Pracownicy Naukowi

Klaudia Wakułowska-Kapcia

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Listopad 18, 2015 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Dziedzictwo kulturowe; Bibliografia

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku

Kontakt:

kwakulowska@ihpan.edu.pl