Zaproszenie na wykład „Clio: Has History in the West Become a Place of Memory?”

Zaproszenie na wykład „Clio: Has History in the West Become a Place of Memory?”

Zakład Socjologii Kultury, Międzyzakładowa Pracownia Pamięci Społecznej, Instytut Socjologii UW oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW zapraszają na zebranie naukowe, na którym referat wygłosi

prof. François Hartog (EHESS)

Clio: Has History in the West Become a Place of Memory?

wprowadzenie: Elżbieta Hałas

środa 20 marca 2019, godz. 14.00
Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18
sala 104

Spotkanie w języku angielskim.

François Hartog, historyk francuski, absolwent École normale supérieure w Paryżu, profesor École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu, gdzie kieruje katedrą starożytnej i nowoczesnej historiografii; jest szczególnie znany ze swoich teorii reżimów historycznych i współczesnego prezentacjonizmu.