Wyniki XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej

Wyniki XI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej

Jury Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w Dziedzinie Historii Najnowszej jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu nagród i wyróżnień autorom nadesłanych prac doktorskich i magisterskich.

W kategorii prac doktorskich jury postanowiło, że zostanie przyznana:
nagroda I stopnia za pracę Krzysztofa Kloca: „Michał Sokolnicki (1880–1967) Piłsudczyk – historyk – dyplomata”,
nagroda II stopnia za pracę Mateusza Sokulskiego: „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w latach 1970–1980”.

Jury przyznało trzy wyróżnienia w kategorii prac doktorskich:
Adrianna Sznapik, „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europejskich”,
Aleksandra Sylburska, „Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956)”,
• Mariusz Kolmasiak,  „Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1935–1939)”

W kategorii prac magisterskich jednogłośnie jury postanowiło, że zostanie przyznana:
• nagroda I stopnia za pracę Mateusza Hübnera: „Pułkownicy – rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej”,
nagroda II stopnia za pracę Pawła Mrowińskiego, „I wtedy nadszedł ów straszny „Oktober”. Egzekucje publiczne w Warszawie (październik 1943 – luty 1944). Ujęcie performatywne”

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał:
Przemysław Misiołek: „Spór o cerkiew w Polanach”.

Obecni członkowie posiedzenia jury: prof. Jan Draus, prof. Jerzy Eisler, prof. Marek Kornat, dr hab. Krzysztof Kosiński, prof. Wojciech Polak, prof. Włodzimierz Suleja

Sekretarz: dr Paweł Libera.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki. Termin wręczenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych IPN i IH PAN.