Strony internetowe czasopism IH PAN

Strony internetowe czasopism IH PAN

Strony internetowe czasopism wydawanych przez IH PAN mogą być tymczasowo nieaktywne w wyniku awarii serwera zewnętrznego wobec Instytutu, trwają prace naprawcze. Prosimy korzystać obecnie przede wszystkim z profili poszczególnych tytułów na Akademickiej Platformie Czasopism Naukowych: http://apcz.umk.pl/.