Pracownicy Naukowi

Anna Bilny

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 15, 2015 , Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

kartografia, GIS; kultura Europy Środkowo-Wschodniej (Niemcy, Rosja)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Atlasu Historycznego

Kontakt:

annabilny@gmail.com