Pracownicy Naukowi

Marlena Kapica-Jezierska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Październik 31, 2012 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Bibliografia historii Polski XIX–XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. Współoprac.: Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku. T. III: 1865–1918, wol. 3: Czasopisma, jednodniówki i kalendarze. Zabór austriacki. Zebrał i oprac. Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kierunkiem Danuty Urszuli Ścięgosz-Karpińskiej. Zredagowała D. U. Ścięgosz-Karpińska. Warszawa 2017, Instytut Historii PAN, ss. XXII, 1742.
Wspólnie z: Cholewa-Adamczyk Anna, Małczuk Magdalena, Nowosielska Elżbieta, Sulej Katarzyna, Ścięgosz-Karpińska D. U.
ISBN: 978-83-63352-91-2

Kontakt:

mkapica@ihpan.edu.pl