Pracownicy Naukowi

Tadeusz Epsztein

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 3, 1996 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1 VI 2006, IH PAN, Warszawa;
profesor w IH PAN od 2010 roku

Specjalizacja

historia Polski XIX i XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. 2009–2012, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt nr N N108 198836: „Przygotowanie do publikacji rękopisu: Andrzej Grabianka, Statističeskìe svedĕniâ o pomĕŝičih’ iměnìâh’ kìevskoj, podol’skoj i volynskoj gubernìi…, St. Petersburg’ 1860, rkps, Biblioteka Jagiellońska, sygn. 5985, k. 231” (IH PAN).
2. 2012–2017, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt nr 11H12030781: „Archiwum Ringelbluma – pełna edycja” (razem z dr Eleonorą Bergman w ŻIH).
3. 2012–2015 Archiwum Ringelbluma – edycja w języku angielskim projekt: „The Rothschild Foundation Europe” (razem z Eleonorą Bergman w ŻIH).
4. 2012–2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt nr 11H 12 0226 81, „Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918” (uczestnik projektu prowadzonego przez prof. Wiesława Cabana na UJK w Kielcach).
5. 2013–2016 projekt NCN nr 197518, „Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w.” (IH PAN).
6. 2014–2018 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki projekt nr 11 H 13 0139 82 „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenie–konsekwencje” (uczestnik projektu prowadzonego przez prof. Włodzimierza Mędrzeckiego w IHPAN).

Ważniejsze publikacje:

1. Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy (współwydawca z S. Górzyńskim), t. 2, Warszawa 1991.
2. Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1864–1914, Warszawa 1998.
3. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w., Warszawa 2005.
4. Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r., Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2008, ss. 618.
5. [Współredaktor serii razem z Eleonorą Bergman i Katarzyną Person:] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 4–17, 19–28, 30–34, Warszawa 2011–2018.
6. Inwentarz Archiwum Ringelbluma, Warszawa 2011, Wydawnictwo DiG, ss. 942.
7. Wrona Zakopiańska. Urszula Kołaczkowska (1911–2009) – życie i twórczość, Warszawa 2012, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, ss. 147.
8. [Redaktor słownika:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 9–11, Warszawa 2010–2016, Wydawnictwo DIG, ss. 191+169+164.
9. [razem z Aleksandrą Bańkowską] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 11, Ludzie i prace „Oneg Szabat”, Warszawa 2013 , WUW, ss. 428.
10. Własność ziemska na Ukrainie w 1860 r. w „Statystyce” Andrzeja Grabianki, Warszawa 2013 (edycja internetowa na stronie RCIN IH PAN).
11. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 15, cz. 1, Wrzesień 1939 i obozy jenieckie, oprac. Tadeusz Epsztein, cz. 2, Listy kaliskie, oprac. Justyna Majewska, cz. 3, Listy płockie, oprac. Aleksandra Bańkowska, Warszawa 2014, ŻIH i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 411.
12. [razem z Katarzyną Person] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 33, Getto warszawskie, cz. I, Warszawa 2016, ŻIH i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 522.
13. Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 34, Getto warszawskie, cz. II, Warszawa 2016, ŻIH i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 670.
14. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2017, IH PAN, ss. 511.
15. [razem z Eleonorą Bergman] Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 30, Pisma Chaskiela Wilczyńskiego, Warszawa 2018, Wydawnictwo ŻIH, ss. 365.

Kontakt:

tadeuszepsztein@o2.pl