Zaproszenie na „DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce”

Zaproszenie na „DARIAH Annual Event 2019: Dane w humanistyce”

DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15–17 maja i będzie poświęcone całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Wydarzenie jest otwarte dla całej europejskiej społeczności DARIAH oraz dla wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań oraz skorzystać z możliwości spotkań i nawiązania współpracy. W jego ramach odbędzie się szereg wykładów i warsztatów skupiających naukowców, specjalistów od technologii i analizy danych oraz przedstawicieli instytucji dziedzictwa kulturowego.

Zgłoszenia do udziału w DARIAH Annual Event 2019 (tytuły i abstrakty o długości do 1000 słów) przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia w dwóch kategoriach:
1. Referaty/postery.
2. Spotkania (warsztaty oraz spotkania grup roboczych DARIAH).

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2019 r.
Potwierdzenie udziału nastąpi do 12 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na temat DARIAH Annual Event 2019 oraz możliwości udziału znajduje się na stronie https://dariah-ae-2019.sciencesconf.org.