Rozstrzygnięcie konkursu im. Krystyny Kersten w 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu im. Krystyny Kersten w 2019 r.

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk niniejszym informuje, że decyzją Komisji Konkursowej ds. stypendium im. Krystyny Kersten (w składzie prof. prof. Tomasz Szarota, Jerzy Eisler, Henryk Gmiterek) laureatką konkursu została mgr Milena Bykowska-Witowska. Gratulujemy!

Fundatorem stypendium jest Fundacja Kerstenów.