Współpracownicy

Nalewajko Małgorzata

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

1994, IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2014, Wydział Neofilologii UW

Specjalizacja:

historia najnowsza: migracje masowe w XX w. (szczególnie obecność polska w Hiszpanii), procesy narodotwórcze, kontakty międzyetniczne, problemy tożsamości, zjawisko wielokulturowości; historia Ameryki Łacińskiej XIX i XX w. (głównie region And); historia relacji polsko-hiszpańskich

Zakład/Pracownia:

Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

 Ważniejsze publikacje:

1. Les immigres polonaisen Espagne, 1989–2007. Du changementen Pologne jusqu’a son adhesion a l’Union europeenne et son entree dans l’espace Schengen.
2. El debate nacional en el Perú (1920–1933), Warszawa 1995.
3. Społeczeństwa narodowe czy wielokulturowe? Spory o teorie i kształt rzeczywistości na marginesie „Społeczeństwa wieloetnicznego” G. Sartoriego, „Dzieje Najnowsze”, t. 35, nr 2, 2003, s. 177–190.
4. Imigranci polscy w Hiszpanii – przypadek typowy czy szczególny?, „Przegląd Polonijny” 2003, nr 4.
5. España y Polonia. Los encuentros, pod red. E. González Martínez, Madryt 2005.
6. Od strajków sierpniowych do groźby interwencji. Obraz wydarzeń „El País” (sierpień-grudzień 1980 r.), „Dzieje Najnowsze”, t. 37, nr 3, 2005, s. 97–117.
7. Wpływ procesów migracyjnych na kształtowanie się nowych społeczności i nowych kultur, w: Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furda, W. Wysoczański, Wrocław 2006.
8. „Boletín Polonia” i „Archipelag” – dwa czasopisma polonijne w Alcalá de Henares, w: Migracje. Hiszpańskojęzyczna przestrzeń. Trzy kontynenty, red. J. Zamojski, Warszawa 2007.
9. La imagen de los acontecimientos polacos de los años 80 del siglo XX en las columnas de „El País” [Obraz wydarzeń w Polsce w dekadzie lat 80. XX w. na łamach „El País”], w: El cambio de la imagen mutua de Polonia y España desde la transición [Zmiana wzajemnego obrazu Polski i Hiszpanii od czasu przejścia de demokracji], Warszawa 2008.
10. Nieznani a bliscy. Historyczne i społeczne uwarunkowania recepcji polskiej imigracji przełomu XX i XXI wieku w Hiszpanii, IH PAN, Warszawa 2012.
11. La imagen de Polonia en los testimonios espanoles de la postguerra, w: Realidades heterogeneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibericas e iberoamericanas, red. K. Kumor, E. Waluch-de la Torre, Warszawa 2012.
12. Episodios judios en la imagen mutua de Espana y Polonia, „Itinerarios”, t. 16, 2012.
13. La imagen de la Espana franquista en los reportajes polacos, „Itinerarios”, t. 18, 2013, s. 159–180.
14. Los polacos hacia América Latina. La política emigratoria del gobierno polaco en el período de entre guerras, w: Migraciones internacionales, actores sociales y Estados. Perspectivas del análisis histórico, wyd. E. Gpnzález Martínez, A. Fernández, Iberoamericana-Vervuert, Madryt 2014, s. 129–147.
15. Polacos rumbo a España: flujos migratorios en el periodo 1989–2004/2007, w: De la ex URSS hacia todos los lugares. Distintas dimensiones del proceso migratorio. Países de origen y de destino, wyd. C. Pizzonia, S. Masseroni, Univ. Autónoma Metropolitana, Meksyk 2014, s. 211–233.
16. Los inmigrantes polacos en Brasil en sus testimonios, w: Migraciones transatlánticas. Desplazamientos, etnicidad y políticas, wyd. E. González Martínez, R. González Leandri, Catarata, Madryt 2015, s. 248–267.
17. Książę de Parcent (Casimiro Florencio Granzow de la Cerda), Dramat Warszawy 1939–1945, tłum., oprac. i wprowadzenie (ss. 7–26) Małgorzata Nalewajko, IH PAN, Warszawa 2016.
18. Los españoles residentes en Polonia y su imagen del país de acogida, „Itinerarios”, t. 24, 2016, s. 281–307.

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. Koordynacja wspólnego projektu badawczego PAN/CSIC: „Zmiana wzajemnego wizerunku Polski i Hiszpanii od czasu przejścia do demokracji (2007–2008).
2. Udział we wspólnym projekcie badawczym PAN/CSIC: „Polska i Hiszpania: od masowych migracji do obu Ameryk do zamykania granic europejskich” (2001–2006).

Kontakt:

m.j.nalewajko@uw.edu.pl