Pracownicy Naukowi

Aleksander Łupienko

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 30, 2014 , Instytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia społeczna XIX wieku (do 1914 roku), historia architektury i urbanistyki XIX wieku (do 1914 roku), historia Warszawy, granice i funkcjonowanie przestrzeni publicznej i prywatnej, metropolie Europy XIX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:

1. „Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy (1870–1914)”, finansowany z NCN (kierownik projektu). Grant zakończony.
2. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej – 2012‒2015, finansowany z NCN (uczestnik projektu). Grant zakończony.
3. „Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”, finansowany z NCN (uczestnik projektu).
4. Funkcjonowanie społeczne architektury wybranych fragmentów przestrzeni publicznej w miastach ziem polskich (ok. 1850–1914)”, finansowany z NCN (kierownik projektu).

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2012.
2. Kamienice czynszowe Warszawy 1864‒1914, Warszawa 2015.

Artykuły:
1. Urban knowledge transfer between Eastern cities of Warsaw, Cracow and Lviv at the turn of the 19th and 20th centuries, “Zeitschrift für Ostmittleuropa-Forschung” 2017 [w druku].
2. Reading Warsaw’s complicated urban fabric, w: City as Organism. New Visions for Urban Life, t. 1, red. Giuseppe Strappa, Anna Rita Donatella Amato, Antonio Camporeale, Rzym 2016, s. 551‒560.
3. Przestrzeń publiczna Lwowa i Warszawy od lat 60-tych XIX wieku do I wojny światowej: próba porównania, w: Львів: місто – суспільство – культура, Tom 10, red. Olena Arkush, Oleksyi Vinnichenko, Marian Mudryi, Lwów 2016, s. 349‒371.
4. Some remarks on the birth of modern city planning in the Polish territories (1850–1914): the impact of the hygienic movement, “Mesto a Dejiny” 2016, nr 2, s. 18‒34.
5. Military aspects in the spatial development of the Polish cities in the nineteenth century, “Acta Poloniae Historica” 2016, nr 114, s. 255‒290.
6. Kultura miast Europy Środkowo-Wschodniej w XIX wieku: narodowa, lokalna czy metropolitarna?, w: Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur / Bratislavamesto na križovatke kultur, red. Andriej Moskwin, Warszawa, 2016, s. 129‒140.
7. The Warsaw Housing Issue in Public Debate, 1864‒1905, „Almanach Warszawy”, 2016, t. 10, s. 167‒190.
8. Koszty związane z mieszkaniem w Warszawie lat 1864‒1914, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2014, nr 1, s. 37‒53.
9. W kręgu salonów i wizyt domowych. Towarzyskość w warszawskich mieszkaniach klasy średniej lat 1864–1914, „Kwartalnik Historyczny” 2014, nr 4, s. 749‒773.
10. Mikroświat kamienicy czynszowej doby zaborów. Funkcjonowanie i życie w warszawskich kamienicach w źródłach z lat 1864–1914, „Journal of Urban Ethnology”, 2013, s. 117‒134.

Kontakt:

ollup@wp.pl