Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wokół książki „Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty podziemnej „Solidarności” (1982–1986)”

Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wokół książki „Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty podziemnej „Solidarności” (1982–1986)”

Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności” zaprasza historyków i uczestników struktur Solidarności w latach 1981–1989 na spotkanie dyskusyjne wokół książki Archiwum Wiktora Kulerskiego. Dokumenty podziemnej „Solidarności” (1982–1986), wstęp i oprac. Jan Olaszek, posłowie Andrzej Friszke, Wyd. IPN/Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”, Warszawa 2018.

Dyskusja odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31) w sali im. Lelewela. Udział w spotkaniu wezmą: Teresa Bogucka, Wiktor Kulerski, prof. Andrzej Friszke i dr Jan Olaszek.

Serdecznie zapraszamy w imieniu wydawcy, autorów i bohaterów mazowieckiej Solidarności.