Program konferencji „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”

Program konferencji „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski”

 

Konferencja

Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski

7–8 listopada 2018 r.

 

Organizatorzy:
Kancelaria Prezydenta RP
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Historii PAN

 

Dzień pierwszy, 7 listopada
Belweder

Otwarcie obrad

 

Sesja I:
Pragnienia i oczekiwania polskie na arenie międzynarodowej
(panel dyskusyjny)
Godz. 10:30–12:00

Prowadzenie: Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN)

Uczestnicy: Prof. Włodzimierz Suleja (IPN, Uniwersytet Wrocławski), Prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski, IPN), Prof. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

Przerwa na kawę

 

Sesja II:
Nowi sąsiedzi
Godz. 12:30–14:00

Prowadzenie: Prof. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Prof. Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny/Kraków), Czechosłowacja wobec Polski w pierwszych miesiącach jej niepodległości (październik 1918 – styczeń 1919)

Prof. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Ukraińskie elity polityczne i ich koncepcje stosunków z Polską

Dr Tomasz Błaszczak (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Politycy litewscy wobec Polski (1918—1919)

Dyskusja

 

Sesja III:
Zdegradowane mocarstwa – Rosja i Niemcy
Godz. 15:00–17:00

Prowadzenie: Prof. Włodzimierz Suleja

Prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny/Kraków, Instytut Historii PAN), Trzy Rosje (carska, Rządu Tymczasowego, bolszewicka) wobec kwestii polskiej

Prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN), Improwizacja czy strategia? Polska w niemieckich koncepcjach politycznych czasów Wielkiej Wojny

Prof. Przemysław Hauser (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Poznań), Niemcy wobec perspektywy strat terytorialnych na rzecz Polski (październik 1918 – czerwiec 1919)

Dyskusja

 

Dzień drugi, 8 listopada
Instytut Pamięci Narodowej
Przystanek Historia, Marszałkowska

Sesja IV:
Jak wiele dawały nam mocarstwa zwycięskie?
Godz. 10:00–12:00

Prowadzenie: Prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet Poznański)

Prof. Isabelle Davion (Sorbona), Polska w deliberacjach francuskiego Komitetu Studiów

Prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut Historii PAN), Koncepcja tzw. silnej Polski w francuskich wizjach pokoju

Prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN), Brytyjska wizja „Polski etnograficznej”

Prof. Mieczysław Biskupski, Stany Zjednoczone wobec sprawy niepodległości Polski

Dyskusja

Przerwa na kawę

 

Sesja V:
Kandydaci na sojuszników
Godz. 12:00–14:00

Prowadzenie: dr Sławomir Dębski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Prof. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński), Antecedencje nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych po I wojnie światowej

Dr Endre Laszlo Varga, Stanowisko Węgier wobec niepodległości Polski

Dyskusja

 

Podsumowanie obrad

(Prof. Marek Kornat, Prof. Włodzimierz Suleja)