Zaproszenie do udziału w III sympozjum źródłoznawczym „Gdańsk 1945–1960”

Zaproszenie do udziału w III sympozjum źródłoznawczym „Gdańsk 1945–1960”

Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN
we współpracy z Muzeum Gdańska

zaprasza do udziału

w III sympozjum źródłoznawczym:

Gdańsk 1945–1960.

Odbudowa.
Rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno-urbanistycznej

7 grudnia 2018 r.
Gdańsk, Dom Uphagena

 

Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska odbywa się w związku z pracami nad VI tomem „Historii Gdańska”. Projekt kierowany przez profesorów Edmunda Kizika i Mirosława Golona stanowi kontynuację monumentalnego dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922–2007) i realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Kuratorem sympozjum jest dr Sylwia Bykowska.

W załączniku program sympozjum

Pliki do pobrania: