Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN