Rozstrzygnięcie konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Rozstrzygnięcie konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

Jury konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym ogłasza, że zwycięzcą piątej edycji konkursu został Radosław Żurawski vel Grajewski za recenzję pt. Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — Wizerunek bez heroizmu, opublikowaną na łamach „Kwartalnika Historycznego” (2016).