Współpracownicy

Swobodziński Marcin

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

22 czerwca 2017, IH PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

 

Specjalizacja:

dzieje Brandenburgii–Prus; stosunki brandenbursko-prusko-polskie w XVII i 1. poł. XVIII w.; dzieje Gdańska w XVII w.; archiwistyka; historia Archiwum Państwowego w Gdańsku do 1945 r.

Zakład/Pracownia:

Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

Ważniejsze publikacje:

1. Narodziny mitu „toruńskiej krwawej łaźni” i „krwawego sądu”, „Rocznik Toruński”, t. 38, 2011, s. 197–213.
2. Okoliczności i znaczenie ostatniego aktu renowacji inwestytury w Prusach Książęcych w lutym 1649 roku, w: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko-krzyżacko-pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660, Warszawa 2014, s. 325–335.
3. Źródła do dziejów politycznych Gdańska w pierwszym okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (VI–XII 1696) w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku, „Historia–Archiwa–Gdańsk”, t. 1, 2018, s. 27–38.

Udział w grantach i projektach badawczych:

 

Kontakt:

marcin_swob@interia.pl