Nabór wniosków na stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów – do 31.10.2018 r.

Prosimy doktorantów IH PAN o składanie wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej do do 31.10.2018 r. do administracji Studium Doktoranckiego (pok. 43). Można wnioskować o stypendia socjalne, zapomogi losowe, stypendia dla najlepszych doktorantów.

Poniżej jest dostępny Regulamin FPM wraz z załącznikami. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie wymogów poszczególnych rodzajów stypendium i składanie kompletnych wniosków.