Pracownicy Naukowi

Anna Landau-Czajka

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 16, 1988 , Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1999, IH PAN
profesor – 2009

Specjalizacja

historia społeczna; historia stosunków polsko-żydowskich

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej” 2010–2013.
2. „Sieć. Rozpad i nowy porządek”.
3. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania–doświadczenie–konsekwencje”, finansowany w ramach NPRH.

Ważniejsze publikacje:

1. W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Wyd. Neriton, Warszawa 1998.
2. Co Alicja odkrywa po własnej stronie lustra. Życie codzienne, społeczeństwo, władza w podręcznikach szkolnych 1785–2000, Warszawa 2002.
3. Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Wyd. Neriton, Warszawa 2006.
4. Metamorfozy Społeczne 7. Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939, pod red. K. Sierakowskiej i A. Landau-Czajki, IH PAN, Warszawa 2013.
5. Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej, ŻIH, Warszawa 2015.

Kontakt:

alandau@op.pl