Pracownicy Naukowi

Marek Ney-Krwawicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 20, 1986 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2000, IH PAN;
profesor zwyczajny – październik 2010 r.

Specjalizacja

historia Polski XX w.; Polskie Państwo Podziemne; Armia Krajowa

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
Projekt badawczy „Życie codzienne konspiratora żołnierza Armii Krajowej 1939–1945”

Ważniejsze publikacje:

1. Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.
2. Armia Krajowa. Siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1993.
3. Sztandary i proporce Armii Krajowej, Warszawa 1994.
4. Biuro generała Sosnkowskiego, Warszawa 1996.
5. Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1999.
6. The Polish Home Army 1939–1945, London 2001.
7. Die Fuhrung der Republik Polen im Exil, w: Die polnische Heimatarmee. Geschichte Und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, München 2003, s. 151–167.
8. Polish women fighting for freedom 1939–1945, London 2008.
9. Armia Krajowa. Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, wyd. II poszerzone, Warszawa 2009.
10. Dowódcy Armii Krajowej, wyd. II poszerzone, Warszawa 2009.
11. „Odznaka Pamiątkowa Armii Krajowej”, Warszawa 2010.
12. Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939–1950, Warszawa 2014.

Kontakt: