Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. IH PAN uzyskał w 2015 roku Kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020) i w ramach programu będzie realizował wymianę studentów studiów doktoranckich oraz pracowników.

W ramach programu realizowane są wyjazdy studentów studiów III stopnia na studia do innego kraju partnerskiego trwające od 3 do 12 miesięcy lub wyjazdy pracowników naukowych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do instytucji z innego kraju partnerskiego trwające od 5 dni do 2 miesięcy. Warunkiem realizacji mobilności jest posiadanie przez instytucję partnerską Karty ERASMUSA oraz podpisanie dwustronnego porozumienia pomiędzy tą instytucja i IH PAN.

W tej chwili IH PAN współpracuje w ramach programu Erasmus + z Uniwersytetem we Florencji oraz z Uniwersytetem NOVA w Lizbonie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie (zarówno doktoranci, jak i pracownicy naukowi) proszone są o bezpośredni kontakt z koordynatorem.

Kontakt:
Koordynator programu dr Anna Kalinowska
E-mail: akalinowska@ihpan.edu.pl

Zobacz także: