Zaproszenie na 1. posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921

Zaproszenie na 1. posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921

Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921 mają przyjemność zaprosić na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się przy udziale prasy.

Posiedzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego 11 czerwca 2018 w godzinach 15:00–18:00.

Podczas posiedzenia zaprezentowani zostaną członkowie Komisji oraz omówione zostaną cele, do jakich dążyć będzie Komisja. Profesorowie Jan Jacek Bruski i Walentyna Piskun wygłoszą pierwsze referaty związane z relacjami wzajemnymi Polski i Ukrainy w latach 1917–1921.

Polsko-Ukraińska Komisja Historyków została powołana w dn. 22 marca 2018 r. na mocy wspólnej decyzji dr. Andrija Małeszewycza, Prezydenta Naukowego Uniwersytetu Kijowska Akademia Mohylewska oraz dr. h.c. Jana Malickiego, Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Komisji jest pogłębienie badań i przybliżenie historii stosunków polsko-ukraińskich w przełomowym okresie 1917/1921 roku. Członkami Komisji są wybitni badacze historii z Polski i Ukrainy, zajmujący się stosunkami polsko-ukraińskimi, Polakami na Ukrainie i ukraińską emigracją w Polsce, w szczególności w przełomowych latach 1917–1921.

W skład polskiej strony Komisji wchodzą: prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – współprzewodniczący, prof. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej), prof. Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN), prof. Jan Pisuliński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Stanisław Stępień (Południo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu), prof. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie / IPN)

W skład ukraińskiej części Komisji wchodzą: prof. Władysław Werstiuk (współprzewodniczący, Instytut Historii Ukrainy NANU) – współprzewodniczącydr Olena Betlij (Akademia Kijowsko-Mohylańska), dr Hennadij Korolow (Instytut Historii Ukrainy NANU), dr Natalia Makowska (dyrektor Państwowego Archiwum Najwyższych Organów Władzy), dr Oleh Pawłyszyn (Uniwersytet Lwowski), dr Walentyna Piskun (Instytut Archeografii NANU), dr Maksym Potapenko (Uniwersytet w Niżynie), dr Witalij Skalski (Akademia Kijowsko-Mohylańska / Instytut Historii Ukrainy NANU). Sekretarzem Komisji – prof. Ola Htatiuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska / Studium Europy Wschodniej)

Serdecznie zapraszamy!