Pracownicy Naukowi

Katarzyna Słomska

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Lipiec 6, 2016 , Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

kartografia, GIS

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” (NPRH – 1aH15037383, prowadzący dr hab. M. Słoń) [w trakcie].

Kontakt:

kslomska@ihpan.edu.pl