Współpracownicy

Kann Piotr

Data i miejsce uzyskania tytułu magistra:

1991, ASP Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

 

Specjalizacja:

Projektowanie produktu i struktur użytkowych (obecnie: kartografia cyfrowa)

Zakład/Pracownia:

Zakład Atlasu Historycznego

Ważniejsze publikacje:

1. [Współautor] Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, red. M. Słoń, w serii „Geschichte Erinnerung Politik Posener Studien zur Geschichts–, Kultur– und Politikwissenschaft” (t. 6) Peter Lang, Frankfurt nad Menem 2014.
2. [Współautor] Corona Regni Poloniae, część centralna w drugiej połowie XVI wieku (mapa ścienna), IH PAN, Warszawa 2014.
3. [Współautor] Atlas historyczny Polski, mapy szczegółowe XVI wieku, red. M. Słoń, (wydanie atlasowe) IH PAN Warszawa 2014.
4. [Wspólnie z: T. Panecki] The „Gaul /Raczyński“ Map of Greater Poland (1807–1812). A Project for a Digital Edition, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, red. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 239–255.

Udział w konferencjach:

1. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa polsko-niemieckiej Grupy Dyskusyjnej ds. edycji źródeł: „Historia w obrazie” (Geschichte im Bild), Toruń 2015.
2. XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Nieborów 2017.
3. 17th International Conference of Historical Geographers, Warszawa 2018.

Udział w grantach i projektach badawczych:

2015/17/N/HS3/01267, „Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielkopolski (1807–1812)”.

Kontakt:

piotrkann@wp.pl