Pracownicy Naukowi

Tomasz Szarota

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 13, 1966 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1978, IH PAN, Warszawa
profesor nadzwyczajny – 1985, IH PAN, Warszawa
profesor zwyczajny – 1991, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

historia najnowsza, II wojna światowa, stereotypy narodowe

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Inne:
– w 2006 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;
– doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego;
– pięciokrotny laureat Nagrody „Polityki”;
– od 1996 r. przewodniczący Jury Nagrody „Klio”.

Ważniejsze publikacje:

1. Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w l. 1945–1948, Ossolineum, Wrocław 1969.
2. Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Czytelnik, Warszawa 1973, 1978, 1988, 2010.
3. Stefan Rowecki „Grot”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, 1985.
4. Warschau unter dem Hakenkreuz, Schöningh Verlag, Padeborn 1985.
5. Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
6. Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne i kronika wydarzeń, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
7. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
8. Der deutsche Michel. Die Geschichte eines nationalen Symbols und Autostereotyps, fibre Verlag, Osnabrück 1998.
9. U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie (Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno), Sic!, Warszawa 2000.
10. Karuzela na placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2006, 2007.
11. Stereotype und Konflikte. Historische Studien zu den deutsch-polnischen Beziehungen, fibre Verlag, Osnabrück 2010.
12. On the Threshold of the Holocaust. Anti-Jewish Riots and Pogroms in Occupied Europe Warsaw–Paris–The Hague–Amsterdam–Antwerp–Kaunas, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015.

Kontakt:

tszarota@ihpan.edu.pl