Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski IH PAN