Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński
e-mail: kkosinski@ihpan.edu.pl

Sekretarz Studiów Doktoranckich
dr Olga Linkiewicz
e-mail: ola.linkiewicz@ihpan.edu.pl

Szczegółowe informacje w sprawie Studiów Doktoranckich można uzyskać w Instytucie Historii PAN pod telefonem (022) 831 02 64 (pokój 43)
Informacji udzielają:
Renata Nowicka e-mail: rnowicka@ihpan.edu.pl
Emilia Switat e-mail: eswitat@ihpan.edu.pl