Program

Program studiów III stopnia w zakresie historii obowiązujący od 1 X 2014 roku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

– W trakcie realizacji studiów doktorant zobowiązany jest uzyskać 45 ECTS, w tym 34 ECTS za zajęcia obowiązkowe i 11 ECTS za zajęcia fakultatywne
– W trakcie realizacji studiów doktorant zobowiązany jest uzyskać 5 ECTS za przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe (w tabeli oznaczone *)
– Praca pisemna A to artykuł monograficzny spełniający wymagania stawiane publikacjom w naukowych czasopismach recenzowanych
– Praca pisemna B to krótki tekst np. recenzja (lub artykuł recenzyjny), polemika, edycja krótkiego źródła. W trakcie studiów doktorant powinien zaliczyć dwie prace tego typu (najlepiej w trakcie pierwszych trzech lat studiów)

Rok Zajęcia obowiązkowe Zajęcia fakultatywne Suma punktów
I Praca pisemna A (6 ECTS)
Seminarium promotorskie (4 ECTS)
Seminarium doktorskie (3 ECTS)
Prawne i ekonomiczne podstawy działalności badawczej* (1 ECTS)
Internet i nowe technologie w badaniach historycznych* (1 ECTS)
Praca pisemna B (4 ECTS)
13 ECTS (nie mniej niż 5 ECTS za zajęcia fakultatywne)
II Praca pisemna A (6 ECTS)
Seminarium promotorskie (4 ECTS)
Seminarium doktorskie (3 ECTS)
Konsultacje metodologiczne* (1 ECTS)
Interdyscyplinarne konwersatorium monograficzne z zakresu nauk humanistycznych (3 ECTS)
Praca pisemna B (4 ECTS)
13 ECTS (nie mniej niż 5 ECTS za zajęcia fakultatywne)
III Seminarium promotorskie (4 ECTS) Konsultacje warsztatowe* (1 ECTS)
Konsultacje z opiekunem / promotorem pomocniczym* (1 ECTS)
4 ECTS (nie mniej niż 1 ECTS za zajęcia fakultatywne)
IV Seminarium promotorskie (4 ECTS) Konsultacje metodologiczne* (1 ECTS)
Konsultacje z opiekunem / promotorem pomocniczym* (1 ECTS)
4 ECTS
Suma punktów 34 11 45