Samorząd Doktorantów

Skład Rady Samorządu Doktorantów:
Amadeusz Szklarz-Habrowski – przewodniczący
Piotr Donefner – zastępca przewodniczącego
Piotr Skowroński – sekretarz

Na reprezentanta do Rady Naukowej IH PAN wybrany został:
Amadeusz Szklarz-Habrowski

Przedstawicielami doktorantów IH PAN na zebranie ogólne doktorantów PAN zostali wybrani:
Joanna Kunigielis
Piotr Donefner