Zmarł Profesor Jerzy Jedlicki

Zmarł Profesor Jerzy Jedlicki

 

Z głębokim smutkiem żegnamy

Profesora Jerzego Jedlickiego

Uczonego od 64 lat związanego z Instytutem Historii PAN

 

Zmarły był jednym z najwybitniejszych historyków polskich. Zajmował się dziejami XIX wieku, a w szczególności historią społeczną, gospodarczą, idei i myśli. Był autorem fundamentalnych prac dotyczących dziejów Polski, a także wybitnym publicystą i obywatelem zaangażowanym w sprawy kraju.

Jerzy Jedlicki był Kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody im. Jerzego Giedroycia. W 2011 roku otrzymał Medal św. Jerzego.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 lutego 2018 r. na Powązkach Komunalnych (Wojskowych) godz. 11.00 (Dom Pogrzebowy).