Library Acquisitions
in 2011

 

    II.12578   Katalog on-line
Adam Bromberg i “encyklopedyści” : kartka z dziejów inteligencji w PRL 
/ Tadeusz P. Rutkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – 307 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-0696-6

    III.2741   Katalog on-line
Adam Ciołkosz : portret polskiego socjalisty 
/ Andrzej Friszke.
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. – 510, [2] s., [24] s. tabl. ; 24 cm.
(Seria Historyczna ; 4 )
ISBN 978-83-61006-77-0

    A.58 – Vol.128(2010) z.1,2   Katalog on-line
Analecta Bollandiana 
/ ediderunt Carolus de Smedt, Gulielmus van Hooff et Josephus de Backer.
Paris : Société Générale de Libraire Catholique, 1882-. – 25 cm.

    I.9738   Katalog on-line
Antropologiczny rekonesans historyka : szkice o antropologii historycznej 
/ Karolina Polasik.
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2007. – 136 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61231-04-2

    C.6 – Vol.60(2010), z. 1-4   Katalog on-line
Archivní Časopis 
/ Archivní Správa Ministerstva Vnitra.
Praha : ASMV, 1951-. – 24 cm.

    III.2730   Katalog on-line
Białe plamy – czarne plamy : sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918-2008 
/ pod red. Adama Daniela Rotfelda i Anatolija W. Torkunowa ; Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych ; [tł. tekstów ros. Katarzyna […]
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. – 907 s., [20] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
ISBN 978-83-62453-00-9

    A.70 – Vol. 167(2009), z. 1,2   Katalog on-line
Bibliotheque de l’École des Chartes 
/ [Société de l’l’École des Chartes].
Paris : Imprimerie de Decourchant, 1839/40-. – 25 cm.

    A.555   Katalog on-line
Bibljografja Historji Polskiej za Rok … : dodatek do “Kwartalnika Historycznego” 
/ oprac. Marja Mazankówna i Kazimierz Tyszkowski.
Lwów : nakł. Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1929-1936. – 22 cm.

    II.12542   Katalog on-line
Bohater religijny w świętej przestrzeni : kult św. Wojciecha na przełomie XX i XXI wieku 
/ Anna Szymoszyn.
Poznań : Wydawnictwo Poznanskie ; [Warszawa] : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2010. – 478, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-655-7

    A.68 – Vol.68(2010)   Katalog on-line
Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských vztahu 
/ Byzantologická komise při Slovanském Ústavée.
Praha : V Generální komisi firmy “Orbis”, 1929-. – 24 cm.

    I.9756   Katalog on-line
Cena przetrwania? : SB a “Tygodnik Powszechny” 
/ Roman Graczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2011. – 495, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7700-015-1

    II.12543/2   Katalog on-line
Československá zahraniční politika v roce 1937. Sv. 2, (1. srpen-31. prosinec 1937) 
/ k vydání připravil Jindřich Dejmek.
Praha : Ústav mezinárodních vztahu ; Historický ústav Akademie véed ČR, 2008. – 656 s. ; 24 cm.
(Dokumenty Československé Zahraniční Politiky ; A/19/2 )
ISBN 978-80-86506-74-6

    I.9755   Katalog on-line
Christianization and the rise of christian monarchy : Scandinavia, Central Europe and Ris’ c. 900 – 1200 
/ ed. by Nora Berend. – 1st pbk ed.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. – XII, [2], 444 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-0-521-87616-2 (hdb)
ISBN 978-0-521-16930-1 (pbk)

    II.12544/58   Katalog on-line
Communism, nationalism and ethnicity in Poland, 1944-50 
/ Michael Fleming.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2010. – XVII, 199 s. ; 25 cm.
(BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies ; 58 )
ISBN 0-415-47651-8 (hbk)
ISBN 0-203-87274-6 (ebk)
ISBN 978-0-415-47651-5 (hbk)
ISBN 978-0-203-87274-1 (ebk)

    A.277 – Vol. 53(2010), z.1   Katalog on-line
Comparative Studies in Society and History : an international quarterly 
/ [Society for the Comparative Study of Society and History].
The Hague : Mouton & Co., 1958-. – 26 cm.

    III.2736   Katalog on-line
Conversio gentis Pomeranorum : studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek) 
/ Stanisław Rosik.
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon : Ada, 2010. – 710, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-930654-0-0

    B.181/14   Katalog on-line
Cultus sanctorum : (Cults, Saints, Patronage, Hagiography). 

Warszawa : Fundacja Centrum Badań Historycznych : Societas Vistulana, 2009. – 518, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Quaestiones Medii Aevi Novae, 1427-4418 ; vol. 14 (2009) )

    II.12554   Katalog on-line
Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1946 
/ Andrzej Hanich.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2009. – 548 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-245-6

    II.12573   Katalog on-line
Demografia Królestwa Polskiego w latach 1836-1846 
/ Witold Kula ; wyd. Marek Górny.
Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Historyczne, 2002. – 176 s. ; 24 cm.
(Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 0067-2793 ; t. 61 )
ISBN 83-7393-000-0

    II.12579   Katalog on-line
Dubrownik w latach 1358-1526 : organizacja przestrzeni 
/ Piotr Wróbel.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2010. – 431, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62261-07-9

    III.2740   Katalog on-line
Duchowieństwo diecezji krakowskiej w XVIII wieku : studium prozopograficzne 
/ Jan Szczepaniak.
Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2010. – 757, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60154-16-8

    II.12566   Katalog on-line
Dwa dwudziestolecia : geopolityka, państwo, społeczeństwo : praca zbiorowa 
/ pod red. Przemysława Hausera i Witolda Mazurczaka.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 521, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7177-661-8

    I.9737   Katalog on-line
Dwa sejmy w 1666 roku 
/ Paweł Krakowiak.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 503 s. ; 23 cm.
ISBN 978-83-7611-809-3

    II.12580   Katalog on-line
Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989 
/ Andrzej Skrzypek ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010. – 434 s. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7549-098-5 (AH)
ISBN 978-83-7545-179-5 (ASPRA-JR)

    I.9758   Katalog on-line
Dziennik podróży do Polski 1635-1636 
/ Charles Ogier ; przekł. i oprac. Zenon Gołaszewski.
Gdańsk : Wydawnictwo Maszoperia Literacka, 2010. – 350 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62129-01-0

    C.246   Katalog on-line
East Central Europe = L’Europe du Centre-Est 
/ University Center for International Studies. University of Pittsburgh, Temple University.
Tempe, Arizona : Charles Schlacks, jr., 1971-. – 24 cm.

    II.12568   Katalog on-line
Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? : problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku 
/ red. nauk. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Marcin Wichmanowski.
Lublin : Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 245, [1] s. ; 24 cm.
(Wizerunek Medialny Grupy Społecznej )
ISBN 978-83-227-3229-8

    II.12581   Katalog on-line
Emancypantka i patriotka : wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego 
/ Renata Bednarz-Grzybek.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 228 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-227-3170-3

    I.9754   Katalog on-line
Emigracja postyczniowa 1863 roku 
/ red. Eugeniusz Niebelski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. I Katedra Historii Nowożytnej.
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. – 292 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7702-069-2

    A.31 – Vol.126(2011)   Katalog on-line
The English Historical Review 
/ ed. M. Creighton.
Oxford : Oxford University Press, 1886-. – 26 cm.

    III.2728   Katalog on-line
The experience of occupation 1931-1949 : proceedings 
/ editor-in-Chief professor Hu Dekun ; transl. by professor Hu Yanchu, etc. : an international conference (Wuhan, China, April 14-16, 2008) organized and sponsored by the […]
[Wuhan] : Wuhan University Press, 2010. – [2], 2, 1, [1], 436 s. : il. ; 27 cm.
ISBN 978-7-307-07528-3

    II.4198/13 bis   Katalog on-line
Die Familiaren des Deutschen Ordens 
/ Gerard Müller. – 2., korrigerte Aufl.
Marburg : N. G. Elwert, cop. 2010. – XII, 396 s., [80] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, 0481-3626 ; Bd. 13 )
ISBN 978-3-7708-1338-4

    I.9759   Katalog on-line
Faszyzm włoski i hitleryzm w publicystyce Romana Dmowskiego w latach 1922-1939 
/ Michał Andrzejczak.
Wrocław : Wydawnictwo “Nortom”, cop. 2010. – 256 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89684-48-6

    II.12576/1   Katalog on-line
Franciszkanie i Ziemia Święta w XIII wieku : (do roku 1291) 
/ Wojciech Mruk.
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, 2010. – 259 s. : il. ; 24 cm.
(Medium Aevum ; Vol. 1 )
ISBN 978-83-62261-14-7

    II.12563 (Arch.)   Katalog on-line
Garcia II, władca Konga a Kościół katolicki 
/ Robert Piętek.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 245 s.; [4] s. tabl. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7543-096-7

    II.12552   Katalog on-line
Gmina żydowska w Opolu w latach 1812-1944 
/ Maciej Borkowski ; Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu.
Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2009. – 169, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7126-254-8
ISBN 978-83-62105-16-8

    C.115   Katalog on-line
Historická Geografie. Supplementum = Historical Geography. Supplementum 
/ Historický ústav.
Praha : Historický ústav, 2006-. – 21 cm.

    A.47 – Vol. 292(2011), z. 1   Katalog on-line
Historische Zeitschrift 
/ hrsg. Heinrich Sybel.
München : R. Oldenbourg, 1859-. – 23 cm.

    C.188 – Vol. 25/1(2010)   Katalog on-line
Hospodárské Dejiny 
/ Ústav Československých a Svetových Dejin Československé Akademie Ved.
Praha : Ústav Československých a Svetových Dejin ČSAV, 1978-. – 21 cm.

    I.9727   Katalog on-line
Impérium a ti druzí : Rusko, Polsko a moderní déejiny východní Evropy 
/ Andrzej Nowak ; [přeložil Jan Baron, výber textu Maciej Ruczaj].
Brno : Centrum pro Studium Demokracie a Kultury, 2010. – 263, [1] s. ; 21 cm.
(Politika a Společnost )
ISBN 978-80-7325-222-9

    II.12547   Katalog on-line
Indictment presented to the International Military Tribunal sitting at Berlin on 18th October 1945, pursuant to the Agreement by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United […]

London : His Majesty’s Stationery Office, [1945]. – 50 s. ; 24 cm.

    II.12582   Katalog on-line
Instrukcja służby Korpusu Ochrony Pogranicza 
/ wstęp i oprac. Paweł Skubisz.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. – 225, [2] s. : 1 il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-0707-9

    II.12586   Katalog on-line
Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu : (na tle struktury społecznej i terytorialnej) 
/ Dariusz Adam Sikorski.
Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2010. – 356 s. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 0585-3893 ; nr 254 )
ISBN 978-83-60839-43-0

    II.12107/2   Katalog on-line
Inwentarz akt policji województwa śląskiego [1911] 1922-1939 
/ oprac. Edward Długajczyk.
Katowice : Archiwum Państwowe, 2010. – 132 s. : il. ; 25 cm.
(Archivum Silesiae Superioris ; vol. 2 )
ISBN 978-83-925863-5-7

    II.12545   Katalog on-line
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII – XX wieku 
/ oprac. Feliks Kiryk.
Sandomierz : Biblioteka Diecezjalna, 2010. – 418 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-930572-0-7

    A.83 – Vol.131(2010)   Katalog on-line
Istoričeskie Zapiski 
/ Akademiâ Nauk SSSR. Institut Istorii.
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR, 1937-. – 22 cm.