Pracownicy Naukowi

Tadeusz Kondracki

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Wrzesień 28, 1989 , Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 15 listopada 2007, Warszawa,
profesor w IH PAN od 2010 roku

Specjalizacja

historia wojskowości – Polski i powszechna, dzieje emigracji polskiej po 1945 r.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Ważniejsze publikacje:

1. Niszczyciel ORP „Orkan” 1942–1943, Warszawa 1994.
2. Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.
3. Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945–1992, Gdynia 2003.
4. Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1918–1939, Toruń 2006.
5. Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2007.
6. Spojrzenie na Polski Wrzesień 1939 roku, praca zbior. pod red. T. Kondrackiego, Warszawa 2011.
7. (współautor) 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941–1947. Zarys dziejów, Londyn 2012.
8. Moc ducha wytrwania. Warszawskie Termopile 1939, Warszawa 2013.
9. (wspólnie z Janem Tarczyńskim) Monitory Flotylli Pińskiej, Warszawa 2014.
10. To ulica Skaryszewska. Warszawskie Termopile 1940–1944, Warszawa 2015.
11. (współautor) The Battle of Britain / Kampania Brytyjska, Warszawa 2015.
12. (wspólnie z Janem Tarczyńskim) Samochody Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
13. (współautor) 2 Korpus Polski / 2nd Polish Corps, Warszawa 2016.

Kontakt:

tkond@o2.pl