Współpracownicy

Zhyvachivskyi Andrii

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

1 lipca 2010, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

Specjalizacja:

historia nowożytna Imperium Osmańskiego; dzieje Krymu; pogranicze

Zakład/Pracownia:

Zakład Studiów Nowożytnych (współpracownik)

Ważniejsze publikacje:

1. The Governors of Kefe and Azak in Ottoman-Muscovite Relations in the Fifteenth-Seventeenth Centuries and the Issue of Titulature, “Acta Poloniae Historica”, t. 115, 2017, s. 211–234.
2. The Role of Bakhchisaray and Kefe in Ottoman-Polish Relations in the First Half of the 17th Century, w: Turkish-Polish Relations, 1414–2014 International Conference proceedings book, 06–07 June 2014, Türk-Tarih Kurumu, Warszawa–Ankara 2017, s. 503–522.
3. Ludy turkijskie na służbie książąt Rusi Południowej, w: Colloquia Russica, t. 1, Ruś Średniowieczna a sąsiedzi (IX – połowa XIII wieku). Materiały pokonferencyjne z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków, 24–26 listopada 2010 r., Kraków 2011, s. 69–73.
4. Kaffa a ziemie ruskie w drugiej połowie XV wieku. Handel czarnomorski. w: Colloquia Russica, Seria I, t. 3, Ruś w epoce najazdów mongolskich (1223–1480). Materiały pokonferencyjne z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 15–17 listopada 2012, Kraków 2013, s. 208–215.

Udział w grantach i projektach badawczych:

Stypendium Tureckiej Państwowej Rady Badań Naukowo-Technologicznych (Türkiye Bilimsel ve Tehnolojik Araştırma Kurumu) na uczelni İstanbul Şehir Universitesi (2014–2015).

Kontakt:

zhandriy22@yahoo.com