Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne

Dyrekcja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

składa wszystkim Pracownikom, byłym Pracownikom oraz Współpracownikom i Przyjaciołom Instytutu

noworoczne życzenia

zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spokoju ducha.