Pracownicy Naukowi

Anna Wiekluk-Marianowska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Grudzień 22, 1978 , Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

biografistyka; historia polityczna polski XX wieku; historia wojskowości i organizacji niepodległościowych po II wojnie światowej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wydanie drukiem kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego, kierownik projektu: prof. Andrzej Romanowski, zakończenie prac: 2016.

Ważniejsze publikacje:

1. Rostworowski Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 37, 1990, z. 133.
2. Serwatowski Maciej Zenon, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 36, 1995, z. 150.
3. Serwatowski Teodor Alfred, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 36, 1995, z. 150.
4. Skarżyński Erazm, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 38, 1997, z. 156.
5. Skąpski Józef, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 38, 1997, z. 156.
6. Skirliński Jan, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 38, 1998, z. 157.
7. Skórkowski Alfons, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 38, 1998, z. 158.
8. Skrzyński Henryk, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 38, 1998, z. 158.
9. [Wspólnie z Andrzejem A. Ziębą] Sobiński Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 39, 2000, z. 163.
10. Stadnicki Jan, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 41, 2002, z. 170.
11. Stankiewicz Mamert, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 42, 2003, z. 173.
12. [Wspólnie z Pawłem Sarneckim] Starzewski Maciej Jan, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 42, 2004, z. 174.
13. Steckiewicz Maria, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 43, 2004, z. 176.
14. [Wspólnie z Hieronimem Sieńskim] Stępień Jan Piotr, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 43, 2005, z. 179.
15. Bibliografia prac prof. dr hab. Ireny Homoli-Skąpskiej, w: Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej, Kraków–Warszawa 2009.
16. Szalewicz Wacław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 46, 2010, z. 191.
17. [Wspólnie z Grzegorzem Mazurem] Szredzki Witold Paweł, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 49, 2013, z. 200.
18. Szturm de Sztrem (Herfutowa) Zofia, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 49, 2013, z. 200.
19. Szwankowski Eugeniusz Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 49, 2014, z. 202.
20. [Wspólnie z Janem W. Chojną] Szymański (właściwie  Szymczuk) Paweł, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 50, 2015, z. 205.
21. Świdowa (Wasilewska-Świdowa) z Wasilewskich Zofia, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 51, 2016, z. 209.
22. [Wspólnie z Januszem Marszalcem] Tabisz Stanisław, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 52, 2017, z. 212.

Kontakt:

wiekluk@ih.pan.krakow.pl