III.2590/9 Podr.   Katalog on-line
Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku
/ Stanisław Alexandrowicz, Jarosław Łuczyński, Radosław Skrycki ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; [redakcja Marta Piber-Zbieranowska, Michał Zbieranowski].
Warszawa : DiG, 2017. – 447 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN 978-83-7181-846-2

    III.2591/9   Katalog on-line
Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku
/ Stanisław Alexandrowicz, Jarosław Łuczyński, Radosław Skrycki ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; [redakcja Marta Piber-Zbieranowska, Michał Zbieranowski].
Warszawa : DiG, 2017. – 447 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN 978-83-7181-846-2

    III.2592/9 SHG Pozna   Katalog on-line
Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku
/ Stanisław Alexandrowicz, Jarosław Łuczyński, Radosław Skrycki ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; [redakcja Marta Piber-Zbieranowska, Michał Zbieranowski].
Warszawa : DiG, 2017. – 447 s. : il. ; 30 cm.
(Nauki Pomocnicze Historii. Seria Nowa / Instytut Historii PAN)
ISBN 978-83-7181-533-1 (seria)
ISBN 978-83-7181-846-2

    II.14048/4   Katalog on-line
Historia – pamięć – tożsamoœć w edukacji humanistycznej. T. 4, Archiwum jako “strażnik pamięci” : studia historyczno-archiwalne
/ redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby ; Instytut Historii i […]
Kraków : Wydawnictwo LIBRON, 2016. – 289 s. : il. ; 23 cm.
(Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
ISBN 978-83-65705-14-3

    III.3268   Katalog on-line
Historia, tradycja, mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
/ Joanna Orzeł.
Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, cop. 2016. – 459, [1] : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-63580-68-1

    II.14123   Katalog on-line
The historians of Angevin England
/ Michael Staunton.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2017. – XI, [1], 402 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-876996-5

    I.10546   Katalog on-line
A historical account of Danish sociology : a troubled sociology
/ Kristoffer Kropp.
Houndmills (etc.) : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – VI, 131 s. ; 23 cm.
(Sociology Transformed)
ISBN 978-1-137-40341-4 (Hardback)
ISBN 978-1-137-40343-8 (EPUB)
ISBN 978-1-137-40342-1 (PDF)

    II.14039/5   Katalog on-line
Historical and intellectual culture in the long twelfth century : the Scandinavian connection
/ edited by Mia Münster-Swendsen, Thomas Heeb˛ll-Holm, and Sigbj˛rn Olsen S˛nnesyn.
Durham : Institute of Medieval and Early Modern Studies, Durham University ; Toronto : Pontifical Institute of Mediaeval Studies, cop. 2016. – IX, [5], 321, [1] s. ; 24 cm.
(Durham Medieval and Renaissance Monographs and Essays ; 5)
ISBN 978-0-88844-864-4 (hardback)

    C.261 – Vol.10 (2016)   Katalog on-line
Historie : Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften.

Leverkusen-Opladen : Budrich, 2008-. – 24 cm.

    II.14108   Katalog on-line
Les historiens de Napoléon, 1821-1969 : vus par Jean Tulard, membre de l’Institut
/ texte établi par Jean Tabeur ; préface de Jacques-Olivier Boudon.
Paris : SPM, 2016. – 190, [4] s. ; 24 cm.
(Kronos, 1148-7933 ; 88)
ISBN 978-2-917232-36-1

    I.10573/2   Katalog on-line
Historik Josef Kalousek : historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století
/ Pavel Fabini (ed.).
České Budéejovice : Jihočeská univerzita v Českých Budéejovicích, Filozofická fakulta ; Praha : Masarykuv ústav a Archiv AV ČR, 2016. – 239, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Studie z Moderních Českých Déejin ; 2)
ISBN 978-80-7394-601-2 (Jihočeská univerzita v Českých Budéejovicích, Filosofická fakulta)
ISBN 978-80-87782-61-3 (Masarykuv ústav a Archiv AV ČR)

    II.14174/2   Katalog on-line
The historiography of medieval Portugal : (c. 1950-2010)
/ José Mattoso dir. ; Maria de Lurdes Rosa, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Maria Joao Banco ed.
[Lisboa] : Instituto de Estudos Medievais, 2011. – 631 s. ; 25 cm.
(Estudos ; 2)
ISBN 978-989-97066-3-7

    I.10547   Katalog on-line
History and event : from Marxism to contemporary French theory
/ Natan Coombs.
Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2015. – X, 213 s. ; 24 cm.
(Taking on the political)
ISBN 978-0-7486-9899-8 (hardback)
ISBN 978-0-7486-9900-1 (webready PDF)
ISBN 978-1-4744-0496-9 (epub)

    II.13956   Katalog on-line
The history of East-Central European eugenics, 1900-1945 : sources and commentaries
/ edited by Marius Turda.
London ; New York : Bloomsbury Academic, 2015. – XXII, [4], 630 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4725-3175-9 HB
ISBN 978-1-4725-3356-2 ePDF
ISBN 978-1-4725-3136-0 ePub

    II.13043/6   Katalog on-line
The history of families and hauseholds : comparative European dimensions
/ edited by Silvia Sovič, Pat Thane, and Pier Paolo Viazzo.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XII, 263 s. : il. ; 24 cm.
(Central and Eastern Europe : regional perspectives in global context ; vol. 6)
ISBN 978-90-04-30785-8 (hardback)
ISBN 978-90-04-30786-5 (e-book)

    I.10525   Katalog on-line
A history of the British Labour Party
/ Andrew Thorpe. – 4th ed.
London ; New York : Palgrave Macmillan Education, 2015. – X, 412 s. ; 22 cm.
(British Studies Series)
ISBN 978-1-137-40982-9 paperback
ISBN 978-1-137-40983-6 hardback

    A.489 – Vol. 46(2016)   Katalog on-line
Historyka : studia metodologiczne
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    A.489 – Vol. 47(2017)   Katalog on-line
Historyka : studia metodologiczne
/ Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    II.14000   Katalog on-line
Historyka : zasady metodologji i teorji poznania historycznego
/ Marceli Handelsman. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, dr. 1928 (Warszawa : Piotr Pyz i S-ka). – XIII, [3], 332, [1] s. ; 24 cm.

    II.14001   Katalog on-line
Historyka : zasady metodologji i teorji poznania historycznego
/ Marceli Handelsman. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, dr. 1928 (Warszawa : Piotr Pyz i S-ka). – XIII, [3], 332, [1] s. ; 24 cm.

    II.14207   Katalog on-line
Hitler : biografia
/ Peter Longerich ; przełożył Michał Antkowiak.
Warszawa : Prószyński Media, 2017. – 1296 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8123-075-9

    III.3304/1   Katalog on-line
Hitler, Beneš, Tito : Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa. T. 1
/ Arnold Suppan.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. – XIV, 774 s. ; 25 cm.
(Internationale Geschichte, International History ; Bd. 1/1)
ISBN 978-3-7001-7309-0

    III.3304/2   Katalog on-line
Hitler, Beneš, Tito : Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa. T. 2
/ Arnold Suppan.
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2014. – S. X, [775]-1765 ; 25 cm.
(Internationale Geschichte, International History ; Bd. 1/2)
ISBN 978-3-7001-7309-0

    II.14120   Katalog on-line
Hitler versus Hindenburg : the 1932 presidential elections and the end of the Weimar Republic
/ Larry Eugene Jones.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016. – XVII, [1], 411 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-02261-4 (Hardback)

    II.14054   Katalog on-line
The Holocaust in the Soviet Union
/ Yitzhak Arad.
Lincoln : University of Nebraska Press ; Jerusalem : Yad Vashem, cop. 2009. – XVI, [2], 700 s. : il. ; 24 cm.
(The Comprehensive History of the Holocaust)
ISBN 978-0-8032-2059-1 (cloth: alk. paper)

    I.10550   Katalog on-line
Homo nobilis : wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku
/ Urszula Œwiderska-Włodarczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. – 239, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-01-19164-1

    C.274/5/2016   Katalog on-line
Hortus bellicus : studia z dziejów wojskowoœci nowożytnej : prace ofiarowane profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu
/ pod redakcja Konrada Bobiatyńskiego, Przemysława Gawrona, Krzysztofa Kossarzeckiego, Piotra Krolla, Dariusza […]
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 606, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Epoki Nowożytnej, 2392-0955 ; 5 (2/2016))

    II.14151   Katalog on-line
How the past was used : historical cultures, c. 750-2000
/ edited by Peter Lambert & Björn Weiler.
Oxford : published for the British Academy by Oxford University Press, cop. 2017. – XI, [1], 316 s. : il. ; 24 cm.
(Proceedings of the British Academy, 0068-1202 ; 207)
ISBN 978-0-19-726612-0

    II.14025   Katalog on-line
Humanitarians at war : the Red Cross in the shadow of the Holocaust
/ Gerald Steinacher.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2017. – XIV, 330 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-870493-5

    II.14028/30   Katalog on-line
Humberti de Romanis Legendae sancti Dominici : necnon materia praedicabilis pro festis sancti Dominici et testimonia minora de eodem, adiectis miraculis rotomagensibus sancti Dominici et Gregorii 9. bulla canonizationis eiusdem […]

Romae : Institutum Historicum Ordinis Fratrum Praedicatorum, 2008. – XX, 635, [1] s. ; 24 cm.
(Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica ; vol. 30)
(Corpus Hagiographicum Sancti Dominici)
ISBN 978-88-88660-22-6

    A.634 – Vol. 6(2017), z. 1-4   Katalog on-line
The Hungarian Historical Review : new series of Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
/ Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences ; ed.-in-chief Pál Fodor.
Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, HAS, 2012- – 24 cm.

    I.10558   Katalog on-line
Igri vidobražen’ : u pošukah vlasnogo obrazu : âkou bačit’ Ukrainu svit
/ Tetâna Vodotika, Evgen Magda.
Har’kov : Vivat Publishing, 2016. – 350, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 978-617-690-616-2

    I.10591   Katalog on-line
Imâ naroda : Ukraina i ee naselenie v oficialĘšnyh i naučnyh terminah, publicistike i literature
/ [redkollegiâ: E. U. Borisenok (otv. red.), M. E. Klopova, M. V. Leskinen] ; Institut slavânovedeniâ Rossijskoj akademii […]
Moskva ; Sankt-Peterburg : Nestor-Istoriâ, 2016. – 318, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 978-5-4469-1002-1

    I.10635   Katalog on-line
The image of man : the creation of modern masculinity
/ George L. Mosse. – 2nd print.
New York ; Oxford : Oxford University Press, 1998. – [8], 232 s. : il. ; 22 cm.
(Studies in the History of Sexuality)
ISBN 0-19-510101-4
ISBN 0-19-512660-2 (pbk)

    II.13709/3   Katalog on-line
Imaginations and configurations of Polish society : from the Middle Ages through the twentieth century
/ edited by Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikov, Katrin Steffen and […]
Göttingen : Wallstein Verlag, cop. 2017. – 383 s. : il. ; 23 cm.
(Polen: Kultur, Geschichte, Gesellschaft = Poland: Culture, History, Society ; Bd. 3)
ISBN 978-3-8353-1904-2

    II.14081/1   Katalog on-line
Imaginative Theatralität : szenische Verfahren und kulturelle Potenziale in mittelalterlicher Dichtung, Kunst und Historiographie
/ herausgegeben von Manfred Kern, unter Mitarbeit von Felicitas Biller, Claudia Höckner, Anja-Mareike […]
Heidelberg : Universitätsverlag Winter, cop. 2013. – XI, [1], 477, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit ; Bd. 1)
ISBN 978-3-8253-6233-1

    II.13933   Katalog on-line
Imagining religious leadership in the Middle Ages : Richard of Saint-Vanne and the politics of reform
/ Steven Vanderputten.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2015. – XIII, [4], 244 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-8014-5377-9 (cloth : alk. paper)

    II.14020 Podr.   Katalog on-line
Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Œrodkowej na progu pierwszej wojny œwiatowej
/ pod redakcjš Andrzeja Nowaka ; przy współpracy Mikołaja Banaszkiewicza ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, […]
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2016. – 713 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64486-45-6

    II.14021   Katalog on-line
Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Œrodkowej na progu pierwszej wojny œwiatowej
/ pod redakcjš Andrzeja Nowaka ; przy współpracy Mikołaja Banaszkiewicza ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, […]
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2016. – 713 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64486-45-6

    I.10533   Katalog on-line
Imperial apocalypse : the Great War and the destruction of the Russian empire
/ Joshua A. Sanborn. – 1st publ. in paperback 2015.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, [2015]. – XII, 287, [1] s. : il. ; 24 cm.
(The Greater War)
ISBN 978-0-19-964205-2 (Hbk.)
ISBN 978-0-19-874568-6 (Pbk.)

    II.13979   Katalog on-line
Imperial co-operation and transfer, 1870-1930 : empires and encounters
/ edited by Volker Barth and Roland Cvetkovski.
London [etc.] : Bloomsbury, cop. 2015. – X, [2], 244 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4725-9213-2 (HB)
ISBN 978-1-4725-9214-9 (ePDF)
ISBN 978-1-4725-9215-6 (ePub)

    II.9800/36   Katalog on-line
Imperiale Polenpolitik in den Weltkriegen : Eine vergleichende Studie zu den Mittelmächten und zu NS-Deutschland
/ Stephan Lehnstaedt.
Osnabrück : Fibre, cop. 2017. – 527 s. : il. ; 23 cm.
(Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau ; Bd. 36)
ISBN 978-3-944870-57-1

    I.9607/54   Katalog on-line
L’ Impero costantiniano e i luoghi sacri
/ a cura di Tessa Canella.
Bologna : Il Mulino, 2016. – 719, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Testi e Ricerche di Scienze Religiose – Istituto per le Scienze Religiose di Bologna, Nuova Serie ; 54)
ISBN 978-88-15-25463-4

    A.570/58/8-10   Katalog on-line
Impulse für Europa : Tradition und Moderne der Juden Osteuropas
/ Red. Manfred Sapper [et al.].
Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008. – 552 s., [4] s, złoż. : il. ; 24 cm.
(Osteuropa, 0030-6428 ; Jg. 58, H. 8-10)
ISBN 978-3-8305-1434-3

    III.3292   Katalog on-line
In regnum successit : “Karolinger” und “Ottonen” oder das “Ostfränkische Reich”?
/ Simon Groth.
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2017. – XIII, [1], 696 s. ; 24 cm.
(Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 1610-6040 ; Bd. 304)
(Rechtsräume ; Bd. 1)
ISBN 978-3-465-04309-6

    II.13939   Katalog on-line
Infirmity in Antiquity and the Middle Age : social and cultural approaches to health, weakness and care
/ edited by Christian Krötzl, Katariina Mustakallio, Jenni Kuuliala.
Farnham, Surrey : Ashgate, cop. 2015. – XII, [2], 319 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-4724-3834-8 (hbk)
ISBN 978-1-4724-3835-5 (ebk-PDF)
ISBN 978-1-4724-3836-2 (ebk-ePUB)

    II.14083/1   Katalog on-line
Informator o polonikach w zbiorach rękopiœmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. 1, Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r.
/ oprac. Maciej […]
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2010. – XXIV, 539, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61056-24-9

    II.14083/2   Katalog on-line
Informator o polonikach w zbiorach rękopiœmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. 2, Zbiór Aleksandra Czołowskiego
/ opracował Konrad Rzemieniecki.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2015. – XXV, [5], 379, [2] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-61056-80-5

    I.10601   Katalog on-line
Inkorporaciâ : Rossiâ i Ukraina posle Pereâslavskoj rady (1654-1658)
/ TatŽâna Tairova-Âkovleva.
Kiiv : TOV “Vidavnictvo “Klio””, 2017. – 319, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-617-7023-55-4

    II.14174/12   Katalog on-line
Inquirir na Idade Média: espaços, protagonistas e poderes (séculos XII-XIV) : tributo a Luís Krus
/ Amélia Aguiar Andrade, Joao Luís Ingles Fontes, editores.
Lisboa : Instituto de Estudos Medievais, 2015. – 245 s. ; 24 cm.
(Estudos ; 12)
ISBN 978-989-98749-7-8

    II.14005   Katalog on-line
Inteligentna forma internowania : ćwiczenia i powołania do ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.
/ pod redakcjš Grzegorza Majchrzaka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 459, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8098-085-3

    I.10631   Katalog on-line
Inventing the needy : gender and the politics of welfare in Hungary
/ Lynne Haney.
Berkeley [etc.] : University of California Press, cop. 2002. – XIII, [1], 338 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-520-23102-3 (alk. paper)

    II.14102   Katalog on-line
L’invention de histoire nationale en France (1789-1848)
/ David Gaussen ; préface de François Hartog.
Marseille : Éditions Gaussen, 2015. – 327, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-2-35698-092-2

    III.2499/2   Katalog on-line
Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (sygn. 1951-2325)
/ opracowała Joanna Pietrowicz ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Poznań : [Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk], 2017. – 247 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7654-315-4

    II.14047   Katalog on-line
Italia mia : studia z dziejów Italii i powišzań polsko-włoskich w póŸnym Œredniowieczu i Renesansie
/ Danuta Quirini-Popławska.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2016. – 522 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-30-1

    I.10617   Katalog on-line
Italy in the age of the Renaissance : 1300-1550
/ edited by John M. Najemy. – Repr.
Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. – XV, [1], 327, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Short Oxford History of Italy)
ISBN 0-19-870039-3

    II.13489/3   Katalog on-line
Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506
/ Krzysztof Pietkiewicz.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 217, [3] s., 8 s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 3)
ISBN 978-83-63352-85-1

    II.13490/3 Podr.   Katalog on-line
Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506
/ Krzysztof Pietkiewicz.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 217, [3] s., 8 s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 3)
ISBN 978-83-63352-85-1

    II.13646/3 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506
/ Krzysztof Pietkiewicz.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 217, [3] s., 8 s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 3)
ISBN 978-83-63352-85-1

    II.13656/3 SHG Pozna   Katalog on-line
Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492-1506
/ Krzysztof Pietkiewicz.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 217, [3] s., 8 s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
(Itineraria Jagiellonów ; t. 3)
ISBN 978-83-63352-85-1

    II.13540/6   Katalog on-line
Itinerarium Romanum (1723) = Podróż Rzymska (1723)
/ Symphoriani Arakiełowicz ; wstęp i opracowanie tekstu Ÿródłowego Bogdan Rok ; tłumaczenie Dariusz Piwowarczyk.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2016. – XXIII, [1], 143, [1] s., [2] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
(Peregrinationes Sarmatarum ; vol. 6)
ISBN 978-83-7638-852-6

    II.13540/5   Katalog on-line
Itinerarium Romanum (1750) = Podróż Rzymska (1750)
/ Stanislai Kleczewski ; wstęp Bogdan Rok ; opracowanie Marian Chachaj i Bogdan Rok ; tłumaczenie Marian Chachaj, Dariusz Piwowarczyk, Bogdan Rok.
Kraków : Księgarnia Akademicka ; Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, cop. 2016. – XXI, 390, [1] s., [7] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
(Peregrinationes Sarmatarum ; vol. 5)
ISBN 978-83-7638-728-4

    I.10671   Katalog on-line
Izrael Lichtenstein : biografia żydowskiego socjalisty
/ Michał Trębacz.
ŁódŸ : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. – 250, [9] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ; t. 38)
ISBN 978-83-63695-17-0

    II.13922/2   Katalog on-line
Jagiellonowie i ich œwiat : dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku
/ pod redakcjš Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego.
Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015. – 422, [1] s., [6] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Studia Jagiellonica ; 2)
ISBN 978-83-61033-94-3

    III.3269   Katalog on-line
Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i œwiat? : księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla
/ redakcja Joanna Szymoniczek.
Warszawa : Bellona : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 1193, [18] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64091-63-6
ISBN 978-83-11-10292-7

    II.14222   Katalog on-line
Jałta : cena pokoju
/ S. M. Plokhy ; przeł. Robert Bartołd.
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2011. – 544 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Historia)
ISBN 978-83-7510-692-3

    II.14157   Katalog on-line
Jan Długosz (1415-1480) : życie i dzieła
/ pod redakcjš Lidii Korczak, Marka Daniela Kowalskiego, Piotra Węcowskiego.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2016. – 279 s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-56-1

    II.14092   Katalog on-line
Jan Długosz – 600. lecie urodzin : Region – Polska – Europa w jego twórczoœci
/ pod redakcjš Jacka Maciejewskiego, Piotra Olińskiego, Waldemara Rozynkowskiego, Sławomira Zonenberga ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut […]
Toruń : TNT ; Bydgoszcz : [s.n.], 2016. – 129 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65127-22-8

    II.13992   Katalog on-line
Jenseits von Aufrechnung und Verdrängung : neue Forschungen zu Flucht, Vertreibung und Vertriebenenintegration
/ Matthias Stickler (Hg.).
Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2014. – 204 s. ; 24 cm.
(HMRG Historische Mittelungen. Beiheft ; Bd. 86)
ISBN 978-3-515-10749-5

    II.13949   Katalog on-line
Jewish pogroms in Kiev during the Russian civil war, 1918-1920
/ Victoria Khiterer ; with a foreword by Antony Polonsky.
Lewiston ; Lampeter : The Edwin Mellen Press, cop. 2015. – XII, 108, [4] s., [16] s. tabl., 12 k. tabl., : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-1-4955-0375-7 (hardcover)
ISBN 1-4955-0375-5 (hardcover)

    II.13561/2   Katalog on-line
Józef Piłsudski : Ÿródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 2, Ogólne archiwum administracji, archiwum domu, dworu i państwa = Quellen von 1914-1918 im Österreichischen Staatsarchiv in Wien. Bd. 2, […]

Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych : Wydawnictwo DiG ; Wiedeń : Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, 2017. – 494 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-948374-1-9 AGAD
ISBN 978-83-65681-05-8 NDAP
ISBN 978-83-286-0025-6 DiG

    III.2038/33   Katalog on-line
Juden im öffentlichen Raum einer christlichen Stadt : Posen im 16.-18. Jahrhundert
/ Rex Rexheuser.
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2017. – 132 s. ; 25 cm.
(Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau, 0947-4226 ; Bd. 33)
ISBN 978-3-447-10792-1

    I.10641   Katalog on-line
Juden und deutsche Arbeiterbewegung bis 1933 : soziale Utopien und religiös-kulturelle Traditionen
/ herausgegeben von Ludger Heid und Arnold Paucker.
Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) , cop. 1992. – IX, [1], 245 s. ; 24 cm.
(Schriftenreihe Wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo-Baeck-Instituts , 0459-097X ; 49)
ISBN 3-16-146016-2

    II.14173   Katalog on-line
Jugoslavija i Poljska u XX veku : mełunarodni tematski zbornik radova sa konferencije Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku
/ urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Paweł Wawryszuk.
Beograd : Institut za savremenu istoriju : Društvo Istoričara Srbije “Stojan Novakovič” ; Bidgošć : Institut za istoriju i mełunarodne odnose, 2017. – 529, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
(Biblioteka Zbornici Radova)
ISBN 978-86-7403-215-2

    II.13984/1   Katalog on-line
Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Œlšsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 1, Geneza : kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego
/ red. Marek Derwich.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, 2014. – 464 s. : il. ; 25 cm.
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/1)
ISBN 978-83-87843-22-9 t. 1
ISBN 978-83-87843-21-2 t. 1-4

    II.13984/2   Katalog on-line
Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Œlšsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 2, Kasaty na Œlšsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego
/ red. Marek Derwich.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, 2014. – 474 s. : il. ; 25 cm.
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/2)
ISBN 978-83-87843-23-6 t. 2
ISBN 978-83-87843-21-2 t. 1-4

    II.13984/3   Katalog on-line
Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Œlšsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 3, ródła : skutki kasat XVIII i XIX w. : kasata w latach 1954-1956
/ red. Marek Derwich.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, 2014. – 520 s. : il. ; 25 cm.
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/3)
ISBN 978-83-87843-24-3 t. 3
ISBN 978-83-87843-21-2 t. 1-4

    II.13984/4   Katalog on-line
Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Œlšsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 4, Dokumentacja
/ red. Marek Derwich.
Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłoœników Historii, 2014. – 560 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Opera ad Historiam Monasticam Spectantia. Series 1, Colloquia ; 8/4)
ISBN 978-83-87843-25-0 t. 4
ISBN 978-83-87843-21-2 t. 1-4

    II.14190   Katalog on-line
Katalog dokumentów i listów królów polskich : z Archiwum Państwowego w Gdańsku : (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk)
/ opracował Sobiesław Szybkowski.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – 236, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7865-417-9

    II.8972/11   Katalog on-line
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 11, Rękopisy nr 2064-2556, rękopisy XIX-wieczne
/ opracowali Monika Jaglarz, Urszula Klatka, Janusz S. Nowak, Janusz Pezda ; przy współpracy Moniki Junkiewicz ; Towarzystwo […]
Paryż : Société historique et littéraire polonaise ; Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2017. – 333, [3] ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-261-6

    III.3278   Katalog on-line
Katalog œredniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
/ Roman Stelmach ; Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
Racibórz : Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2014. – 874, [1] s., [52] s. tabl. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-62608-52-2

    II.14204/3   Katalog on-line
Katalog testamentów mieszkańców Brzeœcia i Grodna od XVI do poczštku XVIII wieku
/ opracowała Natallia Sliž ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 78 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 3)
ISBN 978-83-7507-226-6

    II.14149/17   Katalog on-line
Kindheiten : Identitätsmuster im deutsch-jüdischen Bürgertum und unter ostjüdischen Einwanderern 1871 – 1933
/ Yvonne Rieker.
Hildesheim [etc.] : Georg Olms Verlag, 1997. – 163 s. ; 24 cm.
(Haskala : Wissenschaftliche Abhandlungen, 0943-4364 ; Bd. 17)
ISBN 3-487-10243-9

    II.13947   Katalog on-line
Kings and warriors in early North-West Europe
/ Jan Erik Rekdal and Charles Doherty editors.
Dublin : Four Courts Press, cop. 2016. – 480 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-84682-501-9

    III.3316   Katalog on-line
KL : historia nazistowskich obozów koncentracyjnych
/ Nikolaus Wachsmann ; z angielskiego przełożył Maciej Antosiewicz.
Warszawa : Œwiat Ksišżki Wydawnictwo, 2016. – 928 s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8031-136-7

    II.14099/10 – NULL   Katalog on-line
Knâža doba: istoriâ i kulŽtura
/ NacionalŽna akademiâ nauk Ukraini.Institut ukrainoznavstva im. I. Krip’âkeviča.
LŽviv : Institut ukrainoznavstva im. I. Krip’âkeviča NAN Ukraini, 2007-. – 20 cm.

    II.14206   Katalog on-line
Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)
/ Martyna Gršdzka-Rejak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kraków : Wysoki Zamek, 2016. – 486, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-943785-8-5

    I.10620   Katalog on-line
Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953-2012
/ Piotr Kardela ; [recenzenci Tadeusz Kondracki, Janusz Wróbel].
Olsztyn [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2017. – 1203 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-62357-65-9

    II.13981   Katalog on-line
Komuniœci na Polesiu w latach 1921-1939
/ Piotr Cichoracki.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016. – 271, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7565-498-1

    I.10574   Katalog on-line
Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty
/ Jaroslav Čechura, Jana Čechurová (ed.).
Praha : Karolinum, nakl. Univerzity Karlovy, 1999. – 129, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 80-7184-652-X

    II.13884/2   Katalog on-line
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 2, Jaœnie Oœwiecona Moœcia Księżno Dobrodziejko : informatorzy i urzędnicy
/ opracowanie i wydanie Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 548 s. ; 25 cm.
(Monumenta Poloniae Epistolaria)
ISBN 978-83-7181-985-8 (DiG)
ISBN 979-10-95627-23-4 (La Rama)
ISBN 978-83-7181-983-4 (seria)

    II.13884/3   Katalog on-line
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. T. 3, Jaœnie Oœwiecona Moœcia Księżno Dobrodziejko : rodzina, przyjaciele i klienci (wybór)
/ opracowanie i wydanie Bożena Popiołek, Urszula […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2016. – 302, [1] s. ; 25 cm.
(Monumenta Poloniae Epistolaria)
ISBN 978-83-7181-983-4 (seria)
ISBN 978-83-7181-987-2 (DiG)
ISBN 979-10-95627-26-5 (La Rama)

    II.13911/2 Podr.   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń. T. 2, (1791-1792)
/ opracowanie Monika Jusupović, współpraca Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 265, [3] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-83-7

    II.13912/2   Katalog on-line
Korespondencja polityczna Stanisława Augusta : Wiedeń. T. 2, (1791-1792)
/ opracowanie Monika Jusupović, współpraca Adam Danilczyk.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 265, [3] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-83-7

    II.14022   Katalog on-line
Koœciół w Polsce a sšsiedzi : prace dedykowane profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu
/ redakcja naukowa Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 332 s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN błędny 978875434248

    B.147 – Vol. 22(2016)   Katalog on-line
Krakowski Rocznik Archiwalny
/ Archiwum Państwowe w Krakowie.
Kraków : Archiwum Państwowe, 1995-. – 24 cm.

    II.9356/11 Podr.   Katalog on-line
Kreœlarze ojczyzn : geografowie i granice międzywojennej Europy
/ Maciej Górny. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 264 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 11)
ISBN 978-83-65880-05-5

    II.9357/11   Katalog on-line
Kreœlarze ojczyzn : geografowie i granice międzywojennej Europy
/ Maciej Górny. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 264 strony : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm.
(Metamorfozy Społeczne ; 11)
ISBN 978-83-65880-05-5

    II.14217   Katalog on-line
Krew : łšczy i dzieli = Blood : uniting & dividing
/ koncepcja merytoryczna i redakcja katalogu Małgorzata Stolarska-Fronia ; [tłumaczenie tekstów na język angielski Dominika Gajewska].
Warszawa : Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, cop. 2017. – 255, [6] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-944262-8-6

    II.14223 Podr.   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów
/ tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dšbrowski i Adrian Jusupović.
Kraków ; Warszawa : Avalon, 2017. – 326, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-260-6

    II.14224   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów
/ tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dšbrowski i Adrian Jusupović.
Kraków ; Warszawa : Avalon, 2017. – 326, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-260-6

    II.14225 SHG Pozn.   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów
/ tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dšbrowski i Adrian Jusupović.
Kraków ; Warszawa : Avalon, 2017. – 326, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-260-6

    II.14226 SHG Maz.   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : kronika Romanowiczów
/ tłumaczenie, wstęp i komentarze Dariusz Dšbrowski i Adrian Jusupović.
Kraków ; Warszawa : Avalon, 2017. – 326, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7730-260-6

    II.37/16   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : (kronika Romanowiczów) = Chronica Galiciano-Voliniana : (Chronica Romanoviciana)
/ wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dšbrowski, Adrian Jusupović, przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra […]
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – CXXVII, [3], 709, [1] strona, 16 stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 16)
ISBN 978-83-7676-251-7

    II.5163/16 Pozna   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : (kronika Romanowiczów) = Chronica Galiciano-Voliniana : (Chronica Romanoviciana)
/ wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dšbrowski, Adrian Jusupović, przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra […]
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – CXXVII, [3], 709, [1] strona, 16 stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 16)
ISBN 978-83-7676-251-7

    II.2781/16 Podr.   Katalog on-line
Kronika halicko-wołyńska : (kronika Romanowiczów) = Chronica Galiciano-Voliniana : (Chronica Romanoviciana)
/ wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dšbrowski, Adrian Jusupović, przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra […]
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci ; Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – CXXVII, [3], 709, [1] strona, 16 stron tablic : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
(Pomniki Dziejowe Polski. Seria 2 ; t. 16)
ISBN 978-83-7676-251-7

    I.10516   Katalog on-line
Krótki kurs PRL według Barei
/ Maciej Łuczak.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 197 s. : il. ; 21 cm.
ISBN błędny 97883064091766

    II.14038   Katalog on-line
Krzyżacy
/ Sylvain Gouguenheim ; Muzeum Zamkowe w Malborku ; [tł.: Małgorzata Dalla Bella, Sławomir JóŸwiak].
Malbork : Muzeum Zamkowe, 2012. – 481, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60518-47-2

    I.10579   Katalog on-line
Ksišżę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów
/ pod redakcjš Dariusza Karczewskiego.
Kraków : Wydawnictwo AVALON Sp. z o.o., 2017. – 245 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-225-5; błędny 9788377302055

    I.10580 SHG Pozn.   Katalog on-line
Ksišżę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów
/ pod redakcjš Dariusza Karczewskiego.
Kraków : Wydawnictwo AVALON Sp. z o.o., 2017. – 245 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-225-5; błędny 9788377302055

    I.10684 Podr.   Katalog on-line
Księga odpustów wrocławskich
/ opracowała i wydała Halina Manikowska. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – CCXII, [10], 220, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 16 cm.
ISBN 978-83-63352-80-6

    I.10685   Katalog on-line
Księga odpustów wrocławskich
/ opracowała i wydała Halina Manikowska. – Wydanie 1.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – CCXII, [10], 220, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 16 cm.
ISBN 978-83-63352-80-6

    II.14036 ZAH   Katalog on-line
Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku = Customs books of the Polish Crown from the second half of the 16th century
/ wydał/edited by Szymon Kazusek ; [tłumaczenie na język angielski Anna Krakowiak].
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – LXXVIII, 383, [1] s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-685-0

    II.13693/3 SHG Pozn.   Katalog on-line
Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku
/ wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017. – 279 s. : il. ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria B, Księgi Kamlarskie ; t. 2)
ISBN 978-83-63352-89-9

    II.13675/3 Podr.   Katalog on-line
Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku
/ wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017. – 279 s. : il. ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria B, Księgi Kamlarskie ; t. 2)
ISBN 978-83-63352-89-9

    II.13676/3   Katalog on-line
Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku
/ wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017. – 279 s. : il. ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria B, Księgi Kamlarskie ; t. 2)
ISBN 978-83-63352-89-9

    I.6669/6   Katalog on-line
Kultura baroka v Čechách a na Moravée : sborník příspéevku z pracovního zasedání 5.3.1991
/ uspořádal Zdenéek Hojda.
Praha : Historický ústav, 1992. – 167, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Práce Historického Ústavu ČAV = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, Miscellanea, 0862-710X ; sv. 6)
ISBN 80-85268-12-4

    II.14205   Katalog on-line
Kultura medialna œredniowiecza : Europa łacińska
/ Edmund Kotarski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 335 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-219-8

    II.14115   Katalog on-line
Kustosz i samotnik : tom poœwięcony pamięci Romana Aftanazego
/ pod redakcjš Adolfa Juzwenki.
Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, cop. 2017. – 268, [4] s. : il. ; 23 cm.
(Osso Wczoraj i Dziœ)
ISBN 978-83-65588-06-7

    A.35 – Vol. 65 (2017), z. 1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
/ Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953-. – 23 cm.

    A.262 – Vol. 61(2016), z. 1-4   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
/ Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1956-. – 24 cm.

    A.84/2017 – R.2017, z.261-263   Katalog on-line
Kwartalnik Historii Żydów = Jewish History Quarterly
/ Żydowski Instytut Historyczny – IN-B.
Warszawa : ŻIH – Inst. Nauk.-Badawczy, 2001-. – 24 cm.

    II.14071   Katalog on-line
Laboratorien der Moderne : Orte und Räume des Wissens in Mittel- und Osteuropa
/ Bernd Stiegler, Sylwia Werner (Hg.).
Paderborn : Wilhelm Fink, cop. 2016. – 312 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-3-7705-6013-4

    II.14155   Katalog on-line
Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego : 1583 – 1793
/ opracowali Michał Bšk, Mikołaj Borkowski, Krzysztof Chłapowski, Andrzej Haratym. Tomasz Płóciennik, Łukasz Przybyłek, Eugeniusz Walczuk ; pod redakcjš naukowš Mirosława […]
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 332, [2] s., [13] s. tabl. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-419-4

    II.14187 SHG Maz.   Katalog on-line
Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego : 1583 – 1793
/ opracowali Michał Bšk, Mikołaj Borkowski, Krzysztof Chłapowski, Andrzej Haratym. Tomasz Płóciennik, Łukasz Przybyłek, Eugeniusz Walczuk ; pod redakcjš naukowš Mirosława […]
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 332, [2] s., [13] s. tabl. (gł. kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-419-4

    II.14189/4   Katalog on-line
Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do poczštku XVI wieku
/ Tadeusz Nowak, Tomasz Pietras.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 253, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Bibliotheca Thomasoviensis ; vol. 4)
ISBN 978-83-8088-506-6
ISBN 978-83-8088-507-3 (e-ISBN)

    II.13972   Katalog on-line
Legacies of empire : imperial roots of the contemporary global order
/ edited by Sandra Halperin and Ronen Palan.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2015. – XII, 255 s. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-10946-9 (hardback)
ISBN 978-1-107-52161-2 (paperback)

    C.267   Katalog on-line
Lehahayer : czasopismo poœwięcone dziejom Ormian polskich
/ pod red. Krzysztofa Stopki.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2010-. – 24 cm.

    II.14213   Katalog on-line
Lekarze getta warszawskiego
/ Maria Ciesielska.
Warszawa : Wydawnictwo Dwa Œwiaty, 2017. – 384 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-948691-0-6

    II.14098 Podr.   Katalog on-line
Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia
/ Stefan Pastuszewski.
Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy “Œwiadectwo”, 2015. – 224 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7456-117-4

    I.10549   Katalog on-line
Léon Blum : prime minister, socialist, zionist
/ Pierre Birnbaum ; translated by Arthur Goldhammer.
New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2015. – 218 s., [1] k. tabl. ; 22 cm.
(Jewish lives)
ISBN 978-0-300-18980-3

    I.10570   Katalog on-line
La letteratura latina medievale : una storia per generi
/ Eduardo D’Angelo.
Roma : Viella, 2009. – 367, [1] s. ; 21 cm.
(I Libri di Viella ; 95)
ISBN 978-88-8334-380-3

    C.274/4/2016   Katalog on-line
Liberum veto
/ pod redakcjš Urszuli Kosińskiej.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 217 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Epoki Nowożytnej, 2392-0955 ; 4 (1/2016))

    II.14085   Katalog on-line
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes istorijos atodangos : profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinińu straipsnińu rinkinys
/ sudarytojai Vydas Dolinskas, Rimvydas Petrauskas, Edmundas Rimša ; [vertçeja ńi […]
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes valdovńu rumai, 2016. – 591, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Lietuvos Didžińujńu Kunigaikščińu Rumńu Studijos, 2351-7107 ; t. 24)
ISBN 978-609-8061-41-3

    II.14093   Katalog on-line
Lietuvos Didžińujńu Kunigaikštystçe : istorijos bruožai
/ Mečislovas Jučas.
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes valdovńu rumai : Lietuvos dailçes muziejus, 2010. – 336 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Lietuvos Didžińujńu Kunigaikščińu Rumńu Studijos ; t. 8)
ISBN 978-609-8061-05-5

    I.10665   Katalog on-line
Lietuvos Evangelikńu Reformatńu Sinodui 450 metńu : mokslinńu straipsnińu rinkinys/ Lietuvos Evangelikńu Reformatńu Bažnyčia “Unitas Lithuaniae” ; [red. kol. Ingçe Lukšaitçe, Aldona Prašmantaitçe, Mykolas Mikalajunas].

Vilnius : Apyaušris, 2008. – 176 s., [7] k. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-9955-609-30-8

    C.146 – R. 2016, z. 1, 2   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Metraštis
/ Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas.
Vilnius : Lietuvos TSR Mokslńu Akademija Istorijos Institutas, 1971-. – il. ; 22 cm.

    C.275 – Vol. 36 (2015)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 37 (2016)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    C.275 – Vol. 38(2016)   Katalog on-line
Lietuvos Istorijos Studijos : mokslo darbai
/ Vilniaus Universitetas.
Vilnius : Vilniaus Universiteto Leidykla, 1992 – . – 20 cm.

    III.1947/27   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1541-1542) : 27-oji užrašymńu knyga
/ [parengçe Irena Valikonytçe, Tomas Čelkis, Lirija Steponavičiençe] ; Vilaniaus universitas.
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – XXX, 291, [3] s. : il. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika ; kn. nr. 27)
(Lietuvos Metrika. Užrašymu knyga ; 27)
ISBN 978-609-459-771-8 (27 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/29   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1546-1547) : užrašymńu knyga 29
/ parengçe Inga Ilariençe ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016. – XXXII, 234 s. : il. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika ; kn. nr. 29)
(Lietuvos Metrika. Užrašymńu knyga ; 29)
ISBN 978-609-8183-15-3 (29 knyga)
ISBN 5-420-01071-2 (bendras)

    III.1947/276   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1584, 1586, 1597) : teismńu bylńu knyga 62
/ [parengçe: Darius Antanavičius] ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : LII Leidykla, 2010. – XXX, 274, [1] s. ; 30 cm.
(Lietuvos Metrika ; nr 276)
(Lietuvos Metrika. Teismńu bylńu knyga ; 62)
ISBN 978-9955-847-34-2 276 kn.
ISBN 5-420-01071-2 bendras

    III.1947/556   Katalog on-line
Lietuvos Metrika (1791-1792) : viešńujńu reikalńu knyga 35
/ parengçe: Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Edmundas Rimša ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005. – 198, [2] s. ; 29 cm.
(Lietuvos Metrika. Viešńujńu reikalńu knyga ; 35)
(Lietuvos tukstantmečiui 1009-2009)
ISBN 9955-601-85-X (556 knyga)
ISBN 9986-34-027-6 (bendras)

    I.10554   Katalog on-line
Liga Narodowa na Rusi 1890-1920 : fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich
/ Stanisław Zieliński ; wstęp i opracowanie Adam Wštor.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – XXXII, 116 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7972-092-7

    I.10586   Katalog on-line
Listy 1941-1956
/ Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński ; opracowała Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kšdzieli.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016. – 642, [1] s., [20] s. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-65573-30-8

    I.8380/61   Katalog on-line
Listy 1945-1962
/ Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jędrzejewicz ; opracowanie Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 784 s. ; 25 cm.
(Dokumenty ; T. 61)
ISBN 978-83-8098-081-5

    I.7420/14/1   Katalog on-line
Listy 1946-1968. Cz. 1
/ Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki ; oprac. wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski ; Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, […]
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo WięŸ, 2014. – 432, [8] s. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 14)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 306)
ISBN 978-83-62610-72-3
ISBN błędny 0788362610723

    I.7420/14/2   Katalog on-line
Listy 1946-1968. Cz. 2
/ Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki ; oprac. wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski ; Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, […]
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Towarzystwo WięŸ, 2014. – 409, [7] s. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 14)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 306)
ISBN 978-83-62610-72-3; błędny 0788362610723

    I.7420/13   Katalog on-line
Listy 1948-1963
/ Jerzy Giedroyc, Jewhen Małaniuk ; oprac. wstępem i przypisami opatrzyła Halyna Dubyk.
Warszawa : Biblioteka “Więzi” : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš Oddział Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, cop. 2014. – 161, [3] s. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 13)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 301)
ISBN 978-83-62610-67-9

    I.7420/17/1   Katalog on-line
Listy 1957-1975. Cz. 1
/ Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Biblioteka “Więzi” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire “Kultura”, cop. 2016. – 457, [7] s. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 17)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 328)
ISBN 978-83-62610-99-0

    I.7420/17/2   Katalog on-line
Listy 1957-1975. Cz. 2
/ Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Biblioteka “Więzi” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire “Kultura”, cop. 2016. – 426, [6] s. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 17)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 328)
ISBN 978-83-62610-99-0

    I.7420/17/3   Katalog on-line
Listy 1957-1975. Cz. 3
/ Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski ; opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Biblioteka “Więzi” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire “Kultura”, cop. 2016. – 488, [8] s. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 17)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 328)
ISBN 978-83-62610-99-0

    I.7420/16   Katalog on-line
Listy 1957-2000
/ Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski ; wstępem poprzedził Paweł Kłoczowski ; opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko.
Warszawa : Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturš Polskš. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : Biblioteka “Więzi” ; [Paryż] : Association Institut Littéraire “Kultura”, cop. 2016. – 377, [7] s. : il. ; 21 cm.
(Archiwum Kultury ; 16)
(Biblioteka “Więzi”, 0519-9336 ; t. 324)
ISBN 978-83-62610-95-2

    I.9673/11   Katalog on-line
Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937)
/ Stefan Czarnowski ; redakcja naukowa, przypisy i posłowie Kornelia Kończal, Joanna Wawrzyniak ; przekład z języka francuskiego Filip Rogalski ; przekład z języka polskiego Damien […]
Warszawa : Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Naukowa, 2015. – 439, [4] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Myœli Socjologicznej ; 11)
ISBN 978-83-64363-16-0 Oficyna Naukowa

    I.10510   Katalog on-line
Listy z Helu : korespondencja Romana Komierowskiego z żonš (1904-1913)
/ opracował i wstępem opatrzył Tomasz Łaszkiewicz.
Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 2015. – 261, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-932403-6-4

    I.10682   Katalog on-line
Litauen in Vergangenheit und Gegenwart
/ von W. St. Vidunas.
Kaunas : Išleista Vyduno draugijos užsakymu, 2013. – [2], IV, 132, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-609-95541-5-0

    I.10658   Katalog on-line
Literatura polska w tajnych dokumentach NRD : portrety i szkice
/ Ewa Matkowska, Krzysztof Polechoński, Jacek Rzeszotnik ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 264 s. : il. ; 21 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-8098-150-8

    II.13983/2   Katalog on-line
Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717). 2
/ edidit: István György Tóth.
Roma : Római Magyar Akadémia ; Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség : MTA Történettudományi Intézet, 2003. – S. [767]-1596 ; 24 cm.
(Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Fontes, 1218-8832 ; 4)
ISBN 963-8312-83-1

    II.13983/3   Katalog on-line
Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717). 3
/ edidit: István György Tóth.
Roma : Római Magyar Akadémia ; Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség : MTA Történettudományi Intézet, 2005. – S. [1597]-2396 ; 24 cm.
(Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Fontes, 1218-8832 ; 4)
ISBN 963-8312-94-7

    II.13983/4   Katalog on-line
Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717). 4
/ edidit: István György Tóth.
Roma : Római Magyar Akadémia ; Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség : MTA Történettudományi Intézet, 2005. – S. [2397]-3061 ; 24 cm.
(Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Fontes, 1218-8832 ; 4)
ISBN 963-8312-97-1

    B.150 – R. 2017, z. 1, 2   Katalog on-line
Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas
/ Lietuvos Mokslńu Akademija.
Vilnius : “Mokslas”, 1990-. – 25 cm.

    I.10604   Katalog on-line
Livonskaâ vojna : Vil’no protiv Moskvy : 1558-1570
/ A. N. Ânuškevič.
Moskva : Kvadriga : Russkaâ panorama, 2013. – 381, [3] s. : il. ; 23 cm + 1 mapa złoż. luz.
(Zabytye Vojny Rossii)
ISBN 978-5-91791-110-6
ISBN 978-5-93165-332-7

    II.13945   Katalog on-line
The long twelfth-century view of the Anglo-Saxon past
/ edited by Martin Brett and David A. Woodman.
Farnham ; Burlington : Ashgate, 2015. – XIV, 423 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in Early Medieval Britain and Ireland)
ISBN 978-1-4724-2817-2 hardcover : alk.paper
ISBN 978-1-4724-2819-6 epub
ISBN 978-1-4724-2818-9 ebook

    I.10649   Katalog on-line
Love in the times of communism : intimacy and sexuality in the GDR
/ Josie McLellan.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. – X, 239 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-89891-1 Hardback
ISBN 978-0-521-72761-7 Paperback

    A.425/100 – Vol. 100 (2016)   Katalog on-line
Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie
/ pod red. Antoniego Kaliny.
Lwów : Towarzystwo Ludoznawcze, 1895-. – il., nuty ; 25 cm.

    II.14070   Katalog on-line
Lunatycy : jak Europa poszła na wojnę w roku 1914
/ Christopher Clark ; tłumaczenie Malwina Fiedorek i Tomasz Fiedorek.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2017. – 689, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8002-584-4

    I.10618/8   Katalog on-line
Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej
/ redakcja naukowa Katarzyna Meller.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 393, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europš. Hermeneutyka Wartoœci ; T. 8)
ISBN 978-83-235-2147-1 t. 1-12
ISBN 978-83-235-3136-4 t. 8 druk
ISBN 978-83-235-3152-4 e-pub
ISBN 978-83-235-3144-9 pdf online
ISBN 978-83-235-3160-9 mobi

    I.10555   Katalog on-line
Lwów na przełomie XIX i XX wieku : przeglšd œrodowisk prasotwórczych
/ Urszula Jakubowska. – Dodr. wyd. 1.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2016. – 213, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-900087-8-5

    II.14163 Podr.   Katalog on-line
Małopolskie póŸne œredniowiecze : ludzie i instytucje : wybór pism
/ Franciszek Sikora ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ; [pod redakcjš Waldemara Bukowskiego, Antoniego Gšsiorowskiego, Grażyny […]
Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN, 2017. – 564 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-97-4

    II.14164   Katalog on-line
Małopolskie póŸne œredniowiecze : ludzie i instytucje : wybór pism
/ Franciszek Sikora ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ; [pod redakcjš Waldemara Bukowskiego, Antoniego Gšsiorowskiego, Grażyny […]
Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN, 2017. – 564 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-97-4

    II.14168 SHG Pozn.   Katalog on-line
Małopolskie póŸne œredniowiecze : ludzie i instytucje : wybór pism
/ Franciszek Sikora ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ; [pod redakcjš Waldemara Bukowskiego, Antoniego Gšsiorowskiego, Grażyny […]
Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN, 2017. – 564 s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-97-4

    II.13948   Katalog on-line
The manly priest : clerical celibacy, masculinity, and reform in England and Normandy, 1066-1300
/ Jennifer D. Thibodeaux.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, cop. 2015. – VIII, 230 s. ; 24 cm.
(The Middle Ages)
ISBN 978-0-8122-4752-7

    III.3310   Katalog on-line
Mao Zedong : ontologia władzy
/ Waldemar J. Dziak, Jerzy Bayer.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 803 s., [44] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64091-87-2

    II.14064   Katalog on-line
Mapping medieval geographies : geographical encounters in the Latin west and beyond, 300-1600
/ edited by Keith D. Lilley. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XIII, [1], 333, [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-03691-8 (Hardback)
ISBN 978-1-316-62027-4 (Paperback)

    II.14033   Katalog on-line
Marian Małowist i kršg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
/ Tomasz Siewierski ; Instytut Histori [!] i Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016. – 276 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-707-0
ISBN 978-83-7545-726-1

    II.13962   Katalog on-line
Marie von Clausewitz : the woman behind the making of On War
/ Vanya Eftimova Bellinger.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016. – XIV, 298 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-022543-8 (hardback : alkaline paper)
ISBN 978-0-19-022544-5
ISBN 978-0-19-022545-2

    III.2741/29   Katalog on-line
Marka Luter : rok 1517, druk i poczštki Reformacji
/ Andrew Pettegree ; tłumaczenie Mikołaj Denderski.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017. – 398, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Seria Historyczna ; 29)
ISBN 978-83-65853-12-7

    III.3282   Katalog on-line
Martin Luther : rebel in an age of upheaval
/ Heinz Schilling, translated by Rona Johnston.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. – XVII, [1], 608 s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-872281-6

    I.10663   Katalog on-line
Martin Luther : renegade and prophet
/ Lyndal Roper.
London : Vintage, 2017. – XIV, 577 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
ISBN 978-1-78470-344-8

    I.9927/5   Katalog on-line
I martiri francescani di Vilnius e il loro culto nei secoli XIV-XX : (studio storico e fonti)
/ Darius Baronas ; traduzione dal lituano a cura di Guido Michelini.
Vilnius : Accademia Cattolica Lituana della Scienza, 2017. – 608, [3] s., [2] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Studia Franciscana Lithuanica ; 5)
ISBN 978-9986-592-86-0

    II.13923 SHG Maz.   Katalog on-line
Mazowsze północne i jego sšsiedzi od œredniowiecza do czasów współczesnych
/ pod red. Ryszarda Sajkowskiego i Leszka Zygnera ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie i Mławie. Wydział Humanistyczny.
Ciechanów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Wydział Humanistyczny, 2009. – 179 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-905127-5-4

    II.12415/94   Katalog on-line
The medieval manuscript book : cultural approaches
/ edited by Michael Johnston and Michael Van Dussen. – 3rd print.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2016. – XII, 302 s. : il. ; 24 cm.
(Cambridge Studies in Medieval Literature ; 94)
ISBN 978-1-107-06619-9 (Hardback)
ISBN 978-1-107-68598-7 (Paperback)

    II.14193   Katalog on-line
Mémoires concernant l’élection d’Auguste II pour roi de Pologne et les débuts de la guerre du Nord (1696-1702)
/ Jacob Heinrich von Flemming ; édition Urszula Kosińska ; traduction Krystyna Zaleska [ langue française] et Maria […]
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 501 s. : il. ; 25 cm.
(Prace Instytutu Historycznego UW)
ISBN 978-83-7543-428-6

    I.10666   Katalog on-line
Memorabilia opavských dominikánu : edice paméetních spisu z 1. poloviny 18. století
/ k vydání připravili a úvodní studií opatřili Markéta Kouřilová, Petr Kozák.
Opava : Slezské zemské muzeum, 2013. – 171 s. , X s. tab. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-80-86224-96-1

    I.10531   Katalog on-line
Memory : a history
/ edited by Dmitri Nikulin.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. – XV, [1], 397, [1] s. ; 23 cm.
(Oxford Philosophical Concepts)
ISBN 978-0-19-979383-9 (hardcover)
ISBN 978-0-19-979384-6 (paperback)

    II.11555/47   Katalog on-line
Mercenaries and paid men : the mercenary identity in the Middle Ages : proceedings of a conference held at University of Wales, Swansea, 7th-9th July 2005
/ edited by John France.
Leiden ; Boston : Brill, 2008. – XII, 415, [1] s. : il. ; 25 cm.
(History of Warfare ; vol. 47)
ISBN 978-90-04-16447-5

    I.8311/32/1   Katalog on-line
Méesta ve středovéeku a raném novovéeku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí : stati a rozšířené příspéevky z 30. véedecké konference Archivu hlavního méesta Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. víjna 2011 […]

Praha : Archiv Hlavního méesta Prahy ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013. – 596 s. : il. ; 21 cm.
(Documenta Pragensia, 0231-7443 ; 32/1)
ISBN 978-80-86852-57-7 Archiv hl. m. Prahy
ISBN 978-80-7414-709-8 Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
ISBN 978-80-87271-95-7 Scriptorium

    III.3313   Katalog on-line
Mezi periferií a centrem jagellonského svéeta : registrum dvořanu knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510 = Between the periphery and the centre of the Jagiellonian world : the register of courtiers of prince […]

Opava : Slezské zemské muzeum, [2015]. – XC, [34], 411, [1] s., [31] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-80-87789-28-5

    I.8635/114   Katalog on-line
Miasta w ruchu : codziennoœć w uprzemysławianych oœrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesištych XX wieku
/ Jarosław Dulewicz.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 327, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 114)
ISBN 978-83-7629-949-5

    II.13998   Katalog on-line
Miasta wielu religii : topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
/ pod redakcjš Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny ; [współpraca redakcyjna Zofia Antkiewicz, Jakub Kopczyński, Antoni […]
Warszawa : Muzeum Historii Polski, 2016. – 321 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65248-08-4

    II.12843/4 Podr.   Katalog on-line
Miasto i ludzie u progu nowoczesnoœci : socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku
/ Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska.
Gdańsk ; Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 548 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + dysk optyczny (DVD).
(Studia i Materiały do Dziejów Domu Gdańskiego ; cz. 4)
ISBN 978-83-63352-81-3

    II.12680/4   Katalog on-line
Miasto i ludzie u progu nowoczesnoœci : socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku
/ Ewa Barylewska-Szymańska, Zofia Maciakowska.
Gdańsk ; Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 548 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + dysk optyczny (DVD).
(Studia i Materiały do Dziejów Domu Gdańskiego ; cz. 4)
ISBN 978-83-63352-81-3

    I.10625/1   Katalog on-line
Między historiš a politykš
/ Iwan Łysiak-Rudnycki ; [przekł. z jęz. ukr. Małgorzata Buchalik et al.].
Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012. – 583, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Myœli Ukraińskiej XX Wieku ; 1)
ISBN 978-83-61617-15-0
ISBN 978-83-61617-19-8 ISBN elektroniczne

    I.10656   Katalog on-line
Między obojętnoœciš a niechęciš : Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926-1939
/ Sebastian Pilarski.
ŁódŸ ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 453, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Oddziału Instytutu Pamieci Narodowej w Łodzi ; t. 62)
ISBN 978-83-8098-137-9

    I.10652   Katalog on-line
Między otwartš wrogoœciš a fasadowš przyjaŸniš : Heliodor Sztark – polski konsul w niemieckim Szczecinie
/ Anna Lew-Machniak
Szczecin : Muzeum Narodowe, 2016. – 55 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63365-47-9

    III.3305   Katalog on-line
Między poezjš a politykš : rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w œwietle poezji ówczesnych skaldów
/ Jakub Morawiec.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2016. – 669, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr. 3430)
(Historia / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach)
ISBN 978-83-8012-812-5 wersja drukowana
ISBN 978-83-8012-815-6 wersja elektroniczna

    I.10643   Katalog on-line
Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem : idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856
/ Alicja Kulecka.
Warszawa : Neriton, 1997. – 232 s., [24] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 83-86842-18-0

    I.10618/11   Katalog on-line
Między Wschodem a Zachodem : prawosławie i unia
/ redakcja naukowa Marzanna Kuczyńska.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 388, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europš. Hermeneutyka Wartoœci ; t. 11)
ISBN 978-83-235-2147-1 (t. I-XII)
ISBN 978-83-235-2820-3 (t. IX druk)
ISBN 978-83-235-2836-4 (epub)
ISBN 978-83-235-2828-9 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2844-9 (mobi)

    II.14087/3   Katalog on-line
Miejsca chrztów, urzšdzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytnoœci chrzeœcijańskiej do soboru trydenckiego
/ pod redakcjš naukowš Andrzeja M. Wyrwy ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznańskie Towarzystwo […]
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Dziekanowice : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2016. – 393 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Wielkopolska Kolebkš Państwa Polskiego – 1050. Rocznica Chrztu Polski, 2392-1846 ; t. 3)
ISBN 978-83-7654-390-1

    I.10664   Katalog on-line
Migranci wbrew swej woli : adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej
/ Swietłana Mulina ; przełożyli Marta Głuszkowska, Michał Głuszkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2017. – 243 s., [8] s. tabl. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7383-886-4

    B.91 – 76(2017), z. 1-2, sonder.   Katalog on-line
Militärgeschichtliche Zeitschrift
/ hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt.
München : Oldenbourg, 2000-. – 24 cm.

    II.14080/3   Katalog on-line
Mirakel im Mittelalter : Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen
/ hrsg. von Martin Heinzelmann, Klaus Herbers und Dieter R. Bauer.
Stuttgart : Steiner, 2002. – 492 s. ; 24 cm.
(Beiträge zur Hagiographie ; Bd. 3)
ISBN 3-515-08061-9

    III.1062/23 – T. 23   Katalog on-line
Miscellanea Historico-Archivistica
/ Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych.
Warszawa ; ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1985-. – 24 cm.

    III.715 Podr. – Bd.4, Lfg.11   Katalog on-line
Mittellateinisches Wörterbuch : bis zum ausgehenden 13. Jarhundert. 1 Bd. 1-
/ [Red. Otto Prinz ; unter Mitarb. von Johannes Schneider] ; in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen […] hrsg. von der […]
Berlin : Akademie-Verlag, 1959-. – Wol. ; 28 cm.

    A.112/125 – Vol.125(2017)   Katalog on-line
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung.

Innsbruck : Verlag der Wagner’schen Universitäts-Buchhandlung, 1880-. – 24 cm.

    II.10512/45   Katalog on-line
Mobilizing the Russian nation : patriotism and citizenship in the First World War
/ Melissa Kirschke Stockdale.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016. – XVII, [1], 284 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare ; 45)
ISBN 978-1-107-09386-7 (Hardback)
ISBN 978-1-107-47485-7 (Paperback)

    I.10610   Katalog on-line
Moda polska i romantyczna
/ Izabela Jarosińska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 195, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65573-60-5

    C.200 – Vol. 24 (2016), z. 1-2   Katalog on-line
Moderní Dejiny : sborník k dejinám 19. a 20. století
/ Historický ústav.
Praha : Historický ústav AV ČR, 1993- – 21 cm.

    III.3285/3   Katalog on-line
Monuments & memory : Christian cult buildings and contructions of the past : essays in honour of Sible de Blaauw
/ edited by Mariette Verhoven, Lex Bosman, and Hanneke van Asperen.
Turnhout : Brepols, cop. 2016. – 392, [2] s., [12] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
(Architectural Crossroads : Studies in the History of Architecture ; vol. 3)
ISBN 978-2-503-56973-4

    III.3293/1   Katalog on-line
Mord w Lesie Katyńskim : przesłuchania przed amerykańskš komisjš Maddena w latach 1951-1952. T. 1
/ wstęp, wybór i opracowanie Witold Wasilewski ; przełożył Wacław Jan Popowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 679 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-107-2

    II.9650/18   Katalog on-line
Mordechaj Chaim Rumkowski – Wahrheit und Legende : “meine jüdische Seele fürchtet den Tag des Gerichts nicht”
/ Monika Polit ; aus dem Polnischen von Heidemarie Petersen, Jürgen Hensel und Małgorzata Sparenberg ; mit einer […]
Osnabrück : Fibre, cop. 2017. – 271, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Klio in Polen ; 18)
ISBN 978-3-944870-02-1

    I.10606   Katalog on-line
Moskoviâ pri Ivanie Groznom glazami inozemcev.

Moskva : Izdatel’stvo “LomonosovŽ”, 2017. – 224, [5] s. : il. ; 22 cm.
(Istoriâ, Geografiâ, Etnografiâ)
ISBN 978-5-91678-370-4

    I.10607   Katalog on-line
Moskovskoe gosudarstvo XV-XVII vekov po skazaniâm sovremennikov-inostrancev
/ sostavitel’ Valentin Bočkarev.
Moskva : Izdatel’stvo “Lomonosov'”, 2016. – 229, [6] s. : il. ; 22 cm.
(Istoriâ, Geografiâ, Etnografiâ)
ISBN 978-5-91678-318-6

    I.10603   Katalog on-line
Moskva i Orda
/ Anton Gorskij.
Moskva : Izdatel’stvo “Lomonosov'”, 2016. – 288, [3] s. : il. ; 22 cm.
(Istoriâ, Geografiâ, Etnografiâ)
ISBN 978-5-91678-333-9

    II.13958   Katalog on-line
The mountain : a political history from the Enlightenment to the present
/ Bernard Debarbieux and Gilles Rudaz ; translated by Jane Marie Todd ; with a foreword by Martin F. Price.
Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2015. – IX, [3], 354 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-226-03111-8 (cloth)
ISBN 978-0-226-03125-5 (e-book)

    A.170 – Vol. 122(2016), z. 1-4   Katalog on-line
Moyen Âge : bulletin d’histoire et de philologie.

Bruxelles : [s.n.], 1888-. – 24 cm.

    II.14113   Katalog on-line
My niewidzialni : historia Polaków w Niemczech
/ Peter Oliver Loew ; przekład Justyna Górny.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 315 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-235-2816-6
ISBN 978-83-235-2832-6 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2824-1 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2840-1 (mobi)

    I.10650   Katalog on-line
My o sobie : portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku œredniowiecza
/ Henryk Samsonowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2017. – 127, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8022-023-2

    II.14171   Katalog on-line
Myœl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939
/ Ewa Pejaœ.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 347, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7666-516-0

    II.14129   Katalog on-line
Myœl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939 : wspólnota ideału czy alternacja koncepcji
/ Aneta Dawidowicz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 409 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7784-934-7

    II.8459/22   Katalog on-line
Na kierunku głównego przeciwnika : stenogram narady rezydentów wywiadu MSW w krajach anglosaskich 16 sierpnia 1966
/ wstęp i opracowanie Władysław Bułhak i Andrzej Paczkowski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii […]
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 183 s. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów PRL ; z. 22)
ISBN 978-83-64091-80-3

    I.10552   Katalog on-line
Na kulturalnym froncie : analiza zawartoœci tygodnika “Nowa Kultura” 1950-1963
/ Tomasz Chrzšstek.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 397, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-8098-062-4

    III.3307   Katalog on-line
Na litewskiej rubieży : Brygada KOP “Grodno” (1929-1939)
/ Artur Ochał.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 663, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-148-5

    II.14156   Katalog on-line
Naczelny Komitet Narodowy (1914-1918) : polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich
/ Mateusz Drozdowski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 452 s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-65080-52-3

    II.14103   Katalog on-line
Naissance de l’Action française : Maurice Barres, Charles Maurras et l’extreme droite nationaliste au tournant du XXe siecle
/ Laurent Joly.
Paris : Bernard Grasset, cop. 2015. – 371, [11] s. ; 24 cm.
(Collection dirigée par Patrick Weil)
ISBN 978-2-246-81160-2

    II.13675/2 Podr.   Katalog on-line
Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV-XV wieku
/ wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2016. – 377 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria B, Księgi Kamlarskie ; t. 1)
ISBN 978-83-63352-64-6

    II.13676/2   Katalog on-line
Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV-XV wieku
/ wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2016. – 377 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria B, Księgi Kamlarskie ; t. 1)
ISBN 978-83-63352-64-6

    II.13693/2 SHG Pozn.   Katalog on-line
Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV-XV wieku
/ wydał i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski.
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2016. – 377 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku. Seria B, Księgi Kamlarskie ; t. 1)
ISBN 978-83-63352-64-6

    C.52 – Vol.126(2016)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    C.52 – Vol.127(2017)   Katalog on-line
Nasza Przeszłoœć : studia z dziejów Koœcioła i kultury katolickiej w Polsce
/ red. Alfons Schletz.
Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 1946-. – 21 cm.

    I.10537   Katalog on-line
Nationalism and the cinema in France : political mythologies and film events, 1945-1995
/ Hugo Frey.
New York ; Oxford ; Berghahn, cop. 2016. – VIII, 242 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-1-78238-365-9 (hardback)
ISBN 978-1-78533-208-1 (paperback)
ISBN 978-1-78238-366-6 (ebook)

    II.13935   Katalog on-line
Nature, human nature, and human difference : race in early modern philosophy
/ Justin E.H. Smith.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2015. – VIII, [4], 296 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-691-15364-3 (hardback : acid-free paper)

    II.12295/1   Katalog on-line
Nauka czy ideologia : biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego
/ Dariusz Grzybek.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 282, [2] s. ; 24 cm.
(Societas ; 1)
ISBN 83-7188-854-6

    II.10385/13 SHG Pozn. – T. 13[2016] Sa-Si   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    II.10107/13 ZAH – T.13[2016] Sa-Si   Katalog on-line
Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. 1-
/ pod red. Kazimierza Rymuta ; [aut. haseł Urszula Bijak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Pracownia Toponomastyczna.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996-. – Wol ; 25 cm.
ISBN 83-85579-29-X
ISBN 978-83-85579-29-8

    III.3299/6   Katalog on-line
Neue Dorflandschaften : nationalsozialistische Siedlungsplanung in den “eingegliederten Ostgebieten” 1939 bis 1944
/ Michael A. Hartenstein.
Berlin : Verlag Dr. Köster, 1998. – 496, [2] s. : il. ; 25 cm.
(Wissenschaftliche Schriftenreihe Geschichte ; Bd. 6)
ISBN 3-89574-295-3

    I.10376/24   Katalog on-line
New perspectives on European women’s legal history
/ edited by Sara L. Kimble and Marion Röwekamp.
New York ; London : Routledge, cop. 2017. – XVI, [2], 452 s. ; 24 cm.
(Routledge Research in Gender and History ; 24)
ISBN 978-1-138-80554-5 (hbk)
ISBN 978-1-315-73956-4 (ebk)

    III.3298   Katalog on-line
Nicht ohne Hoffnung : erlebte Geschichte 1922 bis 1945
/ Stephan H. Pfürtner.
Stuttgart [et al.] : Kohlhammer, 2001. – 636 s. ; 24 cm.
ISBN 3-17-017091-0

    II.7925/42/3   Katalog on-line
Nicolaus Spinola (1707-1712). Vol. 3, (1 I 1709 – 31 XII 1709)
/ ed. Ioannes Kopiec ; Academia Scientiarum et Litterarum Polona.
Cracoviae : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2014. – XXXI, [1], 625 s. ; 25 cm.
(Acta Nuntiaturae Polonae ; t. 42/3)
ISBN 978-83-7676-187-9

    B.149 – Vol. 24(2017). z. 57-60   Katalog on-line
Niepodległoœć i Pamięć
/ Andrzej Stawarz, red. nacz.
Warszawa : Muzeum Niepodległoœci, 1994-. – 23 cm.

    I.10661   Katalog on-line
Nieznane zapiski o getcie warszawskim
/ Marek Edelman ; opracowanie Martyna Rusiniak-Karwat.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Zeszyty Literackie, 2017. – 215, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64091-91-9 (ISP PAN)
ISBN 978-83-64648-62-5 (Fundacja Zeszytów Literackich)

    II.12411/46   Katalog on-line
Nobis operique favete : studia nad Gallem Anonimem
/ pod redakcjš Andrzeja Dšbrówki, Edwarda Skibińskiego, Witolda Wojtowicza.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 515, [4] s. ; 24 cm.
(Studia Staropolskie. Series Nova ; 46 (102))
ISBN 978-83-65573-52-0

    II.14177   Katalog on-line
The noble elite in the county of Körös (Križevci) 1400-1526
/ by Tamás Pálosfalvi.
Budapest : MTA Bölcsészettud. Kutatóközpont. Törttud. Int., 2014. – 526 s., [1] k. map luz. : il. ; 24 cm.
(Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések, 2063-3742)
ISBN 978-963-9627-84-0

    II.14023   Katalog on-line
Nowe życie na zgliszczach : Bund w Polsce w latach 1944-1949
/ Martyna Rusiniak-Karwat.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 269, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64091-83-4

    III.3291   Katalog on-line
Nummi et humanitas : studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin
/ [redakcja Mateusz Bogucki, Witold Garbaczewski, Grzegorz Œnieżko ; komitet redakcyjny Jarosław Bodzek i 13 […]
Warszawa ; Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 620, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63760-93-9

    II.14203   Katalog on-line
O ziemię naszš, nie waszš : ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie Œrodkowej i Wschodniej
/ pod redakcjš Łukasza Adamskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017. – 467 s., [1] k. tabl., [10] s. tabl. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64486-61-6

    II.14109   Katalog on-line
Ob”âsnitelŽnyj slovarŽ starinnyh russkih mer
/ G. Â. Romanova ; Institut russkogo âzyka im. V. V. Vinogradova RAN, Komissiâ po leksikologii i leksikografii pri Meždunarodnom komitete slavistov, Universitet Dmitriâ […]
Moskva : Universitet Dmitriâ Požarskogo, 2017. – 291, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-5-91244-189-9

    I.10615   Katalog on-line
Očerki istorii ekonomičeskih otnošenij SSSR i PNR : 1944-1957 gg.
/ A. M. Orehov ; [otvestvennyj redaktor B. V. Nosov, naučnyj redaktor O. S. Kaštanova] ; Institut slavânovedeniâ RAN.
Moskva : “Indrik”, 2017. – 270, [2] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-5-91674-428-6

    I.10520   Katalog on-line
The October Revolution in prospect and retrospect : interventions in Russian and Soviet History
/ John Eric Marot.
Chicago : Haymarket Book, 2013. – X, 273 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-60846-276-6

    II.14116   Katalog on-line
Od bieżšcej polityki do wymagajšcej perspektywy historii
/ Kazimierz Trębicki ; wstęp, zarys biografii, wybór i opracowanie tekstów Wanda Krystyna Roman ; [Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarzšdzania […]
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 270, [1] s., [13] s. tabl. ; 25 cm.
(Biografie, Wspomnienia i Dokumenty Polskich Dyplomatów)
ISBN 978-83-7666-472-9

    II.14146   Katalog on-line
Od cara do “cara” : studium rosyjskiej polityki historycznej
/ Wojciech Materski.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 371, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64091-88-9

    II.12543/1   Katalog on-line
Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939-1940 : (16. březen 1939- 15 červen 1940)
/ [k vydání připravili Jan Néemeček et al] ; Ústav mezinárodních vztahu, Univerzita Karlova v Praze, […]
Praha : Ústav mezinárodních vztahu : Karolinum, 2002. – 730, [2] s. ; 25 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/1)
ISBN 80-86506-22-3 (ÚMV)
ISBN 80-246-0559-7 (Karolinum)

    I.10626   Katalog on-line
Od tożsamoœci do niepodległoœci : studia i szkice z dziejów kształtowania się ukraińskiej œwiadomoœci narodowej
/ Mirosława Papierzyńska-Turek.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. – 498 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7780-526-8

    II.12543/2/1   Katalog on-line
Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Némecku, 1940-1941. Sv. 1, (16. červen 1940-30. duben 1941)
/ k vydání připravili Jan Néemeček [et al.].
Praha : Ústaw mezinárodních vztahu : Historický ústav Akademie véed ČR, 2006. – 422 s. : il. ; 25 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/2/1)
ISBN 80-86506-55-X

    II.12543/2/2   Katalog on-line
Od uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Némecku, 1940-1941. Sv. 2, (1. kvéeten 1941-31. prosinec 1941)
/ [k vydání připravili Jan Néemeček (vedouci kolektivu), Jan Kuklik, Helena […]
Praha : Ústav mezinárodních vztahu : Historický ústav Akademie véed ČR, 2009. – 544 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; B/2/2)
ISBN 978-80-86506-83-8

    II.14137   Katalog on-line
Od wojny do wojny : II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim
/ Andrzej Antoni Wawryniuk.
Lublin ; Chełm : Multiprof Krzysztof Kowalczyk, 2017. – 315 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63600-03-7

    II.13224/[23]   Katalog on-line
Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku
/ pod redakcjš Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka ; Polskie Towarzystwo […]
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. – 230 s. ; 25 cm.
(Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7181-998-8

    A.513/60 – Vol. 60(2016)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    A.512 Podr. – Vol. 60(2016)   Katalog on-line
Odrodzenie i Reformacja w Polsce
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Warszawa : PWN , 1956-. – 24 cm.

    II.7925/34/8   Katalog on-line
Opitius Pallavicini : (1680-1688). Vol. 8, (1 I 1684-30 VI 1684)
/ ed. Maria Domin ; Academia Scientiarum et Litterarum Polona, sumptibus Fundationis Lanckoroński.
Cracoviae : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2015. – XXVIII, 610, [2] s. ; 25 cm.
(Acta Nuntiaturae Polonae ; t. 34, vol. 8)
ISBN 978-83-7676-229-6

    II.14041   Katalog on-line
Ordinary Jews : choice and survival during the Holocaust
/ Evgeny Finkel.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2017. – IX, [3], 279, [1] s. : il, ; 24 cm.
ISBN 978-0-691-17257-6 (hardcover : alk. paper)

    II.7467/20 – NULL   Katalog on-line
Ordines Militares – Colloquia Torunensia Historica
/ Universitas Nicolai Copernici.
Toruń : UMK, 1983-. – 24 cm.

    II.7467/21 – NULL   Katalog on-line
Ordines Militares – Colloquia Torunensia Historica
/ Universitas Nicolai Copernici.
Toruń : UMK, 1983-. – 24 cm.

    I.10657   Katalog on-line
Osaczeni-napiętnowani : szkice o twórcach w PRL
/ pod redakcjš Sebastiana Ligarskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu., 2017. – 262, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-8098-116-4

    I.10543   Katalog on-line
Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów
/ Urszula Anna Pawluczuk ; [recenzenci Aleksander Naumow, Jerzy Urwanowicz].
Białystok : Wydawnictwo i Drukarnia Libra, 2015. – 350 s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-64811-02-9

    A.570 – R. (53) 2003, z. 9-10   Katalog on-line
Osteuropa : Zeitschrift für die Gesamten Fragen des Europäischen Ostens
/ Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas.
Königsberg : Osteuropa-Verl., 1926-1939, 1951-. – 24 cm.

    A.570 – R. (56) 2006, z. 11-12   Katalog on-line
Osteuropa : Zeitschrift für die Gesamten Fragen des Europäischen Ostens
/ Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas.
Königsberg : Osteuropa-Verl., 1926-1939, 1951-. – 24 cm.

    A.570 – R. (58) 2008, z. 3, 8-10   Katalog on-line
Osteuropa : Zeitschrift für die Gesamten Fragen des Europäischen Ostens
/ Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas.
Königsberg : Osteuropa-Verl., 1926-1939, 1951-. – 24 cm.

    A.349 – Vol. 65(2016), z.1-2   Katalog on-line
Ostkirchliche Studien.

Würzburg : Augustinus Verlag, 1952-. – 25 cm.

    III.2697/9   Katalog on-line
Ostrów Lednicki : rezydencjonalno-stołeczny oœrodek pierwszych Piastów
/ red. Zofia Kurnatowska, Andrzej Marek Wyrwa.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 372 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Origines Polonorum ; t. 9)
ISBN 978-83-63760-75-5

    II.14043   Katalog on-line
Ottonian queenship
/ Simon MacLean.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2017. – XXIV, 247, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-880010-1

    III.3259   Katalog on-line
Out of Ashes : a new history of Europe in the Twentieth century
/ Konrad H. Jarausch.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2015. – IX, [3], 867 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-691-15279-0

    III.3258   Katalog on-line
The Oxford handbook of the U. S. Constitution
/ edited by Mark Tushnet, Mark A. Graber, and Sanford Levinson.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. – XI, [1], 1095, [1] s. ; 26 cm.
ISBN 978-0-19-024575-7 (hardback : alk. paper)

    I.7467/80   Katalog on-line
Paméeét v kameni : druhý život válečných pomníku
/ Vojtéech Kessler.
Praha : Historický ústav, 2017. – 336, [4] s. : il. ; 22 cm.
(Práce Historického Ústavu AV ČR. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; sv. 80)
ISBN 978-80-7286-308-2

    A.203 – R. 2016, z.1/27   Katalog on-line
Pamięć i Sprawiedliwoœć : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej.

Warszawa : IPN, 1995-1998, 2002-. – 24 cm.

    II.14074   Katalog on-line
Pamiętniki
/ Michał Szymon Karski ; opracowanie naukowe i edycja Jakub Greloff.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017. – 635 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-286-0001-0

    II.14212/1   Katalog on-line
Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruœ, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 1, Pamiętniki rękopiœmienne i drukowane
/ opracowanie i redakcja naukowa Maria […]
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 446 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-698-0
ISBN 978-83-7133-691-1 (tom 1)

    II.14212/2   Katalog on-line
Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruœ, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 2, Listy rękopiœmienne i drukowane
/ opracowanie i redakcja naukowa Maria Domańska-Nogajczyk, […]
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 516 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-698-0
ISBN 978-83-7133-692-8 (tom 2)

    II.14212/3   Katalog on-line
Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych : (Litwa, Białoruœ, Ukraina) w latach 1795-1918 : materiały do katalogu. T. 3, Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i ich adresatów
/ opracowanie Maria […]
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 114 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-698-0
ISBN 978-83-7133-693-5 (tom 3)

    II.14069   Katalog on-line
Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiœmiennych Biblioteki Narodowej
/ opracowała Danuta Kamolowa ; przy współudziale Teresy Sieniateckiej. – Wyd. 2, popr. i rozsz.
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2015. – 539, [1] s., [26] k. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7009-623-6

    I.10593   Katalog on-line
Panieńskie ochędóstwo : kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich
/ Anna Penkała.
Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. – 432 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-65705-20-4

    III.3262   Katalog on-line
Państwo w myœli politycznej i ustrojowo-prawnej Wacława Makowskiego
/ Władysław T. Kulesza.
Warszawa : Wydawnictwo “Nauka i Technika”, 2014. – 829 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64014-08-6

    I.10637/1   Katalog on-line
The Papacy and the Czech Lands : a history of mutual relations
/ TomᚠČernušák [et al.].
Rome : Istituto Storico Ceco di Roma ; Prague : Institute of History, 2016. – 382, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-80-7286-292-4

    II.13968   Katalog on-line
Parliament and parliamentarism : a comparative history of a European concept
/ edited by Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie, and Kari Palonen.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2016. – XI, [1], 327 s. ; 24 cm.
(Europea Conceptual History)
ISBN 978-1-78238-954-5 (hardback)
ISBN 978-1-78238-955-2 (ebook)

    II.14004   Katalog on-line
Partia, państwo, społeczeństwo
/ pod redakcjš Konrada Rokickiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 503 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-058-7

    II.13922/1   Katalog on-line
Patronat artystyczny Jagiellonów
/ pod redakcjš Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego.
Krakow : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015. – 417, [2] s., [104] s. tabl. ; 24 cm.
(Studia Jagiellonica ; 1)
ISBN 978-83-61033-93-6

    II.14051   Katalog on-line
Patterns of Jewish leadership in Nazi Europe, 1933-1945 : proceedings of the Third Yad Vashem International Historical Conference, Jerusalem, April 4-7, 1977
/ [editors: Yisrael Gutman, Cynthia J. Haft ; translations: Dina Cohen et […]
Jerusalem : Yad Vashem, 1979. – [8], 419, [1] s. ; 23 cm.

    III.3265/52   Katalog on-line
“A pearl of powerful learning” : the University of Cracow in the fifteenth century
/ by Paul W. Knoll.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XIV, [4], 789 s. : il. ; 25 cm.
(Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 0926-6070 ; vol. 52)
ISBN 978-90-04-31239-5 (hardback)
ISBN 978-90-04-32601-9 (e-book)

    II.13925   Katalog on-line
Pecunia nervus belli : z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku
/ pod redakcjš Mariusza Markiewicza, Ryszarda Skowrona i Filipa Wolańskiego.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2016. – 271, [1] s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego, 0208-6336 ; Nr. 3448)
ISBN 978-83-8012-808-8

    III.3271   Katalog on-line
Personalizm po polsku : francuskie korzenie polskiej inteligencji katolickiej
/ Piotr H. Kosicki ; przełożył Jerzy Giebułtowski.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2016. – 502 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8098-077-8

    I.10654   Katalog on-line
Pervaâ russkaâ “Ritorika” XVII veka : tekst, perevod, issledovanie
/ V. I. Annuškin.
Moskva : “Dobrosvet” : “ČeRo”, 1999. – 356, [6] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 5-7913-0014-X
ISBN 985-6595-02-9

    I.10577   Katalog on-line
Petersburg : das Laboratorium der Moderne 1909-1921
/ Karl Schlögel. – Ungekürzte Ausg. 2. Aufl.
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch, 2015. – 702, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-3-596-16720-3

    II.14028/32   Katalog on-line
Petri Ferrandi Legenda Sancti Dominici
/ edidit Simon Tugwell.
Romae : Angelicum University Press, 2015. – XI, [1], 483, [1] s. ; 24 cm.
(Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica ; vol. 32)
(Corpus Hagiographicum Sancti Dominici)
ISBN 978-88-88660-69-1

    II.13987   Katalog on-line
Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej : stan i perspektywy badań
/ pod red. Zenona Piecha, Jana Pakulskiego i Jana Wroniszewskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2006. – 369 s. : il., err. ; 25 cm.
ISBN 83-7181-402-X
ISBN 978-83-7181-402-0

    I.10629   Katalog on-line
Piotr Stawecki : z archiwum życia historyka wojskowoœci
/ pod redakcjš Marka Jabłonowskiego ; [autorzy materiałów: Henryk Bułhak, Marek Jabłonowski, Michał Klimecki, Marek Kornat, Piotr Łossowski, Wiesław Majewski, Grzegorz Nowik, […]
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2017. – 436, [1] s., [20] s. tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7545-749-0

    III.3273   Katalog on-line
Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 M.) : Zamoiskińu ir Firlçejńu rankraščińu nuorašńu paleografija ir falsimilçes
/ S. Lazutka [przedm.].
Vilnius : Margi Raštai, 2007. – 534, [2] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-9986-09-345-9

    III.2048/25   Katalog on-line
Pisma rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry
/ opracowała Marta Dudzik-Rudkowska ; przekłady z j. hebrajskiego i indeksy Marta Dudzik-Rudkowska ; przekłady z j. aramejskiego, konsultacje przy przekładzie i opracowaniu dokumentów Maciej […] – Wydanie 1.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – XXXIII, [1], 345, [1] strona : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 25)
ISBN 978-83-61850-44-1 ARG
ISBN 978-83-65254-48-1 ŻIH

    II.9720/20   Katalog on-line
Plán Prahy podle indikačních skic stabilního katastru (1840-1842)
/ nafotografovali, sest., úv. a rejstř. opatřili Barbora a Marek Lašítovkovi.
Praha : Scriptorium : Archiv hl. m. Prahy, 2005. – LXXI, 407 s. : il. ; 31 cm.
(Documenta Pragensia Monographia ; vol. 20)
ISBN 80-86197-61-1
ISBN 80-86852-05-9

    I.10238/5   Katalog on-line
Po zagładzie : społeczna historia żydowskich domów dziecka, szkół, kół studentów w dokumentach Centralnego Komitetu Żydów w Polsce
/ Helena Datner.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016. – 359 s. : il. ; 22 cm.
(Seria: Z Dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce)
ISBN 978-83-61850-54-0

    I.6669/4   Katalog on-line
Pocta Josefu Petráňovi : sborník prací z českých déejin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petránée
/ uspořádali Zdenéek Beneš, Eduard Maur a Jaroslav Pánek.
Praha : Historický ústav ČSAV, 1991. – 584 s. : il. ; 20 cm.
(Práce Historického Ústavu ČAV = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, Miscellanea ; Sv. 4)
ISBN 80-85268-05-1

    II.14192/1   Katalog on-line
Poczštki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Colloquia Castrensia zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury […]

Warszawa : Arx Regia Oœrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, cop. 2017. – 336 s. : il. ; 24 cm.
(Colloquia Castrensia ; t. 1)
ISBN 978-83-7022-234-5

    II.14194   Katalog on-line
Poczty polskie i obce w Warszawie do 1918 roku = The Polish and foreign posts in Warsaw until 1918
/ Antoni Kurczyński.
Warszawa : Polski Zwišzek Filatelistów. Zarzšd Główny ; Wrocław : Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 2016. – 479, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm + mapa : [1] k. tabl. złoż. ; 61×51 cm po złoż. 16×11 cm.
ISBN 978-83-63008-18-5

    I.8199/22   Katalog on-line
Pod pršd : Powszechny Żydowski Zwišzek Robotniczy Bund w Polsce w latach 1918-1939
/ Gertrud Pickhan ; przekład Adam Peszke ; redakcja naukowa Joanna Nalewajko-Kulikov.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Niemiecki Instytut Historyczny, 2017. – 480 s. : il. ; 21 cm.
(Klio w Niemczech ; 22)
ISBN 978-83-7543-425-5

    II.12129/6   Katalog on-line
Pod rzšdami nieobecnego monarchy : Królestwo Polskie 1370-1382
/ Andrzej Marzec.
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, 2017. – 272 s. ; 25 cm.
(Maiestas, Potestas, Communitas ; 6)
ISBN 978-83-65548-19-1

    III.3261   Katalog on-line
Pod znakiem króla Daniela : OUN-B i UPA na LubelszczyŸnie 1944-1950
/ Mariusz Zajšczkowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych […]
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 679, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-088-4

    I.10675   Katalog on-line
Podole pod panowaniem tureckim : Ejalet Kamieniecki 1672-1699
/ Dariusz Kołodziejczyk.
Warszawa : Oficyna POLCZEK Polskiego Czerwonego Krzyża, 1994. – 255, [9] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-85272-32-1

    II.14024   Katalog on-line
Podróż Monteskiusza : biografia przestrzenna
/ Paweł Matyaszewski.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. – 406 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7702-213-9

    II.14183   Katalog on-line
Pokonani : dlaczego pierwsza wojna œwiatowa się nie zakończyła (1917-1923)
/ Robert Gerwarth ; przełożył Jan Szkudliński.
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. – 467 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Historia)
ISBN 978-83-8062-211-1

    B.125/29 – Vol. 29(2017)   Katalog on-line
Polin : a journal of Polish-Jewish studies
/ publ. for the Institute for Polish-Jewish Studies.
Oxford : Basil Blackwell, 1986-. – 24 cm.

    B.129 – Vol. 74(2017), z. 1   Katalog on-line
Polish-American Studies
/ Polish Institute of Arts and Sciences in America ; ed. Constantin Symonolewicz.
New York : Polish Institute of Arts and Sciences in America, 1944-. – 24 cm.

    I.10676   Katalog on-line
The politics of culture in Quattrocento Europe : René of Anjou in Italy
/ Oren Margolis. – Impr.: 2nd.
Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2016. – XII, [2], 222 s. : il. ; 23 cm.
(Oxford Historical Monographs)
ISBN 978-0-19-876932-3

    III.3260   Katalog on-line
The politics of religion in early modern France
/ Joseph Bergin.
New Haven ; London : Yale University Press, 2014. – XI, [1], 379 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-300-20769-9 (cloth : alkaline paper)

    II.14219   Katalog on-line
The politics of self-determination : remaking territories and national identities in Europe, 1917-1923
/ Volker Prott. – Impr.: 2nd.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. – VI, [4], 266 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-877784-7

    I.10551   Katalog on-line
Politikos veidrodis : kaip atpažinti gerš ir blogš politikš
/ parengçe Darius Baronas ir Alvydas Jokubaitis ; ńi lietuvińu kalbš vertçe Mantas Adomçenas ; ńi anglńu kalbš vertçe S. C. Rowell.
Vilnius : Lietuvińu katalikńu mokslo akademija, 2016. – 231, [1] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-9986-592-84-6

    II.12295/32   Katalog on-line
Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myœli polskiej 1869-1939
/ Dariusz Grzybek.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 439, [5] s. ; 24 cm.
(Societas ; 32)
ISBN 978-83-7638-125-1

    II.14026   Katalog on-line
Polityka a historia : ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964
/ Jan Szumski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 429 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-664-6

    II.14218   Katalog on-line
Polonais et Roumains dans la Prémiere Guerre mondiale : études et essais
/ sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. – 146, [1] s. ; 24 cm.
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; 808)
ISBN 978-83-8084-083-6

    II.14181 Podr.   Katalog on-line
Polska bez Żydów : studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich poczštku XX wieku (1905-1914)
/ Grzegorz Krzywiec.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 559 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-93-6

    II.14013   Katalog on-line
Polska delegacja w polsko-radzieckiej komisji mieszanej do spraw ewakuacji : wybór dokumentów (1945-1947)
/ wstęp i opracowanie Wojciech Marciniak.
ŁódŸ : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016. – 168 s. : il. ; 24 cm.
(Zakręty Historii)
ISBN 978-83-7729-348-5
ISBN 978-83-65348-12-8

    III.3284   Katalog on-line
Polska Ludowa
/ Modzelewski, Werblan ; rozmawia Robert Walenciak.
Warszawa : Iskry, cop. 2017. – 541, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-244-0474-2

    I.10565   Katalog on-line
PolŽsŽke nacionalŽne povstannâ 1830-1831 rr. na Pravoberežnij Ukraini : vid mifiv do faktiv : kolektivna monografiâ
/ za redakcieu Igorâ Krivošei, Norberta Moravcâ ; UmansŽkij deržavnij pedagogičnij […] – Naukove vidannâ.
Kiiv : TOV “KNT”, 2017. – 262, [2] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-966-373-820-8

    II.12411/47   Katalog on-line
Polski œwiat znaków : studia o herbarzu Szymona Okolskiego
/ Magdalena Piskała.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 333 s. ; 24 cm.
(Studia Staropolskie. Series Nova / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ; t. 47 (103))
ISBN 978-83-65573-95-7

    II.14215 Podr.   Katalog on-line
Polski Sybir : zesłańcy i ich życie : narodziny mitu
/ Jan Trynkowski ; do druku przygotowała Wiktoria Œliwowska ; przedmowš opatrzyli Wiesław Caban i Wiktoria Œliwowska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN : Muzeum Historii Polski, 2017. – 470 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-429-3 Neriton
ISBN 978-83-63352-99-8 IHPAN
ISBN 978-83-65248-22-0 MHP

    II.14214   Katalog on-line
Polski Sybir : zesłańcy i ich życie : narodziny mitu
/ Jan Trynkowski ; do druku przygotowała Wiktoria Œliwowska ; przedmowš opatrzyli Wiesław Caban i Wiktoria Œliwowska.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN : Muzeum Historii Polski, 2017. – 470 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7543-429-3 Neriton
ISBN 978-83-63352-99-8 IHPAN
ISBN 978-83-65248-22-0 MHP

    II.11317/1919/I-V   Katalog on-line
Polskie dokumenty dyplomatyczne 1919 : styczeń-maj
/ redaktor Sławomir Dębski.
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2016. – LXXVI, 986 s. ; 25 cm.
(Polskie Dokumenty Dyplomatyczne / red. nacz. Włodzimierz Borodziej, 2449-6774)
ISBN 978-83-64895-41-8
ISBN 978-83-62453-67-2

    II.12900/8   Katalog on-line
Polskie widzenie Europy : historia i współczesnoœć
/ praca zbiorowa pod red. Wojciecha Józefa Burszty i Joanny Nowak ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy, 2012. – 231, [1] s. ; 24 cm.
(Kultura na Pograniczach ; 8)
ISBN 978-83-89191-15-1

    I.10585   Katalog on-line
Pomniki pamięci, miejsca niepamięci
/ pod redakcjš Katarzyny Chmielewskiej i Aliny Molisak ; [autorzy Katarzyna Adamczak, Anna Artwińska, Leonie Beiersdorf, Jan Borowicz, Katarzyna Chmielewska, Przemysław Czapliński, Frank […]
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 225 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-65573-63-6
ISBN 978-83-65573-17-9

    II.14211   Katalog on-line
Pomoc dzieciom w działalnoœci Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921
/ Małgorzata Przeniosło.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 500, [4] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7133-689-8

    I.10623   Katalog on-line
Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej
/ Mariola Kondracka.
Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 302, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-473-6

    I.10642   Katalog on-line
PosolŽskij prikaz : kolybelŽ rossijskoj diplomatii
/ N. M. Rogožin ; Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii ; Rossijskaâ akademiâ nauk, Institut rossijskoj istorii.
Moskva : “Meždunarodnye otnošeniâ”, 2003. – 432 s. ; 22 cm.
ISBN 5-7133-1149-X

    II.14161 Podr.   Katalog on-line
Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy : osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)
/ Mateusz Rodak.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 605 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-92-9

    II.14162   Katalog on-line
Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy : osadzeni w Więzieniu Karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)
/ Mateusz Rodak.
Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2017. – 605 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-92-9

    I.10544 Podr.   Katalog on-line
Powinowactwa mimo woli : Œwięte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku
/ Adam Kożuchowski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 265, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-74-5

    I.10545   Katalog on-line
Powinowactwa mimo woli : Œwięte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX wieku
/ Adam Kożuchowski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 265, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-74-5

    I.10561   Katalog on-line
Powstanie godnoœci prymasowskiej arcybiskupów gnieŸnieńskich : ustęp z dziejów hierarchii Koœcioła polskiego
/ Henryk Likowski ; [redakcja i posłowie Łukasz Krucki].
Gniezno : [s.n.], 2017. – 139 s. : il. ; 21 cm.

    I.10627   Katalog on-line
Powstanie styczniowe wedle opisu uczestników
/ zebrał Henryk Wereszycki ; z oœmioma ilustracjami Artura Grottgera.
Lwów : nakładem Macierzy Polskiej, 1938. – 86, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Macierzy Polskiej)

    III.2048/21   Katalog on-line
Prasa getta warszawskiego: radykalna lewica niesyjonistyczna
/ opracowali Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [przekłady Magdalena Siek, Anna Szyba, Maciej […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016. – XIII, [1], 602, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 21)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-65254-35-1 (ŻIH)

    III.2048/22   Katalog on-line
Prasa getta warszawskiego: wiadomoœci z nasłuchu radiowego
/ opracowali Maria Ferenc Piotrowska, Franciszek Zakrzewski ; Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ; [transkrypcje Maria Ferenc Piotrowska, Maja Gšssowska, […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2016. – XLVII, [1], 364, [1] s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 22)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-65254-31-3 (ŻIH)

    I.10518   Katalog on-line
“Prava čeloveka i imperii” : V. A. Maklakov – M. A. Aldanov : perepiska 1929-1957 gg. = Human rights, imperial rights : Vassily Maklakov – Mark Aldanov : correspondence, 1929-1957
/ sostavlenie, vstupitel’naâ stat’â i primečaniâ […]
Moskva : “Rossijskaâ Političeskaâ Enciklopediâ” (ROSSPEN), 2015. – 1141, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Seriâ “Russkie Sokrovisa Guverovskoj Bašni”)
ISBN 978-5-8243-2002-2

    B.203 – Vol. 29 1996   Katalog on-line
Pražský sborník historický
/ [Archiv hlavního méesta Prahy].
Praha : Orbis, 1964-. – 25 cm.

    B.203 – Vol. 332004   Katalog on-line
Pražský sborník historický
/ [Archiv hlavního méesta Prahy].
Praha : Orbis, 1964-. – 25 cm.

    II.14172 ZHP Gd.   Katalog on-line
Die preussische Polenpolitik von 1772-1914
/ von M. Laubert. – 2. verbes. Aufl.
Krakau : Burgverlag : Verlag des Instituts für Deutsche Ostarbeit, 1942. – 242 s. ; 24 cm.
(Schriftenreihe des Instituts für Deutsche Ostarbeit Krakau. Sektion Geschichte ; Bd. 1)

    I.3649/10 Gdask   Katalog on-line
Die preussische verwaltung des regierungsbezirks Bromberg (1815-1847)
/ Irene Berger.
Köln ; Berlin : Grote, 1966. – 360 s. ; 21 cm.
(Studien zur Geschichte Preussens ; Bd. 10)

    II.4198/77   Katalog on-line
Priester im Deutschen Orden : Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Wien 2012
/ herausgegeben von Udo Arnold.
Weimar : VDG Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2016. – XIV, 242 s. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; v Bd. 77)
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 15)
ISBN 978-3-89739-866-5

    I.10511   Katalog on-line
Pro memoria Gerard Labuda (1916-2010)
/ zebrał i oprac. oraz wstępem opatrzył Józef Borzyszkowski.
Gdańsk : Instytut Kaszubski ; Wejherowo : Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2011. – 694, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89079-92-3

    II.14139   Katalog on-line
Proces beginek œwidnickich w 1332 roku : studia historyczne i edycja łacińsko-polska
/ opracowanie Paweł Kras, Tomasz Gałuszka, Adam Poznański.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 292, [1] s., [3] k. tabl., [1] s. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8061-367-6

    I.10589   Katalog on-line
Proekt “Ukraina” : avstrijsŽka Galičina
/ [avtor-uporâdnik M. R. Litvin].
Harkiv : “Folio”, 2016. – 409, [4] s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-966-03-7612-0

    II.14167 SHG Pozn.   Katalog on-line
Proskrypcja i banicja w miastach pruskich póŸnego œredniowiecza
/ Paweł A. Jeziorski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 334 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-87-5

    II.14134 Podr.   Katalog on-line
Proskrypcja i banicja w miastach pruskich póŸnego œredniowiecza
/ Paweł A. Jeziorski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 334 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-87-5

    II.14135   Katalog on-line
Proskrypcja i banicja w miastach pruskich póŸnego œredniowiecza
/ Paweł A. Jeziorski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 334 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-87-5

    I.10609/1   Katalog on-line
Protokół
/ Augustyn ze Stargardu zwany niegdyœ Angelusem. Kamieńska kronika – rodowód ksišżšt pomorskich / przeł. Elwira Buszewicz. Tzw. Stargardzka genealogia / wszystkie przekł. oprac., wstępem, wprowadzeniami, przypisami i […]
Stargard : Muzeum, 2008. – 138 s. ; 20×21 cm.
(Stargardzkie i Pomorskie Pomniki Historiograficzne ; t. 1)
ISBN 978-83-920332-5-7

    II.14014   Katalog on-line
Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo wileńskie
/ wstęp i opracowanie naukowe Monika Szarejko i Wojciech Œleszyński.
Białystok : Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu ; Kraków : Avalon, 2016. – 373, [1] s. ; 24 cm.
(Dokumenty do Dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej)
ISBN 978-83-7730-191-3

    A.159/95/2   Katalog on-line
Przedstawianie œwiata przez kronikarzy gdańskich na przełomie XV i XVI wieku
/ Julia Możdżeń ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Toruń : Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 497 s., [1] k. tabl. złoż. kolor. (mapa) ; 23 cm.
(Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 0082-5522 ; R. 95, z. 2)
ISBN 978-83-65127-18-1
ISBN 978-83-231-3646-0

    B.217 – T. 9 (2016)   Katalog on-line
Przeglšd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej.

Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008-. – 29 cm.

    A.626 – Vol. 18(2017), z. 1-3   Katalog on-line
Przeglšd Historyczno-Wojskowy.

Warszawa : Min. Obrony Narodowej : Dom Wydawniczy Bellona, 2000-. – 24 cm.

    A.18/108 Podr. – Vol.108(2017)   Katalog on-line
Przeglšd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy
/ wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego.
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946 -. – 23 cm.

    A.26 – R. 73 (2017), z. 1,3   Katalog on-line
Przeglšd Zachodni
/ Instytut Zachodni ; [red. Zygmunt Wojciechowski].
Poznań : IZ, 1945-. – 23 cm.

    II.14097   Katalog on-line
Przeglšd Ÿródeł i opracowań do badań staroprawosławia
/ Stefan Pastuszewski.
Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy “Œwiadectwo”, 2016. – 387 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7456-460-1

    II.13991   Katalog on-line
Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku
/ Radosław Domke.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. – 430 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7842-232-7

    II.13986   Katalog on-line
Przemysł – król Polski
/ Aleksander Swieżawski.
Warszawa : Wydawnictwo “DiG”, 2006. – 324 s. ; 25 cm.
ISBN 83-7181-433-X
ISBN 978-83-7181-433-4

    II.14112   Katalog on-line
Przestępczoœć kryminalna w Europie Œrodkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w.
/ pod redakcjš Pawła Klinta i Daniela Wojtuckiego.
ŁódŸ : “Księży Młyn” Dom Wydawniczy ; Wrocław : [Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego], 2017. – 227, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7729-351-5

    A.506 – Vol. 37 (2015)   Katalog on-line
Przeszłoœć Demograficzna Polski : materiały i studia
/ Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Demografii Historycznej.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967-. – 24 cm.

    II.14154   Katalog on-line
Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski
/ Tadeusz Mikołaj Trajdos.
Zubrzyca Górna : Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, 2016. – 214 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Biblioteka Orawska)
ISBN 978-83-65176-19-6

    II.14150   Katalog on-line
Przyjęcia do prawa miejskiego w Lublinie w XVII wieku
/ Jerzy Sadownik.
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1938. – 71 s. ; 24 cm.
(Rozprawy Doktorskie, Magisterskie i Seminaryjne / Katolicki Uniwersytet Lubelski. 4, Wydział Nauk Humanistycznych ; t. 5)

    II.14046   Katalog on-line
Psychologia boju na przestrzeni dziejów : człowiek w doœwiadczeniu granicznym : studia
/ pod redakcjš Michała Stachury.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 128 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-54-7

    I.10605   Katalog on-line
Put’ posla : russkij posol’skij obyčaj, obihod, etiket, ceremonial : konec XV-pervaâ polovina XVII v.
/ Leonid Uzefovič.
Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo Ivana Limbaha, 2011. – 340, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-5-89059-153-1

    A.570/56/11-12   Katalog on-line
Quo vadis, Polonia? Kritik der polnischen Vernunft
/ [Herausgegeber: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO) ; Redaktion Manfred Sapper, Volker Weichsel, Andrea Huterer, Margrit Breuer].
Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006. – 334 s., [2] k. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Osteuropa, 0030-6428 ; Jg. 56, H. 11-12)
ISBN 3-8305-1216-3

    II.13043/4   Katalog on-line
The racial idea in the Independent State of Croatia : origins and theory
/ by Nevenko Bartulin.
Leiden ; Boston : Brill, 2014. – VII, [2], 244 s. ; 25 cm.
(Central and Eastern Europe : regional perspectives in global context, 1877-8550 ; vol. 4)
ISBN 978-90-04-26283-6 (hardback)

    I.10639/4   Katalog on-line
Razza, sangue e suolo : utopie della razza e progetti eugenetici nel ruralismo nazista
/ Andrea D’Onofrio.
Napoli : ClioPress, 2007. – 155, [1] s. ; 21 cm.
(Saggi / Universita degli Studi di Napoli Federico II. Dipartimento di Discipline Storiche “E. Lepore” ; 4)
ISBN 978-88-88904-08-5

    II.13978   Katalog on-line
The regional cold wars in Europe, Asia, and the Middle East : crucial periods and turning points
/ edited by Lorenz M. Lüthi.
Washington, D.C. : Woodrow Wilson Center Press ; Stanford : Stanford University Press, cop. 2015. – IX, [3], 287 s. ; 24 cm.
(Cold War International History Project Series)
ISBN 978-0-8047-9285-1 (hbk.)
ISBN 0-8047-9285-2

    II.1371/73   Katalog on-line
Reguła zakonna jest wozem do nieba : realia życia w klasztorach klarysek od XIII do końca XVI w. w Małopolsce, Wielkopolsce i na Œlšsku
/ Olga Miriam Przybyłowicz.
Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2016. – 452 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, 0081-6558 ; T. 73)
ISBN 978-83-63760-88-5

    II.14072/2   Katalog on-line
Rękopisy w zbiorach koœcielnych
/ oprac. Tomasz Makowski ; przy współpr. Patryka Sapały.
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2014. – XLIX, [3], 555, [1] s. ; 25 cm.
(Zbiory Rękopisów w Polsce, 1731-6731 ; t. 2)
ISBN 978-83-7009-716-5

    II.14084   Katalog on-line
Religion and nationality in Western Ukraine : the Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900
/ John-Paul Himka.
Montreal : McGill-Queen’s University Press, 1999. – XVII, 236 s., [10] s. tabl. ; 24 cm.
(McGill-Queen’s Studies in the History of Religion. Series 2)
ISBN 0-7735-1812-6

    II.14042   Katalog on-line
Religious Franks : religion and power in the Frankish kingdoms : studies in honour of Mayke de Jong
/ edited by Rob Meens, Dorine van Espelo, Bram van den Hoven van Genderen, Janneke Raaijmakers, Irene van Renswoude and Carine van […]
Manchester : Manchester University Press, cop. 2016. – XIX, [1], 559, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-7190-9763-8 (hardback)

    II.14052   Katalog on-line
Rescue attempts during the Holocaust : proceedings of the Second Yad Vashem International Historical Conference, Jerusalem, April 8-11, 1974
/ [editors: Yisrael Gutman, Efraim Zuroff ; translations: Moshe Gottlieb et al.].
Jerusalem : Yad Vashem, 1977. – [8], 679, [1] s. : il. ; 23 cm.

    II.13999   Katalog on-line
Restoration of sovereignty and independence of the Republic of Latvia 1986-1994
/ Eduards Bruno Deksnis, Tĺalavs Jundzis.
Riga : Latvian Academy of Science : Baltic Centre for Strategic Studies, 2015. – 277, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-9934-8373-9-5

    I.10608   Katalog on-line
Retoryka umierania : angielskie mowy pożegnalne doby Tudorów i Stuartów
/ wstęp i redakcja Olga Kubińska.
Gdańsk : Fundacja Terytoria Ksišżki, 2016. – 244, [4] s. ; 23 cm.
(Przygody Ciała)
ISBN 978-83-7908-079-3

    I.10583   Katalog on-line
The return of the executed army
/ edited by Sławomir Moćkun and Tadeusz Wolsza ; translated by Antoni J. Bohdanowicz.
Brussels : ECR Group in the European Parliament ; Olsztyn : Progressus Sp. z o.o., 2017. – 192, [4] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-946744-1-0

    I.10632   Katalog on-line
Revenge of the domestic : women, the family, and communism in the German Democtratic Republic
/ Donna Harsch.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007. – XVI, [2] s., 350 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-691-05929-7 (hardcover : alk. paper)
ISBN 0-691-05929-2 (hardcover : alk. paper)

    B.108 – Vol. 37(2014), z. 1, 2, 3-4   Katalog on-line
Review
/ Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations.
Binghamton : Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, 1977-. – 25 cm.

    B.108 – Vol. 36(2013), z.1-2, 3-4   Katalog on-line
Review
/ Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations.
Binghamton : Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, 1977-. – 25 cm.

    A.40 sn – T. 26 (2015), z. 1-2   Katalog on-line
Revista Istorică
/ Academia Română. Institutul de Istorie “N. Iorga”.
Bucuređsti : Institutul de Istorie “N. Iorga”, 1990-. – 24 cm.

    C.276/2   Katalog on-line
Revue d’Histoire du Protestantisme
/ Société de lŽhistoire du protestantisme français.
Paris : Librarie Droz, 2016-. – 24 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    A.37   Katalog on-line
Revue d’Histoire Économique et Sociale.

Paris : Marcel Rivere et Cie, 1913-1978. – 25 cm.

    II.14141   Katalog on-line
Rewolucja międzypaŸdziernikowa : Polska 1956-1957
/ Jerzy Kochanowski.
Kraków : Znak Horyzont, 2017. – 478 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-4208-1

    III.3254   Katalog on-line
“Rewolucja społeczna” czy “dzika przebudowa”? : społeczne skutki przekształceń własnoœciowych w Polsce (1944-1956)
/ pod red. Tomasza Osińskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. […]
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2016. – 572, [4] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-067-9

    I.10680   Katalog on-line
Rewolucja Stalina
/ Stanisław Ciesielski.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2017. – 465, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-525-4

    II.14065   Katalog on-line
Rhetoric and philosophy in Renaissance humanism : the union of eloquence and wisdom, Petrarch to Valla
/ Jerrold E. Seigel. – W druku na żšdanie.
Princeton, N.J. : Princeton University Press, [2017]. – XVII, [3], 268 s. ; 24 cm.
(Princeton Legacy Library)
ISBN 978-0-691-62244-6

    I.10613   Katalog on-line
A ridiculous hundred million Slavs : concerning Adolf Hitler’s world-view
/ Jerzy W. Borejsza ; translated from the Polish by David French.
Warsaw : Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences, 2017. – 190 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63352-88-2

    II.4198/79   Katalog on-line
Ritter, Verwalter und Repräsentanten – Priester und Seelsorger : Burgen, Residenzen und Kirchen des Deutschen Ordens
/ herausgegeben von Helmut Flachenecker.
Weimar : VDG Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2016. – VIII, 192 s. : il. kolor. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 79)
(Veröffentlichungen der Forschungsstelle Deutscher Orden an der Universität Würzburg ; Bd. 1)
ISBN 978-3-89739-875-7

    II.13460/3   Katalog on-line
Ritual and politics : writing the history of a dynastic conflict in medieval Poland
/ by Zbigiew Dalewski.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2008. – IX, [1], 217 s. ; 25 cm.
(East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 1872-8103 ; Vol. 3)
ISBN 978-90-04-16657-8 (hardback : alk. paper)

    I.10590   Katalog on-line
“Rizuni” či pobratimi? : sučasni polŽsŽki diskursi pro Ukrainy
/ Lubomir Hahula.
LŽviv : Nacional’na akademiâ nauk Ukraini, Institut ukrainoznavstva im. I. KripŽâkeviča, 2016. – 302, [2] s., [8] s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-966-02-8084-7

    II.14079   Katalog on-line
Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku : nowe kierunki badawcze
/ Kamil Œmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska, Kenshi Fukumoto.
ŁódŸ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 119 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-449-6
ISBN 978-83-8088-450-2 e-ISBN

    A.221 – Vol. 61(2016)   Katalog on-line
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Kraków : PAU – Wydaw., 2000-. – 24 cm.

    C.277 – T.2 (2016)   Katalog on-line
Rocznik Lituanistyczny
/ Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Zakrzewski red.].
Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015-. – 24 cm.

    B.62 – Vol. 64 (2016)   Katalog on-line
Rocznik Łódzki
/ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi.
ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958-. – 23 cm.

    B.62 – Vol. 65 (2016)   Katalog on-line
Rocznik Łódzki
/ Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi.
ŁódŸ : Państ. Wydaw. Naukowe, 1958-. – 23 cm.

    B.152/2014/2016 – R.2014-2016   Katalog on-line
Rocznik Lwowski
/ Instytut Lwowski.
Warszawa : IL, 1991-. – 24 cm.

    B.66/25/14 – 14 (2015)   Katalog on-line
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
/ pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1993-. – 29 cm.

    B.66/26/15 – 15 (2016)   Katalog on-line
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
/ pod red. Stefana K. Kuczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1993-. – 29 cm.

    B.139/25 – Vol. 25(2017)   Katalog on-line
Rocznik Polsko-Niemiecki
/ Instytut Studiów Politycznych PAN.
Warszawa : Zakład Studiów nad Niemcami ISP PAN, 1992-. – 24 cm.

    A.140 Podr. – Vol. 76 (2016)   Katalog on-line
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
/ pod red. Franciszka Bujaka i Jana Rutkowskiego.
Lwów : Skład Gł.: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczoœci Naukowej, 1931-. – 23 cm.

    C.33/64 – Vol. 64 (2016)   Katalog on-line
Roczniki Humanistyczne
/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny.
Lublin : TN KUL, 1949-. – il. 20-25 cm.

    A.159 – Vol. 95 z. 2   Katalog on-line
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1878-. – 23 cm.

    A.366 – Vol. 68 (2013) z. 1,2   Katalog on-line
Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne.

Lublin : Nakł. UMCS, 1946-1950. – 24 cm.

    A,366 – Vol. 69 (2014) z. 1,2   Katalog on-line
Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne.

Lublin : Nakł. UMCS, 1946-1950. – 24 cm.

    III.3263 Podr.   Katalog on-line
Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku : powiaty lidzki, oszmiański i wileński
/ Czesław Malewski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 958 s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-63352-75-2

    III.3264   Katalog on-line
Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku : powiaty lidzki, oszmiański i wileński
/ Czesław Malewski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2016. – 958 s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 978-83-63352-75-2

    III.3323   Katalog on-line
Rola Koœcioła w dziejach Polski : Koœcioły w Rzeczypospolitej
/ redakcja naukowa Jacek Krochmal.
Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017. – 838 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-948374-3-3

    I.10679/1   Katalog on-line
Romantycy i technika. 1
/ [opracowanie] Wojciech Tomasik.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 344, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65832-12-2 całoœć
ISBN 978-83-65832-10-8 t. 1

    I.10679/2   Katalog on-line
Romantycy i technika. 2
/ [opracowanie] Wojciech Tomasik.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017. – 263, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.
(Nowa Biblioteka Romantyczna)
ISBN 978-83-65832-12-2 całoœć
ISBN 978-83-65832-11-5 t. 2

    II.14096   Katalog on-line
Romantyzm polsko-inflancki : sylwetki, teksty, archiwa
/ Teresa Ršczka-Jeziorska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 529, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65573-56-8

    II.14169/1   Katalog on-line
Romantyzm œrodkowoeuropejski w kontekœcie postkolonialnym. Cz. 1
/ redakcja Michał Kuziak, Bartłomiej Nawrocki.
[Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2016]. – 743, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Studia Romantyczne ; [t. 1])
ISBN 978-83-65573-53-7

    I.10587   Katalog on-line
Rozliczanie totalitarnej przeszłoœci : instytucje i ulice
/ redakcja Andrzej Paczkowski.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 172 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64091-86-5

    I.10662   Katalog on-line
Rozliczanie totalitarnej przeszłoœci : zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłoœci
/ redakcja Andrzej Paczkowski.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 232 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64091-90-2

    II.14058   Katalog on-line
Russia in revolution : an empire in crisis, 1890 to 1928
/ S. A. Smith. – Impr. 2.
Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. – VII , 455 s., [1] k. tabl., [2] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-873482-6

    II.13931   Katalog on-line
Russian Hajj : empire and the pilgrimage to Mecca
/ Eileen Kane.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2015. – XII, [1], 241 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5423-3 (cloth. : alk. paper)

    II.9222/53   Katalog on-line
The Russian Revolution, 1917
/ Rex A. Wade. – 3rd ed.
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2017. – XVII, [1], 347 s. : il. ; 24 cm.
(New Approaches to European History ; 53)
ISBN 978-1-107-13032-6 Hardback
ISBN 978-1-107-57125-9 Paperback

    A.570/53/9-10   Katalog on-line
Rugbsland in Europa : der Kontinent steht Kopf
/ [Herausgegeber: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO) ; Redaktion Manfred Sapper, Volker Weichsel, Margrit Breuer].
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2003. – S. 1213 – 1588 : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Osteuropa, 0030-6428 ; Jg. 53, H. 9-10)

    II.14118 SHG Pozn.   Katalog on-line
Rzeki pomorskie w œwietle Ÿródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
/ Piotr Piętkowski.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017. – 155, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-946166-7-0

    II.12419/18   Katalog on-line
Sacrifice and rebirth : the legacy of the last Habsburg war
/ edited by Mark Cornwall and John Paul Newman.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2016. – VIII, [2], 295 s. : il. ; 24 cm.
(Austrian and Habsburg Studies ; vol. 18)
ISBN 978-1-78238-848-7 (hardback)
ISBN 978-1-78238-849-4 (ebook)

    I.10630/1   Katalog on-line
Sacrum w mieœcie. 1, Œredniowiecze i wczesna epoka nowożytna : wymiar religijny, kulturalny i społeczny
/ redakcja Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 309 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-276-0 (AIK)
ISBN 978-83-277-1287-5 (WAM)

    I.10630/2   Katalog on-line
Sacrum w mieœcie. 2, Epoka nowożytna i czasy współczesne : wymiar religijny, kulturalny i społeczny
/ redakcja Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz.
Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 395 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7614-277-7 (AIK)
ISBN 978-83-277-1286-8 (WAM)

    II.14111   Katalog on-line
Sšd honorowy dla generałów w Wojsku Polskim w latach 1918-1947
/ Grzegorz Kulka.
Oœwięcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2017. – 412 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7889-202-1
ISBN 978-83-65746-86-3

    I.10597   Katalog on-line
Saint Louis et les Juifs : politique et idéologie sous le regne de Louis IX
/ sous la direction de Paul Salmona et de Juliette Sibon.
Paris : Éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux : Musée d’art et d’histoire du judaisme, cop. 2015. – 215, [5] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-2-7577-0446-2

    I.10681   Katalog on-line
Sarmacki sensualizm
/ redakcja naukowa Filip Wolański.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – 370 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
(Staropolski Oglšd Œwiata)
ISBN 978-83-8019-677-3

    A.90   Katalog on-line
Sborník Národního Muzea v Praze. Řada A, Historie.

Praha : NM, 1938-. – 24 cm.

    I.621/14   Katalog on-line
Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918 : studium Ÿródłoznawcze
/ Edyta Chomentowska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych].
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – 396, [1] s., [6] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Prace Oœrodka Badań nad Geografiš Historycznš Koœcioła w Polsce KUL ; 14)
ISBN 978-83-937830-7-6
ISBN 978-83-8061-306-5

    II.12964/8   Katalog on-line
Schlachtfeld Galizien : Symposium 6. November 2015 : Acta
/ Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.).
Wien : Heeresgeschichtliches Museum, 2016. – 247 s. : il. ; 25 cm.
(Acta Austro-Polonica ; Bd. 8)
ISBN 978-3-902551-72-6

    II.14153   Katalog on-line
Schnitzler’s century : the making of middle-class culture 1815-1914
/ Peter Gay.
New York ; London : W. W. Norton & Co, 2002. – XXIX, 334 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 0-393-32363-3 (pbk.)

    I.9856/[30]   Katalog on-line
Scholars and poets talk about queens
/ edited by Carole Levin and associate editor, Christine Stewart-Nunez.
New York : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – XXII, 299, [1] s. : il. ; 23 cm.
(Queenship and Power)
ISBN 978-1-137-53489-7 (hardback)

    II.13957/20   Katalog on-line
The second generation : émigrés from Nazi Germany as historians : with a biobliographic guide
/ edited by Andreas W. Daum, Hartmut Lehmann and James J. Sheehan.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2016. – XIII, [1], 473 s. ; 24 cm.
(Studies in German History ; vol. 20)
ISBN 978-1-78238-985-9 hardback
ISBN 978-1-78238-993-4 e-book

    I.10614   Katalog on-line
Sejm konwokacyjny po œmierci Jana III Sobieskiego
/ Ewa Gšsior.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 314, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-370-8

    I.10677   Katalog on-line
Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku
/ Leszek Andrzej Wierzbicki.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 203, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7666-509-2

    I.10669   Katalog on-line
Sendlerowa : w ukryciu
/ Anna Bikont.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. – 477, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Biografie)
ISBN 978-83-8049-567-8

    II.14105   Katalog on-line
Sensible Moyen Âge : une histoire des émotions dans l’Occident médiéval
/ Damien Boquet, Piroska Nagy.
Paris : Éditions du Seuil, dr. 2015. – 467, [8] s., [12] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
(L’Univers Historique)
ISBN 978-2-02-097645-9

    I.10633   Katalog on-line
Sex after fascism : memory and morality in twentieth-century Germany
/ Dagmar Herzog. – 2nd print.
Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007. – 361 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-691-11702-0 (cl : alk. paper)
ISBN 978-0-691-13039-2
ISBN 0-691-13039-6

    II.14066   Katalog on-line
Sex, freedom, and power in imperial Germany, 1880-1914
/ Edward Ross Dickinson. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XI, [1], 340 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-04071-7 Hardback
ISBN 978-1-107-67273-4 Paperback

    II.13969   Katalog on-line
Shadowlands : memory and history in post-Soviet Estonia
/ Meike Wulf.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2016. – X, [2], 246 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-78533-073-5 (hardback)
ISBN 978-1-78533-074-2 (ebook)

    I.10548   Katalog on-line
Shadows of Trauma : memory and the politics of postwar identity
/ Aleida Assmann ; translated by Sarah Clift.
New York : Fordham University Press, cop. 2016. – X, 302 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8232-6727-9 (hardback)
ISBN 978-0-8232-6728-6 (paper)

    II.13965   Katalog on-line
Shared stories, rival tellings : early encounters of Jews, Christians, and Muslims
/ Robert C. Gregg.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2015. – XVIII, [2], 721, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
ISBN 978-0-19-023149-1 (cloth : alk. paper)

    II.14086   Katalog on-line
Šiapus ir anapus kordono : sovietńu saugumo veikla prieš lietuvińu iševijš 1945-1991 m.
/ Darius Iuodis.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 471, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-18-4

    II.14068 ZAH   Katalog on-line
Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku
/ Marcin Danielewski.
Poznań : Instytut Historii UAM, 2016. – 363 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Publikacje Instytutu Historii / [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] ; 130)
ISBN 978-83-63047-77-1

    II.14029 Podr.   Katalog on-line
Sieć wodna œredniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie
/ Jacek Laberschek.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 182, [1] s., [4] k. tabl. złoż. luz. : mapy ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-84-4

    II.14030   Katalog on-line
Sieć wodna œredniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie
/ Jacek Laberschek.
Warszawa : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 182, [1] s., [4] k. tabl. złoż. luz. : mapy ; 24 cm.
ISBN 978-83-63352-84-4

    I.10540   Katalog on-line
Sierżant w spódnicy : historia życia i służby wojskowej Joanny Żubrowej (1782-1852)
/ Małgorzata Ewa Kowalczyk ; opracowanie aneksów oraz tłumaczenia z języka francuskiego Anna Pikor-Półtorak ; przedmowa Roman Zuber.
Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2016. – 251, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7565-499-8

    II.11119/79   Katalog on-line
Sigebert de Gembloux
/ édité par Jean-Paul Straus.
Barcelona ; Madrid : Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 2015. – IX, [1], 210 s., [22] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
(Textes et Études du Moyen Âge / Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales ; 79)
ISBN 978-2-503-56519-4

    I.10598   Katalog on-line
Six années qui ont changé le monde : 1985-1991, la chute de l’Empire soviétique
/ Hélene Carrere d’Encausse.
[Paris] : Fayard, 2015. – 418, [5] s. ; 22 cm.
ISBN 978-2-213-69914-1

    I.10660   Katalog on-line
Skšd się biorš warszawiacy? : migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku
/ pod redakcjš Katarzyny Wagner, Krzysztofa Zwierza, Przemysława Piechockiego.
Warszawa : Muzeum Warszawy : Urzšd m. st. Warszawy, 2016. – 270, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
ISBN 978-83-62189-84-7

    I.10678/3   Katalog on-line
Slaktarebenck czyli krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego
/ przetłumaczył, opracował, wstępem opatrzył Wojciech Krawczuk.
Kraków : Towarzystwo wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 154 s. ; 21 cm.
(ródła do Dziejów Relacji Polsko-Szwedzkich ; t. 3)
ISBN 978-83-65080-62-2

    III.3300   Katalog on-line
Œlšskie obiekty typu motte : studium archeologiczno-historyczne
/ Dominik Nowakowski ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oœrodek Badań nad Kulturš PóŸnego Antyku i Wczesnego Œredniowiecza.
Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Oœrodek Badań nad Kulturš PóŸnego Antyku i Wczesnego Œredniowiecza, 2017. – 609 s., [1] k. złoż. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-63760-94-6

    C.37 – Vol. 114 (2016), z. 1-2   Katalog on-line
Slezský Sborník : čtvrtletník pro véedy o společnosti
/ Slezský ústav SZM v Opavée.
Opava : Slezský ústav SZM, 1936-. – 24 cm.

    B.20 – 103 (2017), z. 1,2   Katalog on-line
Slovanský Přehled : sbornik stati, dopisuv a zprav ze života slovanského
/ red. Adolf Černy.
Praha : F. Šimaček, 1898-1914, 1925-1939, 1946-. – 23 cm.

    II.14131   Katalog on-line
Słowa Pańskie : nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu
/ wstęp i opracowanie Jan Doktór.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, cop. 2017. – 484 s., [7] s. tabl. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65254-34-4

    II.13997 Podr.   Katalog on-line
Słownik architektów i budowniczych œrodowiska warszawskiego XV-XVIII wieku
/ redakcja naukowa: Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito.
Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2016. – XXVI, 509 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63877-90-3

    III.697/5/5/1 Podr. – Cz. V, z. 1   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu. Cz. 1-.

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu)
ISBN 83-04-00129-2

    III.701/5/5/1 ZAH – Cz. V, z.1   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu. Cz. 1-.

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu)
ISBN 83-04-00129-2

    III.898/5/5/1 SHG Pozna – Cz. V, z. 1   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu. Cz. 1-.

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, 1980-. – Wol. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu)
ISBN 83-04-00129-2

    III.697/2cz.3 Podr.   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w œredniowieczu
/ opracowały Marta Piber Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman ; pod redakcjš Tomasza Jurka.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – XIX, [1], 262 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Mazowsze ; cz. 3)
ISBN 978-83-63352-96-7

    III.701/2cz.3   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w œredniowieczu
/ opracowały Marta Piber Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman ; pod redakcjš Tomasza Jurka.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – XIX, [1], 262 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Mazowsze ; cz. 3)
ISBN 978-83-63352-96-7

    III.1892/3cz.2 SHG Krak˘w   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w œredniowieczu
/ opracowały Marta Piber Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman ; pod redakcjš Tomasza Jurka.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – XIX, [1], 262 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Mazowsze ; cz. 3)
ISBN 978-83-63352-96-7

    III.898/2cz.3 SHG Pozna   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi liwskiej w œredniowieczu
/ opracowały Marta Piber Zbieranowska, Anna Salina przy współpracy Elżbiety Kowalczyk-Heyman ; pod redakcjš Tomasza Jurka.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – XIX, [1], 262 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu. Mazowsze ; cz. 3)
ISBN 978-83-63352-96-7

    III.1892/2 cz.2 SHG Krak.   Katalog on-line
Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w œredniowieczu
/ oprac. Adam Wolff i Kazimierz Pacuski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. – XV, [1], 348 s. : il. ; 30 cm.
(Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w œredniowieczu ; t. 2 cz. 2)
ISBN 978-83-63352-17-2

    II.13021/12/1 ZAH   Katalog on-line
Słownik historyczny Nowej Marchii w Œredniowieczu. t. 1, Wprowadzenie
/ Edward Rymar.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne “Terra Incognita” ; Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum, 2016. – 120, [2] s. : il. ; 21 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego “Terra Incognita” w Chojnie ; t. 12, z. 1)
ISBN 978-83-937500-9-2 (SHKTI)
ISBN 978-83-63651-08-4 (Templum)

    III.3257/12/1 SHG Pozn.   Katalog on-line
Słownik historyczny Nowej Marchii w Œredniowieczu. t. 1, Wprowadzenie
/ Edward Rymar.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne “Terra Incognita” ; Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum, 2016. – 120, [2] s. : il. ; 21 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego “Terra Incognita” w Chojnie ; t. 12, z. 1)
ISBN 978-83-937500-9-2 (SHKTI)
ISBN 978-83-63651-08-4 (Templum)

    II.13021/12/2 ZAH   Katalog on-line
Słownik historyczny Nowej Marchii w Œredniowieczu. T. 2, Ziemie chojeńska, mieszkowicka, trzcińska i kostrzyńska
/ Edward Rymar.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne “Terra Incognita” ; Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum, 2016. – 231, [2] s. ; 30 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego “Terra Incognita” w Chojnie ; t. 12, z. 2)
ISBN 978-83-940636-0-3 (SHKTI)
ISBN 978-83-63651-09-1 (Templum)
ISBN 978-83-937500-9-2 (SHKTI)
ISBN 978-83-63651-08-4 (Templum)

    III.3257 SHG/12/2 Pozn.   Katalog on-line
Słownik historyczny Nowej Marchii w Œredniowieczu. T. 2, Ziemie chojeńska, mieszkowicka, trzcińska i kostrzyńska
/ Edward Rymar.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne “Terra Incognita” ; Wodzisław Œlšski : Wydawnictwo Templum, 2016. – 231, [2] s. ; 30 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego “Terra Incognita” w Chojnie ; t. 12, z. 2)
ISBN 978-83-940636-0-3 (SHKTI)
ISBN 978-83-63651-09-1 (Templum)
ISBN 978-83-937500-9-2 (SHKTI)
ISBN 978-83-63651-08-4 (Templum)

    II.14138   Katalog on-line
Służba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska
/ W. Stepek, K. Chodkiewicz.
[Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego], 2017. – [12], 301, [13] s. : il., err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63050-50-4

    II.14027   Katalog on-line
Socynianizm : dzieje, poglšdy, oddziaływanie
/ Zbigniew Ogonowski ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – XXII, [2], 541, [29] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7545-604-2

    II.14100   Katalog on-line
Le soldat et la mort dans la Grande Guerre
/ sous la direction de Isabelle Homer et Emmanuel Pénicaut.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, cop. 2016. – 276 s., VIII s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
(Collection Histoire, 1255-2364)
ISBN 978-2-7535-4348-5

    II.14201   Katalog on-line
Sowieci a polskie podziemie 1943-1946 : wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji
/ pod redakcjš Łukasza Adamskiego, Grzegorza Hryciuka i Grzegorza Motyki ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017. – 504 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-64486-48-7

    III.3267/1   Katalog on-line
Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944-1945
/ [redakcja naukowa Tomasz Balbus, Arunas Bubnys, Margarita Chilińska, Edita Jankauskiençe, Stanisław Koller, Marcin Majewski, Rytas Narvydas, Piotr […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wilno : Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy : Litewskie Archiwum Akt Specjalnych, 2016. – LXXVII, [3], 939, [5] s., [32] s. tabl. : 1 il. ; 25 cm.
(Polska i Litwa w XX Wieku ; t. 1)
ISBN 978-83-8098-068-6 (IPN)

    A.62/92 – Vol. 92 (2017), z. 1-2   Katalog on-line
Speculum : a journal of mediaeval studies
/ Mediaeval Academy of America.
Cambridge : Mediaeval Academy of America, 1926-. – 26 cm.

    II.13926/2   Katalog on-line
Społeczeństwa Europy Œrodkowo-Wschodniej w epoce wczesnonowożytnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krystynowi Matwijowskiemu w osiemdziesištš rocznicę urodzin
/ pod redakcjš Jerzego Maronia, Filipa Wolańskiego, […]
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016. – 337 s. : il. ; 24 cm.
(Wrocławskie Prace z Historii Nowożytnej ; T. 2)
ISBN 978-83-942734-5-3

    III.3320   Katalog on-line
Społecznoœć arabska w Polsce : stara i nowa diaspora
/ Mustafa Switat.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2017. – 748, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8002-724-4

    II.14095   Katalog on-line
Społecznoœci chłopskie ziemi chełmskiej w póŸnym œredniowieczu
/ Małgorzata Kołacz-Chmiel.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 172 s., [2] s. map złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-3030-0

    III.3302   Katalog on-line
Spór o poczštki państwa polskiego : historiografia, tradycja, mit, propaganda
/ (red.) W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-65080-51-6

    I.10564   Katalog on-line
Stalinowski bibliocyd : wielka czystka ideologiczna w bibliotekach polskich (1951-1953) : Biblioteka Jagiellońska : katalog wystawy 27 stycznia – 10 lutego 2017 roku
/ [wybór i opracowanie tytułów oraz wstęp do katalogu Andrzej […]
[Kraków] : Biblioteka Jagiellońska, 2017. – 52 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-946655-2-4

    I.10542   Katalog on-line
Stanisław Koœciałkowski pamięci przywrócony
/ pod redakcjš Małgorzaty Dšbrowskiej ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Łódzki.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; ŁódŸ : Uniwersytet Łódzki, 2016. – 357 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-8098-071-6
ISBN 978-83-944310-3-7

    I.10559   Katalog on-line
Staropolska ikonografia a nauki pomocnicze historii : materiały z II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji nauk Pomocniczych Historii w Krakowie, 7-8 maja 2015 r.
/ redaktorzy prowadzšcy Łukasz Fabia, Artur […]
Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – 229 s., [5] s., 5 s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-945683-0-6

    I.10683   Katalog on-line
Staropolski oglšd œwiata : nulla dies sine linea : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin
/ redakcja naukowa Elżbieta Koœcik, Filip Wolański, Roœcisław Żerelik.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – 636 s. : il. kolor. ; 23 cm.
(Staropolski Oglšd Œwiata)
ISBN 978-83-8019-781-7

    I.10655   Katalog on-line
Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 : (materiały Ÿródłowe)
/ Krzysztof Chłapowski.
Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : Edition La Rama, 2017. – 494 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-286-0024-9 (DiG)
ISBN 979-10-95627-32-6 (La Rama)

    I.10512/20   Katalog on-line
Stefania Ulanowska : tajemniczy życiorys, niepublikowane fragmenty twórczoœci
/ Andrzej Rataj.
Białystok : Ksišżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2016. – 218 s. : il. ; 21 cm.
(Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura/historia / Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku ; 20)
ISBN 978-83-63470-56-2

    I.10562/7   Katalog on-line
Struktur und Geschichte : drei Volksaufstände im mittelalterlichen Prag
/ František Graus.
Sigmaringen : Jan Thorbecke Verlag, cop. 1971. – 96 s. ; 22 cm.
(Vorträge und Forschungen. Sonderband ; 7)

    C.266 – Vol. 5 (2017)   Katalog on-line
Studia Geohistorica : rocznik historyczno-geograficzny
/ [red. nacz. Bogumił Szady].
Warszawa : Fundacja Centrum GeoHistorii, 2013-. – 24 cm.

    C.266 – Vol. 4 (2016)   Katalog on-line
Studia Geohistorica : rocznik historyczno-geograficzny
/ [red. nacz. Bogumił Szady].
Warszawa : Fundacja Centrum GeoHistorii, 2013-. – 24 cm.

    C.244 – Vol. 3   Katalog on-line
Studia Historica Gedanensia
/ Instytut Historii. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010-. – 24 cm.

    C.244 – Vol. 6   Katalog on-line
Studia Historica Gedanensia
/ Instytut Historii. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010-. – 24 cm.

    C.244 – Vol. 7   Katalog on-line
Studia Historica Gedanensia
/ Instytut Historii. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010-. – 24 cm.

    C.249   Katalog on-line
Studia Muzealno-Historyczne = Museum and History Studies
/ Muzeum Historii Kielc, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2009-. – 24 cm.

    A.452/52 – Vol. 52(2017), z. 1   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    A.453 Podr. – Vol. 52(2017), z. 1   Katalog on-line
Studia z Dziejów Rosji i Europy Œrodkowo-Wschodniej
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku.
Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1992-. – 24 cm.

    II.12587/3   Katalog on-line
Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek). Cz. 1
/ Grzegorz Białuński.
Olsztyn : Towarzystwo Naukowe i Oœrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego [etc.], 2012. – 261, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Monumenta Literaria Prussiae. Seria C, Monografie ; nr 3)
ISBN 978-83-60839-56-0

    A.339 – Vol.128(2017)   Katalog on-line
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner- Ordens und seiner Zweige. Ergänzungsband
/ hrsg. von der Bayerischen Benediktinerakademie.
St. Ottilien : EOS-Verlag, 1926-. – 24 cm.

    II.14126   Katalog on-line
Studja z historji społecznej i gospodarczej poœwięcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi.

Lwów : [s.n.], 1931 (Lwów : w Drukarnii Naukowej). – XXXVIII, 627 s., [4] k. tabl. złoż., [4] k. tabl. : il. ; 24 cm.

    I.10668   Katalog on-line
Summae Romanorum barbariei signum : étude linguistique sur la “Chronique” de Benoit de Saint André
/ Beata Spieralska-Kasprzyk.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – 381 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8090-060-8 (version imprimée)
ISBN 978-83-8090-061-5 (version éléctronique)

    II.14188   Katalog on-line
Superekslibris polski : studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od œredniowiecza do połowy XVII wieku
/ Arkadiusz Wagner.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 599, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
ISBN 978-83-231-3717-7

    II.14053   Katalog on-line
Survival in the forest : the Œwirz camp
/ Isidore Karten.
Jerusalem : Yad Vashem, The International Institute for Holocaust Research, cop. 2013. – 120 s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-965-308-440-7

    I.10553   Katalog on-line
Susigršžinant praeiti : Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai
/ Arturas Dubonis, Darius Antanavičius, Raimonda Ragauskiençe, Ramunçe Šmigelskytçe-Stukiençe ; [atsakomasis sudarytojas ir mokslinis redaktorius Arturas Dubonis] ; […]
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 287, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
ISBN 978-609-8183-20-7

    I.10611   Katalog on-line
Œwiece pamięci
/ Janina Brajtburg.
Montreal : Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada, 2016. – 250 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-0-9940879-2-8

    I.10568   Katalog on-line
Œwięte wojny Piastów
/ Darius von Güttner-Sporzyński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2017. – 304 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-01-19215-0

    I.10667   Katalog on-line
Symbiosis and ambivalence : Poles and Jews in a small Galician town
/ Rosa Lehmann.
New York ; Oxford : Berghahn Books, 2001. – XXII, 217 s. : mapy ; 23 cm.
ISBN 1-57181-794-8

    II.14117   Katalog on-line
Symboliczne i realne podstawy tożsamoœci społecznej w œredniowieczu
/ redakcja naukowa Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 577 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2752-7 (druk)
ISBN 978-83-235-2768-8 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2760-2 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2776-3 (mobi)

    I.10560   Katalog on-line
Synod diecezjalny włocławski z 1589 roku
/ Łukasz Krucki.
Gniezno : Łukasz Krucki, 2016. – 164 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-943561-1-8

    A.78 – 151(2017) z. 1-2, 5-6   Katalog on-line
Századok : a Magyar Történelmi Társulat Közlönye
/ a választmány megbizásából szerkeszti Thaly Kálmán.
Pest : A Magyr Történelmi Társulat, 1867-. – 23 cm.

    I.10628   Katalog on-line
Szeœć odczytów o Stronnictwie Demokratyczno-Narodowem i Lidze Narodowej
/ opracował Stanisław Osada.
Chicago : nakładem autora, 1905. – 144 s. ; 22 cm.

    II.11342/[19]   Katalog on-line
Szkice warszawskie
/ Paweł Hertz ; [wybór i układ tekstów Marek Zagańczyk].
Warszawa : Muzeum Warszawy, 2016. – 293, [3] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Warszawska)
ISBN 978-83-62189-76-2

    II.14159   Katalog on-line
Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sšsiadów w okresie œredniowiecza
/ Krzysztof Ratajczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – 367, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Psychologia i Pedagogika, 0083-4254 ; nr 254)
ISBN 978-83-232-3178-3

    III.1709/20 ZAH   Katalog on-line
Szkoły, oœrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945-2015)
/ pod redakcjš Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej ; Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii.
Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 2016. – 171, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Z Dziejów Kartografii = From the History of Cartography, 0138-0850 ; t. 20)
ISBN 978-83-86062-38-6

    II.14007   Katalog on-line
Tarp Romos ir Bizantijos : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes politinçes kulturos aukso amžius : XV a. antroji pusçe – XVII a. pirmoji pusçe
/ Juratçe Kiaupiençe ; Lietuvos istorijos institutas.
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 342, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-22-1

    II.14010   Katalog on-line
Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku : z przydaniem Ziemi Kijowskiej
/ Jarosław Komorowski.
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-65630-34-6

    I.8199/21   Katalog on-line
Teorie muzeum
/ Anke te Heesen ; przekład Agata Teperek ; redakcja naukowa Anna Ziębińska-Witek.
Warszawa : Niemiecki Instytut Historyczny : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 195 s. ; 21 cm.
(Klio w Niemczech / Niemiecki Instytut Historyczny ; 21)
ISBN 978-83-7543-416-3

    II.14191/13   Katalog on-line
La terre : connaissance, représentations, mesure au Moyen Âge
/ sous la direction de Patrick Gautier Dalché ; contributions de Christiane Deluz, Patrick Gautier Dalché, Nathalie Bouloux, Emmanuelle Vagnon, Christine […]
Turnhout : Brepols, cop. 2013. – 710 s. : il. ; 24 cm.
(L’Atelier du Médiéviste ; 13)
ISBN 978-2-503-54753-4

    I.10513   Katalog on-line
Terror na co dzień : polityka represyjna w ZSRR 1945-1953
/ Stanisław Ciesielski.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. – 313 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-8019-168-6

    II.14204/4   Katalog on-line
Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku : katalog
/ opracowała Oksana Winnyczenko ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 381 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 4)
ISBN 978-83-7507-234-1

    II.14204/2   Katalog on-line
Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – do poczštku XVIII wieku : katalog
/ opracowała Natalia Biłous.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 134 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 2)
ISBN 978-83-7507-224-2

    II.14204/1   Katalog on-line
Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku : katalog
/ opracował Kamil Frejlich ; [redakcja naukowa: Urszula Augustyniak].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 99 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 Roku ; t. 1)
ISBN 978-83-7507-223-5

    II.14204/5   Katalog on-line
Testamenty z ksišg sšdowych małych miast polskich do 1525 roku
/ opracowali Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda ; pod redakcjš Agnieszki Bartoszewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017. – 185 s. : il. ; 24 cm.
(Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1795 Roku ; t. 5)
ISBN 978-83-7507-236-5

    I.10082/5   Katalog on-line
Through the back door : the black market in Poland 1944-1989
/ Jerzy Kochanowski ; translated by Anda MacBride and Anna Wróbel.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2017. – 436 s. : il. ; 22 cm.
(Studies in Contemporary History, 2364-2874 ; vol. 5)
ISBN 978-3-631-65585-6 (print)

    A.417 – 85 (2017), z. 1-2, 3-4   Katalog on-line
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis = Revue d’Histoire du Droit = The Legal History Review
/ founded by A. S. de Blécourt [et al.].
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. – 24 cm.

    I.10569/3   Katalog on-line
Titulus : i manoscritti come fonte per l’identificazione dei testi mediolatini
/ Richard Sharpe ; a cura di Marco Palma ; [trad. di Marco Palma]. – 1 rist.
Roma : Viella, 2008. – VIII, 252, [2] s. ; 21 cm.
(Scritture e Libri del Medioevo ; 3)
ISBN 978-88-8334-156-4

    I.9526/336   Katalog on-line
Totalitarismus im 20. Jahrhundert : eine Bilanz der internationalen Forschung
/ Eckhard Jesse (Hrsg.).
Bonn : Bundeszentrale fîur politische Bildung, 1996. – 592 s. ; 21 cm.
(Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung, 0435-7604 ; Bd. 336)
ISBN 3-89331-243-9

    II.14144   Katalog on-line
Totem inteligencki : arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej
/ Rafał Smoczyński, Tomasz Zarycki ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, 2017. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7383-831-4

    II.643/110   Katalog on-line
Traktat “De institutione regii pueri”
/ wydali Christian Gastgeber i Piotr Oliński.
Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2016. – LXXX, 81 s. : il. kolor. ; 24 cm.
(Fontes / Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 0082-5506 ; 110)
ISBN 978-83-65127-17-4

    A.570/58/3   Katalog on-line
Transfergeschichte(n) : Peripherie und Zentrum in Europa
/ Red. Manfred Sapper [et al.].
Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2008. – 192 s. : il. ; 24 cm.
(Osteuropa, 0030-6428 ; Jg. 58, H. 3)
ISBN 978-3-8305-1433-6

    II.13951/4   Katalog on-line
Transnational challenges to national history writing
/ ed. Matthias Middel and Lluis Roura.
Houndmills ; New York : European Science Foundation : Palgrave Macmillan, 2013. – XIII, [1], 533 s. ; 24 cm.
(Writing the Nation ; vol. 4)
ISBN 978-0-230-50007-5

    A.616 – Vol. 25 (2016), z.1-4   Katalog on-line
Transylvanian Review
/ Center for Transylvanian Studies, Romanian Cultural Foundation.
Cluj-Napoca : Romanian Cultural Fundation, 1992- – 24 cm.

    II.14148   Katalog on-line
Der Traum von Israel : die Ursprünge des modernen Zionismus
/ mit beitr. von Heiko Haumann [et al.] ; Hrsg. von Heiko Haumann.
Weinheim : Beltz Athenäum, cop. 1998. – 329 s. ; 24 cm.
ISBN 3-89547-115-1

    I.10594   Katalog on-line
Tuer le mort : le désir révolutionnaire
/ Paul-Laurent Assoun.
Paris : Puf, 2015. – 266, [5] s. ; 20 cm.
ISBN 978-2-13-063507-9

    II.12411/44   Katalog on-line
Tuliusz domowy : œwieckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek)
/ Małgorzata Ciszewska.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 579 s. ; 24 cm.
(Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 44 (100))
ISBN 978-83-65573-08-7

    I.8635/121   Katalog on-line
UchodŸcy polityczni z Europy Œrodkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948-1954)
/ Anna Mazurkiewicz ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Uniwersytet […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2016. – 542, [1] s. ; 25 cm.
(Monografie ; t. 121)
ISBN 978-83-8098-072-3

    III.3312   Katalog on-line
Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507 : kritická edice pramene
/ k vydání připravil Petr Kozák.
Praha : Scriptorium ; Opava : Slezské zemské muzeum, 2014. – LXIV, 742, [2] s. : faks. ; 25 cm.
ISBN 978-80-87271-98-8 Scriptorium
ISBN 978-80-87789-15-5 Slezské zemské muzeum

    III.3276 ZAH   Katalog on-line
Ukraina na starodavnih kartah : kinec’ XV – perša polovina XVII st.
/ M. Vavričin, Â. Daškevič, U. Krištalovič ; [pereklad anglijs’kou Les’ Gerasimčuk].
Kiiv : DNVP Kartografiâ, 2013. – 207, [1] s. : il. kolor. ; 33 cm.
(Pam’âtki Kartografii Ukraini = Monumenta Cartographica Ucrainae)
ISBN 966-631-526-2

    II.14075   Katalog on-line
The Ukrainian national movement in Galicia: 1815-1849
/ Jan Kozik ; ed. and with introd. by Lawrence D. Orton ; transl. from the Pol. by Andrew Gorski and Lawrence D. Orton.
Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1986. – XX, 498 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
(The Canadian Library in Ukrainian Studies)
ISBN 0-920862-40-3 (bound)
ISBN 0-920862-28-4 (pbk.)

    I.10582   Katalog on-line
Ułomna samorzšdnoœć Polski Ludowej : Warmia i Mazury 1945-1990
/ Ryszard Tomkiewicz.
Olsztyn : Oœrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, 2016. – 329 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-83-60839-74-4

    I.10292/20   Katalog on-line
Unequal friendship : the patron-client relationship in historical perspective
/ Antoni Mšczak, translated by Alex Shannon.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, cop. 2017. – 446 s. : il. ; 22 cm.
(Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives, 2191-3293 ; vol. 20)
ISBN 978-3-631-62668-9 (print)

    III.3283/30   Katalog on-line
L’ universita in tempo di crisi : revisioni e novita dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all’Europa
/ a cura di Berardo Pio, Riccardo Parmeggiani.
Bologna : CLUEB, cop. 2016. – [8], 243, [3] s. ; 27 cm.
(Studi – Centro interuniversitario per la storia delle universita italiane, 2282-8370 ; 30)
ISBN 978-88-491-5515-0

    II.13993   Katalog on-line
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989 : zarys dziejów uczelni w warunkach PRL
/ Marcin Kruszyński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie.
Lublin : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2015. – 439 s. : il., err. ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
ISBN 978-83-7629-814-6

    II.4198/78/1   Katalog on-line
Die Urkunden der Deutschordenskommende St. Katharinen zu Köln : Regesten (1218-1785). Teilband 1, Juni 1218 – November 1496
/ herausgegeben von Klaus Militzer.
Weimar : VDG – Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2016. – VIII, 728, [1] s. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 78/1)
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; 16/1)
ISBN 978-3-89739-867-2

    II.4198/78/2   Katalog on-line
Die Urkunden der Deutschordenskommende St. Katharinen zu Köln : Regesten (1218-1785). Teilband 2, November 1496 – Oktober 1785
/ herausgegeben von Klaus Militzer.
Weimar : VDG – Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2016. – S. V, [1], 729-1423 ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 78/2)
(Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; 16/2)
ISBN 978-3-89739-867-2

    II.14178 Podr.   Katalog on-line
Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieŸnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.)
/ Michał Słomski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 295 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-01-7

    II.14179   Katalog on-line
Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieŸnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.)
/ Michał Słomski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 295 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-01-7

    II.14180 SHG Pozna   Katalog on-line
Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieŸnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.)
/ Michał Słomski.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 295 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65880-01-7

    I.9282/7/3   Katalog on-line
Urzędnicy miejscy Łucka w XV-XVII wieku : spisy
/ Natalia Biłous.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2017. – 111 s. ; 23 cm.
(Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Œlšska i Pomorza Zachodniego. T. 7, Ziemie Ruskie ; z. 3 Łuck)
ISBN 978-83-62941-83-4

    II.13988   Katalog on-line
Ustawy Kommissyi Edukacji Narodowej dla Stanu Akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane
/ [redakcja naukowa Kalina Bartnicka, współredakcja naukowa Adam Sowiński] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut […] – 1. pełne wyd. z tabelami i wzorami od 1783 r.
Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2015. – 698, [5] s. : err. ; 24 cm.
ISBN 978-83-943611-0-5

    II.13985   Katalog on-line
Ustrój władz cywilnych Powstania Koœciuszkowskiego
/ Wojciech Bartel.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. – 275, [1] s. : err. ; 25 cm.
(Studia nad Historiš Państwa i Prawa / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych. Seria 2 ; t. 10)

    II.13975/15   Katalog on-line
The utopia of terror : life and death in wartime Croatia
/ edited by Rory Yeomans.
Rochester, NY : University of Rochester Press ; Woodbridge : Boydell & Brewer, cop. 2015. – VI, [2], 323, [1] s. ; 24 cm.
(Rochester Studies in East and Central Europe, 1528-4808 ; 15)
ISBN 978-1-58046-545-8

    I.10041/9   Katalog on-line
Utrzymanie królewskiej teœciowej : wizyta Marii Bawarskiej podczas wesela Zygmunta III Wazy z Annš Habsburg (23 maja – 16 czerwca 1592 r.)
/ Dominik Kadzik.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2017. – 247 s. : il. ; 21 cm.
(Pragmateia ; t. 9)
ISBN 978-83-65080-58-5

    III.2048/26   Katalog on-line
Utwory literackie z getta warszawskiego
/ opracowali Agnieszka Żółkiewska, Marek Tuszewicki ; przekłady Sara Arm, Anna Ciałowicz, Maja Gšssowska, Aleksandra Geller, Michał Koktysz, Agata Kondrat, Iga Koœciołek, Jan Leński, Blanka […] – Wydanie 1.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – XLII, 878 stron : ilustracje ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 26)
ISBN 978-83-61850-44-1 ARG
ISBN 978-83-65254-43-6 ŻIH

    II.13942/33   Katalog on-line
Varieties of multiple modernities : new research design
/ edited by Gerhard Preyer, Michael Sussman.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XII, 253, [1] s. : il. ; 25 cm.
(International Comparative Social Studies, 1568-4474 ; vol. 33)
ISBN 978-90-04-30651-6 (hardback : acid-free paper)
ISBN 978-90-04-30671-4 (e-book)

    I.10636/1   Katalog on-line
Velmocenské ambice v déejinách = The ambitions of powerful states in history
/ Jaroslav Pánek, Jiří Pešek, Petr Vorel ; uspořádal Jaroslav Pánek.
Praha : Učená společnost České republiky, 2015. – 146 s. : il. ; 22 cm.
(Acta Societatis Scientiarum Bohemicae ; sv. 1)
ISBN 978-80-905088-1-1

    A.181 – 65(2017), z. 1-4   Katalog on-line
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
/ Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München.
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1953-. – 24 cm.

    I.10509   Katalog on-line
Vilnius between nations, 1795-2000
/ Theodore R. Weeks.
DeKalb : Northern Illinois University Press, 2015. – XII, [2], 308 s. ; 23 cm.
ISBN 978-0-87580-730-0 paper
ISBN 978-1-60909-191-0 ebook

    II.13952   Katalog on-line
Voice and voicelessness in Medieval Europe
/ edited by Irit Ruth Kleiman.
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2015. – XIV, [4], 264, [2] s. : il. ; 25 cm.
(The New Middle Ages)
ISBN 978-1-137-39705-8 (hardback)
ISBN 978-1-137-39707-2 E-PUB
ISBN 978-1-137-39706-5 E-PDF

    III.2000/4, vol.2   Katalog on-line
Volumina Constitutionum. T. 4, 1641-1668. Volumen 2, 1659-1668
/ do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Krzysztof Fokt ; przedmowa Wacław Uruszczak.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. – 444 s. ; 24 cm.
ISBN błędny 9788370591027
ISBN 978-83-7666-499-6 (t. IV, v. 2)

    II.2571/115   Katalog on-line
Vorsorgen in der Moderne : Akteuer, Praktiken und Räume
/ Herausgegeben von Nicolai Hannig und Malte Thiegbsen.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017. – 253 s. : il. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 115)
ISBN 978-3-11-052677-6
ISBN 978-3-11-052683-7 (EPUB)
ISBN 978-3-11-052952-4 (PDF)

    I.10584   Katalog on-line
Vostočnaâ Evropa v drevnosti i srednevekovŽe : antičnye i srednevekoye obsnosti : XXIX Čteniâ pamâti člena-korrespondenta AN SSSR Vladimira TerentŽeviča Pašuto, Moskva, 19-21 aprelâ 2017 : materialy konferencii […]

Moskva : Institut vseobsej istorii RAN, 2017. – 285, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-5-94067-475-7

    II.11554/74   Katalog on-line
Vox regis : royal communication in high medieval Norway
/ by David Brégaint.
Leiden ; Boston : Brill, 2015. – X, 408 s. ; 25 cm.
(The Northern World : North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD : peoples, economies and cultures, 1569-1462 ; vol. 74)
ISBN 978-90-04-30508-3
ISBN 978-90-04-30643-1 e-book

    II.14104   Katalog on-line
Le voyage aux saints : les pelegrinages dans l’Occident moderne XVe-XVIIIe siecle
/ Dominique Julia.
[Paris] : EHESS [etc.], 2016. – 365, [19] s., [12] s. tabl. ; 24 cm.
(Hautes Études)
ISBN 978-2-02-129569-6

    I.10556   Katalog on-line
W cieniu wojny : Polski Czerwony Krzyż w latach 1945-1972
/ Joanna Szymoniczek.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 279 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-64091-75-9

    II.13926/1   Katalog on-line
W kręgu myœli Władysława Czaplińskiego
/ pod redakcjš Filipa Wolańskiego i Leszka Zištkowskiego.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016. – 196 s. : il. ; 25 cm.
(Wrocławskie Prace z Historii Nowożytnej ; t. 1)
ISBN 978-83-946166-5-6

    II.14110   Katalog on-line
W ogrodzie cnót, wad i grzechów : problematyka cnót w wybranych œredniowiecznych kronikach klasztornych na Œlšsku i w Czechach
/ Aleksandra Filipek-Misiak.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – 280 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7638-812-0

    III.3294   Katalog on-line
W sieci : powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-Nie-DSZ-WiN, PSZ) w latach 1944-1955
/ pod redakcjš Mariusza Bechty ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2016. – 502 s., [32] s. tabl. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-108-9

    II.13994   Katalog on-line
W walce o hegemonię : rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674
/ Konrad Bobiatyński.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2016. – 319 s. ; 25 cm.
(Prace Instytutu Historycznego UW)
ISBN 978-83-7543-418-7

    II.13941/2   Katalog on-line
The wandering throne of Salomon : objects and Tales of Kingship in the Medieval Mediterranean
/ by Allegra Iafrate.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XIII, [1], 348 s. : il. ; 24 cm.
(Mediterranean art histories : studies in visual cultures and artistic transfers from late antiquity to the modern period ; vol. 2)
ISBN 978-90-04-30518-2 (hardback)
ISBN 978-90-04-30526-7 (e-book)

    II.10512/[51]   Katalog on-line
War veterans and fascism in interwar Europe
/ Angel Álcalde.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2017. – XIII, [1], 314 s. : il. ; 24 cm.
(Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare)
ISBN 978-1-107-19842-5 (hardback)

    II.13932   Katalog on-line
A warrior dynasty : the rise and fall of Sveden as a military superpower, 1611-1721
/ Henrik O. Lunde.
Phyladelphia ; Oxford : Casemate, 2014. – 312 s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-61200-242-2

    II.14067   Katalog on-line
The wars before the Great War : conflict and international politics before the outbreak of the First World War
/ edited by Dominik Geppert, William Mulligan, and Andreas Rose. – 1st paperback ed.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. – XI, [1], 378 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-107-06347-1 Hardback
ISBN 978-1-107-63671-2 Paperback

    II.14037   Katalog on-line
Warszawska społecznoœć żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795 : rozwój w dobie wielkich zmian
/ Paweł Fijałkowski.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, cop. 2016. – 529 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65254-33-7

    I.10618/3   Katalog on-line
Wartoœci polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów : struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne
/ redakcja naukowa Anna Grzeœkowiak-Krwawicz ; współpraca Jerzy Axer.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 318 s. ; 22 cm.
(Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europš. Hermeneutyka Wartoœci ; t. 3)
ISBN 978-83-235-2147-1 (t. I-XII)
ISBN 978-83-235-2781-7 (t. III) (druk)
ISBN 978-83-235-2797-8 (epub)
ISBN 978-83-235-2789-3 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2606-3 (mobi)

    II.14049   Katalog on-line
The Wealth of Poverty : Holy Polish and Hungarian Women in the Middle Ages
/ [edited by Stanisław A. Sroka].
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2016. – 45, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65080-38-7

    I.9526/251   Katalog on-line
Die Weimarer Republik 1918-1933 : Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
/ Karl Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.). – 2., durchges. Aufl.
Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 1988. – 688 s. : il. ; 21 cm.
(Studien zur Geschichte und Politik)
ISBN 3-89331-000-2

    III.1511/33   Katalog on-line
What difference does a husband make? : women and marital status in nazi and postwar Germany
/ Elizabeth D. Heineman.
Berkeley : University of California Press, 1999. – XVIII, 374 s. : wykr. ; 24 cm.
(Studies on the History of Society and Culture ; 33)
ISBN 0-520-21425-0

    I.10674   Katalog on-line
What! Still alive?! : Jewish survivors in Poland and Israel remember homecoming
/ Monika Rice.
Syracuse, New York : Syracuse University Press, cop. 2017. – 253, [1] s. ; 23 cm.
(Modern Jewish History)
ISBN 978-0-8156-3553-6 hardcover : alk. paper
ISBN 978-0-8156-3539-0 pbk. : alk. paper

    I.10530   Katalog on-line
What we now know about race and ethnicity
/ Michael Banton.
New York ; Oxford : Berghahn, cop. 2015. – VIII, 169 s. ; 23 cm.
ISBN 978-1-78238-603-2 (hardback : alk. paper)
ISBN 978-1-78238-717-6 (paperback : alk. paper)
ISBN 978-1-78238-613-1 (e-book)

    II.13934   Katalog on-line
Whose Bosnia? : nationalism and political imagination in the Balkans, 1840-1914
/ Edin Hajdarpasic.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2015. – XII, [2], 271 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5371-7 (cloth : alk. paper)

    B.22 – Vol. 67 (2016) “>Katalog on-line
Wiadomoœci Archeologiczne
/ [Państwowe Muzeum   Archeologiczne w Warszawie]
Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2010.

    II.14044 Podr.   Katalog on-line
Wielka własnoœć ziemska w guberni podolskiej w pierwszej połowie XIX wieku
/ Tadeusz Epsztein.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 511, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-86-8

    II.14045   Katalog on-line
Wielka własnoœć ziemska w guberni podolskiej w pierwszej połowie XIX wieku
/ Tadeusz Epsztein.
Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017. – 511, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-63352-86-8

    II.14122   Katalog on-line
Wielka Wojna z Górnym Œlšskiem w tle : Ÿródła – muzealia – projekty badawcze
/ pod redakcjš Dawida Kellera i Sebastiana Rosenbauma.
Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2017. – 221, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-8098-098-3

    II.14003/1   Katalog on-line
Wielki terror w sowieckiej Gruzji 1937-1938 : represje wobec Polaków
/ wybór i redakcja naukowa Dawid Alawerdaszwili, Eliso Kukhalaszwili, Wladimer Luarsabiszwili, Stanisław Koller, Marcin Majewski, Omar Tuszuraszwili ; Instytut […]
Warszawa ; Tbilisi : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 389, [3] s., [16] s. tabl. ; 25 cm.
(Polacy w Gruzji – Gruzini w Polsce ; t. 1)
(Dokumenty)
ISBN 978-83-8098-080-8

    II.14216   Katalog on-line
Wielopolscy : dzieje awansu społecznego oraz utrwalenia pozycji rodziny od połowy XVII do schyłku XVIII wieku
/ Elżbieta Wierzbicka.
Lublin : Wydawnictwo Olech, 2017. – 570 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63394-30-1

    I.10581   Katalog on-line
Wien – Prag – Budapest : Blütezeit der Habsburgermetropolen : Urbanisierung, Kommunalpolitik, gesellschaftlische Konflikte (1867-1918)
/ Hrsg. Gerhard Melinz, Susan Zimmermann.
Wien : Forschung Promedia, 1996. – 319 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Edition Forschung)
ISBN 3-85371-101-4

    III.3281/[3]   Katalog on-line
Wilhelm II : into the abyss of war and exile, 1900-1941
/ John C.G. Röhl ; translated by Sheila de Bellaigue and Roy Bridge. – 4th print.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XXIX, [1], 1562 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-521-84431-4 Hardback
ISBN 978-1-107-54419-2 Paperback

    III.3281/[2]   Katalog on-line
Wilhelm II : the Kaiser’s personal monarchy, 1888-1900
/ John C.G. Röhl ; translated by Sheila de Bellaigue. – 4th print.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XXI, [1], 1287 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-521-81920-6 Hardback
ISBN 978-1-107-56595-1 Paperback

    I.10616   Katalog on-line
Wineta : korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopomorskiej do XVI wieku
/ Monika Rusakiewicz.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016. – 148 s. : il. ; 21 cm.
(Memoria ; 3)
ISBN 978-83-942734-2-2

    II.2571/114   Katalog on-line
Wirtschaftsräume und Lebenschancen : Wahrnehmung und Steuerung von sozialökonomischem Wandel in Deutschland 1945-2000
/ herausgegeben von Stefan Grüner und Sabine Mecking.
Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017. – VI, 331 s. : il. ; 24 cm.
(Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 0506-9408 ; Bd. 114)
ISBN 978-3-11-052024-8
ISBN 978-3-11-052301-0 (PDF)
ISBN 978-3-11-052031-6 (EPUB)

    III.3295   Katalog on-line
Władze komunistyczne wobec ludnoœci niemieckiej w Polsce w latach 1945-1989
/ pod redakcjš Adama Dziuroka, Piotra Madajczyka i Sebastiana Rosenbauma ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 637 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-039-6

    III.3318 SHG Pozn.   Katalog on-line
Wojenny Poznań : fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku
/ Zbigniew Pilarczyk, Marcin Danielewski, Karol Koœcielniak.
Poznań : Instytut Historii UAM, 2017. – 238 s. : il. kolor. ; 30 cm.
(Publikacje Instytutu Historii / [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu] ; 145)
ISBN 978-83-65663-30-6

    III.3270   Katalog on-line
Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku : o znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowišzkami
/ pod redakcjš Mariusza Markiewicza, Dariusza Rolnika, Filipa Wolańskiego.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Œlšskiego, 2016. – 742, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3526)
ISBN 978-83-8012-903-0 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-8012-906-1 (wersja elektroniczna)

    I.10645   Katalog on-line
Women, the state, and revolution : Soviet family policy and social life, 1917-1936
/ Wendy Z. Goldman.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. – XI, [1], 351 s. ; 23 cm.
(Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies ; 90)
ISBN 0-521-37404-9 (hardback)
ISBN 0-521-45816-1 (paperback)

    II.13977   Katalog on-line
Women without men : single mothers and family change in the new Russia
/ Jennifer Utrata.
Ithaca ; London : Cornell University Press, cop. 2015. – XIII, [3], 269 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-8014-5302-1 (cloth : alk. paper)
ISBN 978-0-8014-7957-1 (pbk. : alk. paper)

    II.14142   Katalog on-line
World War I : the other face of the war
/ edited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămađs.
Cluj-Napoca : Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies : Cluj University Press, 2016. – 477 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-606-8694-61-0
ISBN 978-606-37-0028-6

    II.13973   Katalog on-line
Writing history at the Ottoman court : editing the past, fashioning the future
/ edited by H. Erdem Çipa and Emine Fetvaci.
Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2013. – XV, [3], 181, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-0-253-00857-2 (cloth)
ISBN 978-0-253-00864-0 (pbk. : alk. paper)
ISBN 978-0-253-00874-9 (e-book)

    II.11698/24   Katalog on-line
Writing the Barbarian past : studies in early medieval historical narrative
/ by Shami Ghosh.
Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. – XIII, [1], 315, [1] s. ; 25 cm.
(Brill’s Series on the Early Middle Ages, 1878-4879 ; vol. 24)
ISBN 978-90-04-30522-9 (hardback)

    B.187 – Vol. 20 (2016)   Katalog on-line
Wrocławskie Studia Wschodnie
/ Oœrodek Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego ; red. nacz. Czesław Hernas.
Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997-. – 22 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661)

    II.14090   Katalog on-line
Wspólna sprawa : studia i materiały do dziejów emigracji polskiej we Francji
/ Polska Akademia Umiejętnoœci.
Kraków : Polska Akademia Umiejętnoœci, 2017. – 205, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7676-260-9

    II.14202   Katalog on-line
Wspomnienia
/ Siergiej Witte ; przekład z języka rosyjskiego Jan Cichocki i Mirosława Wierzbicka ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017. – 444 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64486-59-3

    II.14060   Katalog on-line
Wybór i koniecznoœć : kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku
/ Kamila Kłudkiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 399, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0556-1019 ; nr 41)
ISBN 978-83-232-3113-4

    II.14124   Katalog on-line
Wykaz literatury o Polsce, Zachodniej Ukraine [!] i Zachodniej Białorusi wydanej w ZSRR między latami 1917-1929 włšcznie w języku polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim
/ ułożył J. Zalewski.
Mińsk : Białoruska Akademia Nauk, Sektor Polski, 1931. – [4], 102, [2] s. ; 26 cm.
(Białoruska Akademia Nauk. Sektor polski ; ksišż. 2)

    I.10659   Katalog on-line
Wysiedlenia ludnoœci polskiej z okupowanych ziem polskich włšczonych do III Rzeszy w latach 1939-1945
/ Maria Wardzyńska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 559 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-8098-130-0

    II.14015   Katalog on-line
XIX : tożsamoœć czytelniczki
/ Agnieszka Paja.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. – 400 s. ; 23 cm.
(Lupa Obscura)
ISBN 978-83-65573-06-3

    III.2822/4   Katalog on-line
XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai. T. 4, Pabçegçelińu iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystçes Prusijoje 1656 m. sšrašai
/ Lietuvos Istorijos Institutas ; sudarçe Elmantas Meilus ; parengçe Mintautas […]
Vilnius : Lietuvos Istorijos Institutas, 2016. – 506, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-609-8183-19-1 (IV tomas)
ISBN 978-9955-847-44-1 (bendras)

    III.3308   Katalog on-line
Yesterday : studia z historii najnowszej : księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin
/ komitet redakcyjny Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 1037, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-132-4

    III.3311 Podr.   Katalog on-line
Yesterday : studia z historii najnowszej : księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin
/ komitet redakcyjny Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2017. – 1037, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-8098-132-4

    II.13929   Katalog on-line
YIVO and making of modern Jewish culture : scholarship for the Yiddish nation
/ Cecile Esther Kuznitz.
New York : Cambridge University Press, cop. 2014. – XVI, 307 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-1-107-01420-6 hbk

    III.3281/[1]   Katalog on-line
Young Wilhelm : the Kaiser’s early life, 1859-1888
/ John C. G. Röhl ; transl. by Jeremy Gaines and Rebecca Wallach. – 4th print.
Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – XXV, [1], 979 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-0-521-49752-7 Hardback
ISBN 978-1-107-56596-8 Paperback

    C.244/7   Katalog on-line
Z Bogiem i przeciwko Bogu
/ pod redakcjš Sławomira Koœcielaka.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – 325 s. : il. ; 24 cm.
(Studia Historica Gedanensia / Instytut Historii. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2081-3309 ; t. 7 (2016))

    III.3257/2 SHG Pozn.   Katalog on-line
Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii
/ Edward Rymar.
Chojna : Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne “Terra Incognita”, 2012. – 286, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Terra Incognita : seria wydawnictw Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego “Terra Incognita” w Chojnie ; t. 2)
ISBN 978-83-932245-1-7

    II.13982   Katalog on-line
Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę
/ Henryk Barycz.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1969. – 496, [2] s., [16] s. il. ; 25 cm.

    I.10539   Katalog on-line
Z herbem po służbach : wspomnienia
/ Alfred Wielopolski, do druku przygotował i objaœnieniami opatrzył Aleksander Wit Labuda ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2016. – 563, [3] s. : il. ; 21×21 cm.
ISBN 978-83-64806-46-9

    II.14127/1   Katalog on-line
Z minulogo : zbirnik. T. 1
/ red. R. Smal’-Stoc’kij].
Varšava : [s.n.], 1938 (L’viv : Druk. Naukovogo Tovaristva im. Ševčenka). – 157, [3] s., [4] k. tabl. : il. ; 25 cm.
(Praci UkrainsŽkogo Naukovogo Institutu. Seriâ Istorična ; kn. 7)

    II.14127/2   Katalog on-line
Z minulogo : zbirnik. T. 2, UkrainsŽkij studentsŽkij ruh u rosijsŽkij školi
/ [red. Roman SmalŽ-StocŽkij].
Varšava : Ukraiński Instytut Naukowy, 1939 (LŽviv : Druk. Naukovogo Tovaristva im. Ševčenka). – 192, [4] s. ; 25 cm.
(Praci UkrainsŽkogo Naukovogo Institutu. Seriâ pracŽ Komisii dlâ doslidženiâ ukrainsŽkogo ruhu = Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego. Seria Prac Komisji dla Badań Ruchu Ukraińskiego ; kn. 8)
(Praci Ukrains’kogo Naukovogo Institutu. Seriâ Istorična ; kn. 8)

    C.244/6   Katalog on-line
Z podatkiem przez wieki
/ pod red. Anny Łysiak-Łštkowskiej i Tomasza Rembalskiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. – 339 s. : il. ; 24 cm.
(Studia Historica Gedanensia / Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2081-3309 ; t. 6 (2015))

    I.10515   Katalog on-line
Z tymi co zostali… : harcerskie relacje Warszawa – Londyn (1945-1990)
/ Adam F. Baran.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 179, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64091-78-0

    I.10563 Podr.   Katalog on-line
Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska
/ [opieka naukowa: Wojciech Bałus i Dietmar Popp ; redakcja merytoryczna: Sławomir Brzezicki i Joanna Wolańska ; współpraca: Adam Organisty i Birte Pusback ; redakcja językowa i korekta: Joanna […]
Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016. – XVIII, 1686, [3] s., 31 s. map : il. ; 19 cm.
ISBN 978-83-63260-72-9

    I.10588   Katalog on-line
Zagłada Żydów Sosnowca
/ [Natan Eliasz Szternfinkiel] ; opracowała i przypisami opatrzyła Aleksandra Namysło. – Wyd. 2.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, cop. 2017. – 157, [5] s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Wydanie Krytyczne Prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej)
ISBN 978-83-65254-39-9

    II.14200   Katalog on-line
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie : zarys problematyki
/ Dariusz Libionka.
Lublin : Państwowe Muzeum na Majdanku, 2017. – 291 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62816-34-7

    II.14125   Katalog on-line
Zahodnââ Belarus’ : zbornik.

Mensk : Dzâržaunăe Vydavectva Belarusi, 1925. – 68 s. ; 26 cm.

    II.14011   Katalog on-line
Zapiski galicyjskie 1906-1945
/ Stefan Turnau ; wybór i opracowanie Jerzy Gapys.
Oœwięcim : Napoleon V, 2016. – 223 s. : il ; 24 cm.
ISBN 978-83-65652-69-0

    A.91 – Vol. 81 (2016), z. 1,2,4   Katalog on-line
Zapiski Historyczne : kwartalnik poœwięcony historii Pomorza
/ Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Prawniczych i Społecznych.
Poznań ; Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. – 24 cm.

    A.91 – Vol. 82 (2017), z. 1, 2   Katalog on-line
Zapiski Historyczne : kwartalnik poœwięcony historii Pomorza
/ Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych, Prawniczych i Społecznych.
Poznań ; Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-. – 24 cm.

    II.14140/1   Katalog on-line
Zapisy terroru – Warszawa : 41. sesja Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO Kraków, 2-12 lipca 2017 r.
/ [koncepcja Anna Gutkowska, Tomasz Stefanek ; redaktor prowadzšcy Leszek Zaborowski ; wprowadzenia do rozdziałów Michał […]
Warszawa : Oœrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, 2017. – 259, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-948133-0-7

    II.13883/5   Katalog on-line
Zápisy ze schuzí československé vlády v Londýnée. 5, (1945)
/ editoří Jan Néemeček, Ivan Št’ovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek.
Praha : Historický ústav Akademie véed ČR : Právnička fakulta Univerzity Karlovy : Masarykuv ústav a Archiv Akademie ved ČR, 2016. – 520, [4] s. ; 24 cm.
ISBN 978-80-7286-282-5

    II.14220   Katalog on-line
Zasoby wodne w dobrach wielkoksišżęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku : administracja i eksploatacja
/ Anna Pytasz-Kołodziejczyk.
Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017. – 292 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-938820-8-3

    II.14184   Katalog on-line
Zbiory dydaktyczne Gimnazjum i Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu (1805-1833)
/ Katarzyna Buczek.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 267, [3] s., [12] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-2636-0 (druk)
ISBN 978-83-235-2652-0 (e-pub)
ISBN 978-83-235-2644-5 (pdf online)
ISBN 978-83-235-2660-5 (mobi)

    B.134 – Vol.34   Katalog on-line
Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istraživačkog Centra Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti.

Zagreb : JAZU, 1979-1989. – 25 cm.

    C.117/60 – Vol. 60 (2016)   Katalog on-line
Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands
/ Historischer Vereins für Ermland.
Mainz : Verlag von Franz Kirchheim, 1860-1943, 1956-1978, 1980-. – 23 cm.

    I.10238/6   Katalog on-line
Zerwana przeszłoœć : powojenne œrodowisko żydowskiej inteligencji twórczej : pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP
/ Agnieszka Żółkiewska.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – 453, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Seria: Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce)
ISBN 978-83-65254-42-9

    II.14208   Katalog on-line
Zespół Stalina : niebezpieczne lata radzieckiej polityki
/ Sheila Fitzpatrick ; przełożyła Karolina Iwaszkiewicz.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. – 414, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Seria Historia)
ISBN 978-83-8049-475-6

    A.332 – Vol. 71(2017), z. 1-2, 3-4   Katalog on-line
Zgodovinski Časopis : istoričeskij žurnal
/ odgovorni urednik Bogo Grafenauer.
Ljubljana : Zgodovinsko Društvo za Slovenijo, 1947-. – 24 cm.

    I.10592   Katalog on-line
Ziemomysł Inowrocławski : ksišżę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka (ok. 1247 – poczštek paŸdziernika/25 grudnia 1287)
/ Błażej Œliwiński.
Kraków : Wydawnictwo Avalon, cop. 2017. – 237 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7730-211-8 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-7730-212-5 (oprawa twarda)

    I.8635/124   Katalog on-line
ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowoœciowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939-1947
/ Ihor Iliuszyn ; tłumaczenie Maria Buczyło ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi […]
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 221, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 124)
ISBN 978-83-8098-117-1

    II.14210   Katalog on-line
Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy
/ pod redakcjš Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, Lucyny Kostuch, Beaty Wojciechowskiej.
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 402 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7133-695-9

    III.2048/27   Katalog on-line
Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie (1939-1943)
/ opracowały Aleksandra Bańkowska, Maria Ferenc Piotrowska ; [przekłady Sara Arm, Aleksandra Bańkowska, Daria Boniecka-Stępień, Maja Gšssowska, Aleksandra Geller, Iga […]
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017. – LXVI, 1245 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
(Archiwum Ringelbluma : konspiracyjne archiwum getta Warszawy ; t. 27)
ISBN 978-83-61850-44-1 (ARG)
ISBN 978-83-65254-38-2 (ŻIH)

    I.10514   Katalog on-line
Żydowska Warszawa – żydowski Berlin : literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku
/ Alina Molisak.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016. – 365 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-65573-13-1

    III.3315   Katalog on-line
Żydzi w samorzšdzie miasta Częstochowy w latach 1927-1939
/ Magdalena Mizgalska-Osowiecka.
Warszawa : nakł. aut., 2017. – 206 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-948228-0-4

    II.14176   Katalog on-line
Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945-1968
/ Paweł Wieczorek.
Warszawa ; Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. – 368 s. ; 24 cm.
(Historia Dolnego Œlšska)
ISBN 978-83-61631-89-7