Zaproszenie na Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Zaproszenie na Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

W imieniu Prof. Jerzego Pysiaka i Prof. Pawła Żmudzkiego
bardzo serdecznie zapraszamy na

Mediewistyczne i Nowożytne Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Seminarium odbywa się w poniedziałki o godz. 17.15 w Sali im. Aleksandra Gieysztora (nr 125), II piętro w nowej części Instytutu Historycznego.

 

Program semestru wiosennego 2018/2019

18 lutego
Wykład im. Antoniego Mączaka
Prof. Murat Antoni Ucerler (Matteo Ricci Institute, University of San Francisco)
Early Modern Jesuit Global Networks of Knowledge and Information

25 lutego
Prof. Flocel Sabate (Universitat de Lleida)
The meanings of the Crown of Aragon as a Mediterranean Empire

4 marca
Dr hab. Adrian Jusupović (Instytut Historii PAN)
Templariusze zwani Salomonitami”. Chronologiczne problemy datacji informacji Kroniki halicko-wołyńskiej.

18 marca
Dr hab. Paweł Żmudzki
Kronika wielkopolska jako źródło do dziejów rozbicia dzielnicowego w drugiej połowie XIII w.

25 marca
Dr hab. Aleksandr Musin (Instytut Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk)
Киевская Русь или „союз архонтов”? Модели власти в Восточной Европе в XI века [Ruś Kijowska czy „związek archontόw”? Modele władzy w Europie Wschodniej w XI wieku]

1 kwietnia
mgr Igor Rosa (Wydział Artes Liberales UW)
Las w średniowiecznej narracji kronikarskiej. Kreacja przestrzeni, przestrzeń kreacji

15 kwietnia
Prof. Béatrice Delaurenti (École des hautes études en sciences sociales, Paryż)
Fascination et mauvais œil: la réception de la doctrine d’Avicenne sur le pouvoir de l’âme en dehors du corps (XIIIe–XVe siècle)

6 maja
Prof. Leszek Wetesko (Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie)
Geneza złotych kodeksów – próba nowego spojrzenia

13 maja
Dr hab. Maria Starnawska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prodigium in conspectu Litwanorum patratum – poganie wobec zjawisk nadprzyrodzonych podczas walk z chrześcijanami w polskich przekazach dziejopisarskich

20 maja
mgr Anton Saifullajeū
Kobieta w historiografiach postkolonialnych

3 czerwca
Dr hab. Joanna Sobiesiak (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tradycja historiograficzna o zdobyczach Czechów przywiezionych z wypraw do Italii za panowania króla Władysława (1140–1172)