Pracownicy Naukowi

Miłosz Myrda

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 26, 2011 , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, NPRH, 2015–2020.

Kontakt:

miloszmyrda@gmail.com