Scientific Council

 

LIST OF MEMBERS OF THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE INSTITUTE OF HISTORY, PAS, FOR 2019–2022

 

Presidium of the Council:
Professor Maciej Janowski – President
Dr hab. prof. IH PAN Katarzyna Sierakowska – Deputy of the President
Dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski – Deputy of the President
Dr Jacek Adamczyk – Secretary
Dr Eng Monika Ćwiklińska – Secretary

 

1. Professor Urszula Augustyniak

2. Professor Agnieszka Bartoszewicz

3. Dr hab. prof. IH PAN Daniel Boćkowski

4. Dr hab. Jan Jacek Bruski

5. Professor Małgorzata Dąbrowska

6. Professor Jerzy Dygdała

7. Professor Jerzy Eisler

8. Dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein

9. Dr hab. prof. IH PAN Małgorzata Gmurczyk-Wrońska

10. Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny

11. Dr hab. prof. IAE Andrzej Janeczek

12. Professor Maciej Janowski

13. Professor Tomasz Jurek

14. Dr hab. prof. IHS UW Grażyna Jurkowlaniec

15. Dr hab. prof. IH PAN Andrzej Kamieński

16. Professor Andrzej Karpiński

17. Professor Edmund Kizik

18. Professor Tomasz Kizwalter

19. Professor Maria Koczerska

20. Professor Dariusz Kołodziejczyk

21. Dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Kondracki

22. Professor Marek Kornat

23. Dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński

24. Professor Wojciech Kriegseisen

25. Professor Cezary Kuklo

26. Dr hab. prof. IH PAN Aleksandra Leinwand

27. Dr Olga Linkiewicz

28. Dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz

29. Professor Wojciech Materski

30. Professor Włodzimierz Mędrzecki

31. Dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

32. Professor Grzegorz Motyka

33. Dr hab. prof. IH PAN Joanna Nalewajko-Kulikov

34. Professor Marek Ney-Krwawicz

35. Professor Zdzisław Noga

36. Dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski

37. Professor Edward Opaliński

38. Professor Andrzej Rachuba

39. Dr hab. prof. IH PAN Katarzyna Sierakowska

40. Professor Rafał Stobiecki

41. Amadeusz Szklarz-Habrowski, MA

42. Dr Janusz Szyszka

43. Professor Michał Tymowski

44. Dr hab. Piotr Węcowski

45. Anna Wiekluk-Marianowska, MA

46. Dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk

47. Professor Tadeusz Wolsza

48. Professor Leszek Zasztowt