Spotkania w ramach konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy (marzec 2019)

Spotkania w ramach konwersatorium prof. Jerzego W. Borejszy (marzec 2019)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne konwersatorium we wtorki 5 i 26 marca 2019 o godz. 13:00 do Sali Kościuszkowskiej IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31.

Tematyka konwersatoriów: „Utwory literackie pisane w ustrojach totalitarnych jako źródło historyczne” (zajęcia 5 i 26 marca 2019).

Problemy:
1. Wersja pierwotna (maszynopisy utworów) a wersja finalna (po cenzurze). Kiedy zachowały się akta cenzury i kiedy ich nie ma.
2. Utwory literackie i kształtowanie świadomości masowej. Wybór demokratyczny i presja totalitarna.
3. Utwory literackie i opracowania historyczne a fałszowanie przeszłości i teraźniejszości.
4. Jak utwory literackie mobilizują przeciwko systemom totalitarnym i autorytarnym.
5. Specyfika roli odgrywanej przez literaturę piękną w Europie Wschodniej.
6. Rola polityczna literatury pięknej w PRL.

Nasza dyskusja będzie oparta przede wszystkim na utworach A. Sołżenicyna, I. Erenburga. W. Grossmana, których lekturę gorąco zalecamy uczestnikom konwersatorium. Udział w prezentacji problemów wezmą J. Giebułtowski, P. Głuszkowski, E. Krasucki, Ł. Mieszkowski, M. Radziwon.

Kwietniowe i majowe konwersatoria będą ogłoszone dodatkowo.

We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy zwracać się do Magdaleny Mizgalskiej-Osowieckiej: magdalena.mizgalska@gmail.com