Rekrutacja

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

ogłasza nabór na bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19 w zakresie historii Polski i Europy od średniowiecza po czasy współczesne

PORÓWNANIA I KONTEKSTY W BADANIACH HISTORYCZNYCH

Niezależnie od tematyki i badanej epoki historyk staje przed fundamentalnym problemem porównywania zjawisk i rozpatrywania ich w szerszym kontekście. Jakie wskaźniki pozwalają historykowi na dokonywanie porównań? Błahe z pozoru analogie mogą być punktem wyjścia do głębszej refleksji nad podobieństwem przypadków – mimo odmienności, a nawet niepowtarzalności konkretnych uwarunkowań. Choć nie stawiamy kandydatom ograniczeń tematycznych, zachęcamy ich do krytycznego spojrzenia na problem badań nad zjawiskami oddalonymi w przestrzeni i w czasie, a także do analizy porównawczej w oparciu o ustalenia pokrewnych dyscyplin naukowych.

            Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oferuje doktorantom studia pod opieką czołowych specjalistów z zakresu dziejów Polski i Europy (w tym historii idei, historii społecznej i politycznej), udział w zespołowych projektach badawczych i w wymianie międzynarodowej. W tym roku jedno miejsce czeka na doktoranta, który w badaniach zechce zająć się problemem z zakresu historii Węgier i Polski w XX w. w kontekście porównawczym. Doktoranci mają możliwość pozyskania stypendiów ze środków własnych Instytutu i źródeł zewnętrznych.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na studia doktoranckie odbędą się 19 i 20 września 2018 r.

Przed złożeniem dokumentów kandydaci są proszeni o umówienie się na konsultację z samodzielnym pracownikiem naukowym zatrudnionym w IH PAN za pośrednictwem sekretarza studiów doktoranckich dr Olgi Linkiewicz, e-mail ola.linkiewicz@ihpan.edu.pl

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

– Opis projektu badawczego (nie więcej niż 2000 słów)

– Podanie o przyjęcie na studia

– Opinię samodzielnego pracownika naukowego

– Kwestionariusz osobowy (dostępny poniżej) i dwa zdjęcia

– Życiorys naukowy wraz ze spisem publikacji

– Dyplom studiów magisterskich (odpis do wglądu)

– Pracę magisterską

Potwierdzenie znajomości języka obcego (np. certyfikat, suplement do dyplomu, zaświadczenie, itp.) – poziom B2, C1, C2  zwalnia z egzaminu z języka obcego.

Dokumenty będą przyjmowane od 21 sierpnia do 7 września w siedzibie IH PAN w Warszawie przy Rynku St. Miasta 29/31, w pokoju nr 43

Szczegółowych informacji udzielają p. Renata Nowicka (rnowicka@ihpan.edu.pl) i p. Emilia Switat (eswitat@ihpan.edu.pl), tel. 22 831 02 64

W załączeniu Uchwała Rady Naukowej nr 12/1/2018 z 15 lutego 2018 r. oraz jej załącznik.

Zasady rekrutacji ujmuje § 4. Regulaminu Studiów Doktoranckich.