Pracownicy Naukowi

Andrzej Kamieński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 14, 1994 , IH PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 29 maja 2003 r., IH PAN,
profesor w IH PAN od 2010 r.

Specjalizacja

historia powszechna państwa prawa i dyplomacji oraz ustroju i absolutyzmu Brandenburgii Prus w XVI–XVIII wieku; stosunki polsko-niemieckie

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Edycje źródłowe: Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego lata 1669–1695 oraz akta sejmikowe województwa bełskiego 1572–1772”, grant zespołowy finansowany przez NPRH 2012/2016.
2. „Historia Prus. Narodziny–mocarstwo–obumieranie (1500–1947), t. IV: Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947” projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN 2013/2016.
3. „Edycje źródłowe: Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego lata 1632–1668”, grant zespołowy finansowany przez NPRH 2013/2017 (przedłużony do końca 2018 r.).

Ważniejsze publikacje:

1. Kto zerwał sejm warszawski w 1681 roku?, „Czasy Nowożytne” 30, 2017, s. 87–108.
2. Wpływy polityczne Brandenburgii-Prus na sejmiku średzkim za panowania Jana III Sobieskiego, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm, red. B. Krysztopa-Czupryńska i J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 127–142.
3. Sapegì ŭ dačynennâh z Brandenburgam-Prusìâj u 1674–1696 gg, ARCHE Pačatak, 2016, nr 3(148), Rod Sapegŭ, s. 8–37.
4. Rola francuskich subsydiów w polityce zagranicznej Brandenburgii-Prus w latach 1679–1685/1686, w: Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron i F. Wolański, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 66–82.
5. Działania dyplomacji brandenburskiej w Polsce podczas elekcji 1674 roku, „Wieki Stare i Nowe” 8 (13), 2015, s. 28–45.
6. Heinrich von Treitschke i Kazimierz Jarochowski. Dyskurs dziewiętnastowiecznych historyków o dziejach Prus, Austrii i Polski, w: Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, red. W. Łazuga i S. Paczos, Poznań 2015, s. 319–332.
7. Johann Gustav Droysen i Kazimierz Jarochowski. Dwugłos w sprawie Wielkiego Elektora i Kalksteina, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1(283), 2014, s. 21–38.
8. Rola kasztelanów w systemie obronnym Wielkopolski w XVI–XVIII wieku, „Czasy Nowożytne” 28, 2015, s. 25–44.
9. Kazimierz Jarochowski i jego galeria Hohenzollernów, „Czasy Nowożytne” 27, 2014, s. 95–119.
10. Friedrich II. in der der polnischen Geschichtschreibung w Friedrich II. und das östliche Europa. Deutsch-polnisch-russische Reflexionen, wyd. O Kurilo, Berlin 2013, ss. 269.
11. Próby unifikacji ziemi lęborsko-bytowskiej z Koroną, w: Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej, red. T. Kempa i K. Mikulski, Toruń 2011, s. 89–100.
12. Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), pod red. B. Wachowiaka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 1015.
13. Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, ss. 415.
14. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701), współautor z B. Wachowiakiem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 713.

Kontakt:

kamienski1934@onet.pl