Zaproszenie na seminarium „Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony”

Zaproszenie na seminarium „Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony”

Komisja Geografii Historycznej
Polskiego Towarzystwa Historycznego

oraz

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają

28 lutego 2019 r. o godz. 11.00

na seminarium

Metodyczne problemy opracowania Atlasów historycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ruskich Korony

Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN
Warszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
Sala im. Joachima Lelewela

 

Głównym celem działalności Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego jest wspieranie badań z zakresu geografii historycznej. Cel ten realizowany jest na wiele sposobów – poprzez organizację spotkań i seminariów, dyskusje na forum Komisji, integrację badaczy z tej dziedziny, a także poprzez patronat nad czasopismem „Studia Geohistorica” i współorganizację konferencji.

W 2020 roku zakończą się prace nad serią „Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku”, prowadzone w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk od lat 60. XX w. Zdobyte w czasie przygotowywania serii doświadczenie i wypracowane metody stanowią dobry punkt wyjścia do chronologicznego i terytorialnego rozszerzenia zakresu prac atlasowych. W związku z powyższym pragniemy podjąć dyskusję na temat metodycznych problemów prac nad dwoma planowanymi projektami: „Atlasem historycznym Wielkiego Księstwa Litewskiego” i „Atlasem historycznym ziem ruskich Korony”. Obrady, z udziałem gości z Ukrainy, Białorusi i Litwy, zostaną poprzedzone trzema referatami:

Mapy szczegółowe XVI wieku – dopełnienie serii
dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN

Atlas historyczny ziem ruskich Korony – założenia projektu
dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAiE PAN

Atlas historyczny Wielkiego Księstwa Litewskiego – założenia projektu
dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
dr Piotr Guzowski (UwB, IH PAN)

Zapraszamy do udziału w seminarium i dyskusji.