Pracownicy Naukowi

Iwona Dadej

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 13, 2015 , Freie Universität Berlin promovierte Historikerin

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia ruchów społecznych w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu kobiecego, historia nauki, historia kobiet i historia płci, komparatystyka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Transnational Struggles for Recognition. Women and Jews in France, Germany and in Poland in the 20th Century”, Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin, finansowane z funduszy Volkswagen-Stiftung.
2. „Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej 1890–1952”, IH PAN, finansowany z funduszy NCN, nr 2016/20/S/HS3/00337.

Ważniejsze publikacje:

1. Nicht nur Madame Curie – Zum Phänomen der polnischen Bildungsmigrantinnen an westeuropäischen Universitäten im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, w: Edeltraud Aubele, Gabriele Pieri (Hg.), Femina Migrans. Frauen in Migrationsprozessen (18.-20. Jahrhundert), Sulzbach/Taunus 2011, s. 69–98.
2. Together and apart. Polish Women’s Rights Activists and the Beginnings of the International Women’s Day around 1911, zs. mit Angelique Leszczawski- Schwerk, w: Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History, vol. 6. 2012, s. 25–42.
3.
„Mittendrin statt nur dabei”? Niemieckie badania nad historią płci w nauce, „Rocznik Antropologii Historycznej”, t. 4, 2014, s. 181–197.
4.
„The Napoleonic civil code is to blame for my decision to study law”. Female Polish law students and lawyers in the first half of the twentieth century, w: New Perspectives on European Women’s Legal History, red. Sara Kimble i Marion Röwekamp, Londyn 2016, s. 217–246.

Kontakt:

idadej@ihpan.edu.pl