Pracownicy Naukowi

Krzysztof Kosiński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 11, 2002 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 9 grudnia 2009 r., Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Specjalizacja

historia społeczna PRL

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
Projekt badawczy Zakładu Badań nad Dziejami Polski po 1945 r.: „Encyklopedia społeczna PRL”.

Ważniejsze publikacje:

1. O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach (warszawskich), Warszawa 2000.
2. Nastolatki’81. Świadomość młodzieży w epoce „Solidarności”, Warszawa 2002.
3. Oficjalne i prywatne życie młodzieży w PRL, Warszawa 2006.
4. Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Warszawa 2008.
5. Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego. 1957–1971, Warszawa 2014.
6. „Religianctwo”. Napięcie między ideologią a religią w świadomości członków i działaczy PZPR, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2014, nr 12, s. 107–203.
7. Pisarz akonwencjonalny. Warianty lektury twórczości Marka Nowakowskiego (wybrane przykłady), w: Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, red. Sławomir Buryła, Jakub Michalczenia, Maciej Urbanowski, Warszawa 2016, s. 19–38.
8. Polska inna niż PRL. Rozważania programowe O co walczymy? na łamach organu Stronnictwa Narodowego „Walka” w latach 1941–1944, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 2, s. 86–130.

Kontakt:

krzysztof-kosinski@outlook.com