Wydawnictwa IHPAN 2009

Działalność wydawnicza Instytutu Historii PAN w roku 2009
publikacje wydane lub współwydane i współfinansowane

Czasopisma

Wydawnictwa ciągłe i słowniki

Wydawnictwa zwarte