Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie
w zakresie historii
Polski i Europy od średniowiecza po wiek XX
w roku akademickim 2018/19

 

Informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ustaliła warunki i tryb rekrutacji na I Rok Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2018/19.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie zobowiązana jest złożyć następujące dokumenty:
– podanie o przyjecie ze wskazaniem obszaru zainteresowań badawczych,
– opis planowanego projektu,
– życiorys,
– odpis dyplomu magisterskiego (do wglądu), lub oświadczenia, że będzie nim dysponowała w momencie rozpoczęcia kształcenia,
– wydruk pracy magisterskiej,
– opinia samodzielnego pracownika naukowego,
– kwestionariusz osobowy (dostępny poniżej),
– 2 fotografie.

Wymienione dokumenty należy złożyć w  terminie 16–22 sierpnia 2018 r. w Instytucie Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31,  pok. 43 (Administracja Studiów Doktoranckich) w godzinach 10.00–14.00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie 14–15 września 2018 r. O szczegółach kandydaci zostaną powiadomieni drogą  mailową.

Ewentualne potwierdzenie znajomości języka obcego (np. certyfikat, suplement do dyplomu, zaświadczenie, itp.) – poziom B2, C1, C2  zwalnia z egzaminu z języka obcego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 831 02 64 lub mailowo: p. Emilia Switat, e-mail: eswitat@ihpan.edu.pl; Renata Nowicka, e-mail: rnowicka@ihpan.edu.pl

 

W załączeniu Uchwała Rady Naukowej nr 12/1/2018 z 15 lutego 2018 r.

 

Zasady rekrutacji ujmuje § 4. Regulaminu Studiów Doktoranckich.