EAS

EAS (Elektroniczna Aplikacja Sprawozdawcza) to program wspomagający proces oceny pracowników. Został on sporządzony specjalnie dla IH PAN i ma na celu ułatwienie pracownikom naukowym raportowanie swoich osiągnięć.

Każdy pracownik naukowy ma obowiązek wpisywać w programpoczynione w roku sprawozdawczym dokonania. Aktywności naukowe pracowników są punktowane. Uzyskane w ten sposób punkty, przekładają się na ocenę roczną.

Wszelkie uwagi o funkcjonowaniu programu EAS prosimy kierować na adres: rnowicka@ihpan.edu.pl

Przejdź do systemu EAS