Pracownicy Naukowi

Tomasz Panecki

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

,

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

magister – wrzesień 2013, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Specjalizacja

GIS; kartografia komputerowa; historia kartografii; geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Ważniejsze publikacje:

1. [Wspólnie z: T. Związek] Przywileje olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją XVI-wiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla, „Studia Geohistorica” 5, 2017, s. 29–62.
2. AtlasFontium: a model of historical geography and source editing, w: Digital Ecosystems, Digital Humanities, red. W. Miskiewicz, N. Juchniewicz, 2016, s. 95–106.
3. [Wspólnie z: A. Borek] Cartographic Visualization of Historical Source Data on AtlasFontium.pl, w: Progress in cartography, red. G. F. Gartner, M. Jobst, H. Huang, Switzerland 2016, s. 65–83.
4. [Wspólnie z: P. Kann] The „Gaul /Raczyński“ Map of Greater Poland (1807–1812). A Project for a Digital Edition, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, red. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 239–255.
5. [Wspólnie z: T. Związek] The so-called Dutch Colonization in 18th c. Greater Poland: research project on AtlasFontium.pl WebGIS platform, w: Digital Approaches to Cartographic Heritage, red. E. Livieratos, Saloniki 2016, s. 344–356.

Kontakt:

tpanecki@uw.edu.pl